אודות תהליך השיפוט בתחרות

השופטים בתחרות

צוות השופטים מונה אנשי אקדמיה בכירים, מתוכניות מוכרות להסמכה במשאבי אנוש, ומנהלי משאבי אנוש בכירים, ממגוון רחב של ארגונים בישראל

ד"ר שלומית קמינקא – יו"ר התחרות

אבי רובינזון – לשעבר סמנכ"ל משאבי אנוש בנילית

אביבה גת  – סמנכ"ל משאבי אנוש, Twistlock 

אורית הראל – סמנכ"ל משאבי אנוש,  IBM

פרופ' אילן משולם – הפקולטה לניהול אוניברסיטת חיפה

איריס איזקוב – יועצת ומנחה בכירה, לשעבר ראש תחום Talent Development מוטורולה סולושנס

אניטה שור – סמנכ"ל משאבי אנוש, Avgol

פרופ' אסיא פזי – המרכז ללימודים אקדמיים

אפי אריאלי – מנהלת משאבי אנוש,  עיריית רעננה

אפרת רהט – סמנכ"ל משאבי אנוש, Dialogic

אפרת שפירא – סמנכ"ל משאבי אנוש, נס טכנולוגיות

ארי אור – מנהל אגף משאבי אנוש, מכבי

גליה אלוני – סמנכ"ל משאבי אנוש, קוסט פורר גבאי את קסירר

ד"ר דנה פרג – המרכז הבינתחומי הרצליה

דגנית ישראלי – העמותה למש"א, לשעבר סמנכ"ל משאבי אנוש

דנה ברזילי – VP Global HR , סייברביט

דפנה קליינר – סמנכ"ל משאבי אנוש, ביטוח ישיר

דר' יריב איצקוביץ – המכללה האקדמית כנרת

הילה מקויסיוס – VP Global Human Resources, נטפים

יגאל אהרוני – סמנכ"ל משאבי אנוש, בנק אוצר החייל

יהודית אפרימי – סמנכ"ל משאבי אנוש, בינת תקשורת מחשבים בע"מ

יהודית  ימפולסקי  – סמנכ"ל משאבי אנוש, אינטל

גליה אקשטיין, סמנכ"ל משאבי אנוש, Paloalto Networks

ד"ר ליאור שוחט, בנק דיסקונט

יוסי גל – סמנכ"ל משאבי אנוש, פריגו

דר' יעל ליבנה –  המכללה האקדמית כנרת

ליטל וקסלר – סמנכ"ל משאבי אנוש, תקשוב

לימור שאקו – סמנכ"ל משאבי אנוש , רשת

מירב אפיריון – העמותה למש"א, לשעבר סמנכ"ל משאבי אנוש סטארהום

נעמי פרקש – Global head of Human resources, טאבולה

סיגל כהן – מנהלת אגף פיתוח משאבי אנוש והדרכה, בזק  

דר' עדנה רבנו –  המכללה האקדמית נתניה

עינת אמיתי – סמנכ"ל משאבי אנוש, דלתא גליל תעשיות בע"מ

עירית קליפר – סמנכ"ל משאבי אנוש, תעשייה אוירית

עמית  אוברקוביץ – סמנכ"ל משאבי אנוש וארגון , חברת חשמל

עמליה זרקא – סמנכ"ל משאבי אנוש, הוט

פנינה קרן – מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומינהל , בנק ישראל

צביקה אברמוביץ – סמנכ"ל משאבי אנוש, פלאפון תקשורת

דר' רונית נדיב –  המכללה האקדמית ספיר

רונית בן בסט – סמנכ"ל משאבי אנוש, team8 

רותם  קציר – סמנכ"ל משאבי אנוש, פורטר

שגית סלע גל – סמנכ"ל משאבי אנוש, רפאל

שוש קמחי – לשעבר מנהלת אגף הדרכה ופיתוח ארגוני בנק דסקונט

פרופ' שי צפריר – אוניברסיטת חיפה

שלומית לוי – סמנכ"ל משאבי אנוש, מיטב דש השקעות 

שלי בלוך – סמנכ"ל משאבים, טייקו ויסוניק

ענת אסף- סמנכ"ל משאבי אנוש, Gett

שירלי מימרן דהאן, סמנכ"ל משאבי אנוש, אלקטרה מעליות

תהליך השיפוט כולל קריטריונים ברורים אחידים ושקופים לכל המשתתפים. לכל אחת משלוש הקטגוריות בתחרות יקבע צוות שופטים ייעודי, הכולל 10 שופטים לפחות.

השופטים ישמרו על כללי האתיקה הנדרשים וסודיות מוחלטת. שופט יפסול עצמו מלהעריך פרויקט של ארגון, אם קיים חשש מהותי או למראית עין לניגוד עניינים ופוטנציאל להטייה. שופט לא יוכל להעריך את הארגון שאלין משתייך, וגם לא את כל הארגונים המשתתפים באותה הקטגוריה.

קיימת גישה מחמירה מאד בנושא האתי. שמות השופטים בכל קטגוריה יהיו שקופים למתחרים, ותינתן האפשרות לארגון לבקש פסילת שופט מסוים, במידה ויש חשש לניגוד עניינים. הפסילה תתבצע עוד לפני תהליך השיפוט עצמו. רשימת השופטים תהיה מוסכמת מראש ע"י המשתתפים בתחרות.

שלבי השיפוט

שלב

א

השופטים יקראו את כל העבודות שיועדו להם, באחת הקטגוריות בדרך ממוחשבת. הם יעריכו כל אחד מהפרויקטים על פי הקריטריונים לשיפוט, כפי שצוינו, ויתנו ציון בכל אחד מהקריטריונים.

בשלב זה כל אחד מהשופטים מעריך בעצמו את הפרויקטים, ללא אינטראקציה עם השופטים האחרים לקטגוריה. לכל אחד מהקריטריונים יוענק ע"י כל אחד מהשופטים ציון בין 1 ל-6.

הציון של כל שופט יחשב כממוצע משוקלל של הציונים שנתן.

הציון הסופי לכל פרויקט, בשלב א'– יחשב כממוצע של כל ציוני השופטים שהעריכו את הפרויקט המסוים.

שלב

ב

שלב הצגה פרונטלי. הארגונים הראשונים בכל קטגוריה, שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר יוזמנו להשתתף בשלב הגמר, בתאריך שייקבע.

בשלב זה יציגו המשתתפים לפני השופטים, באמצעות מצגת את הפרויקט, על פי הנחיות שישלחו להם.

השופטים ידרגו את הפרויקטים על פי מקום ראשון, שני או שלישי. בשלב זה יתקיים דיון בין השופטים, עד להכרעה הסופית.

השופטים רשאים לקבוע ולהחליט על הענקת ציון לשבח לפרויקטים שנמצאו מרגשים, מקוריים או בעלי תרומה ייחודית, גם אם לא זכו באחד המקומות הראשונים.