קריירה, פיתוח אישי ומקצועי

אלביט מערכות - Choose your cards and get full house – כשהמוטיבציה של העובד פוגשת את האסטרטגיה של הארגון

חטיבת כלי טיס באלביט יצאה לפני כארבע שנים למסע למצוינות תפעולית. מטרת המסע היתה לשפר את תהליכי העבודה, לייצר זרימה טובה יותר של תהליכים ועבודת ממשקים ולקדם עבודה סטנדרטית. כל זאת למען שיפור שביעות רצון לקוחות אלביט כמו גם שביעות רצון העובדים. אחד האתגרים הגדולים של המסע היה לייצר מעורבות ומחוברות של העובדים לתהליך. הקו המנחה להגברת שותפות העובדים בוסס על ההבנה כי כדי להניע כל אדם יש לזהות את המוטיבציות הפנימיות שלו ולמצוא את הדרך לממשן. הפרויקט מיצב את תהליכי החניכה בארגון כיעד מרכזי במקביל ליעדים העסקיים של האגף וביסס את השיח על חניכה ופיתוח העובדים בליבת התרבות הארגונית. אלביט יצרה את פרויקט "שותפים לדרך – מובילים מצוינות תפעולית" בו פותחו קלפי "חשוב לי"- כלי ייחודי לזיהוי מוטיבציית העובד אשר בעזרתם המנהל יכול להניע את העובד לשותפות במצוינות התפעולית. לפרויקט תרומה בארבעה מישורים:

  • העצמת העובדים והגברת שביעות רצונם ע"י מימוש עצמי והתפתחות בעבודה.
  • העצמת מנהלים כחונכים המפתחים את העובדים.
  • חיזוק מיומנויות מנהלות משאבי אנוש ומיצובן כיועצות למנהלים.
  • חיזוק תרומת משאבי אנוש לקידום האסטרטגיה של האגף והיעדים העסקיים של החטיבה.

ברמת התוצאות, הפרויקט תרם לגיבוש תפיסה ניהולית האחראית להתפתחות העובדים וכן לחיבור בין הצרכים האישיים וחווית העובד לשיפור הביצועים העסקיים.