קריירה, פיתוח אישי ומקצועי

אסותא - מסלולי קריירה לכוחות עזר

אסותא מתמודדת עם אתגרים רבים הקשורים להעסקת כוח עזר בבית החולים: חוסר בכוח אדם, שינויים רגולטוריים, שחיקה, תחרות גוברת ו"שוק של מועמדים". מתוך ראייה כוללת ורצון בשינוי, חברה אסותא לג'וינט תבת ופיתחה פרויקט בעל "חזון כפול": חברתי וארגוני. בהובלת מחלקת משאבי אנוש באסותא, פותחו והוטמעו מסלולי קריירה לסקטור כוחות העזר במטרה לסייע בקידומם המקצועי והאישי,לשפר מדדי שביעות רצון וביצועים ולחזק את חוסנם החברתי והכלכלי. חדשנות ותוצאות הפרויקט: אסותא יצרה ארבעה מסלולי קריירה לכוחות העזר –

  • פיתוח אישי עם הכשרות בסיס – שפה, תקציב ביתי, חינוך פנסיוני, יישומי מחשב ועוד.
  • מסלול אקדמי – למידה לתואר BA בסיעוד.
  • מסלול חניכה – העצמת העובדים באמצעות הכשרה לתפקידי חניכה.
  • מסלול מומחה תוכן – הכשרה וקבלת תעודה בתחום התזונה ו/או הפיזיותרפיה.

חדשנות הפרויקט היא בכך שלראשונה מוצב כוח העזר בפוקוס הארגוני, ולראשונה פותח מסלול קריירה לאוכלוסייה זו. מדובר על פרויקט דגל במערכת הבריאות. אסותא רואה עצמה כארגון עסקי ופרטי בעל תפקיד חשוב ומשמעותי לחיזוק והעצמת החוסן החברתי והכלכלי ויצירת שוויון הזדמנויות. התוצאות של מהלך זה מצביעות על השקעה משתלמת:

  • מסלול אקדמי – בשנת 2019 יצאה אשת כוח עזר אחת ללימודי סיעוד כפיילוט. כ – 10 נשות כוחות עזר ביקשו לצאת השנה למסלול אקדמי.
  • מסלול חניכה – עד כה בוצעו הכשרות חונכים כפיילוט בסקטור המינהלי. על בסיס פיילוט זה שהוגדר כהצלחה יוכשרו השנה גם כוחות העזר כחונכים.
  • מסלולי הכשרות בסיס – 100% השתתפו בקורס יישומי מחשב.
  • אולפן עברית לחיזוק השפה – במהלך חודש יוני 2019, הסתיים האולפן הראשון שהוגדר כהצלחה גדולה. באולפן השתתפו 14 עובדים.