חדשנות בעולם הלמידה

בנק דיסקונט - I.Team - תכנית פיתוח למנהלי צוותים ומנהלי פרויקטים

תוכנית I.Team הינה תוכנית שפיתח בנק דיסקונט לטיפוח אוכלוסיית ראשי צוותים ומנהלי הפרויקטים, שימור וחיזוק המחוברות שלהם. במהלך הפיתוח עלו שני צרכים נוספים: פיתוח היזמות והעמקת הטמעת ערכי הבנק. התוכנית פותחה מתוך כוונה להתמקד בהטמעה של התנהגויות חדשות רצויות, תוך יישום של עקרונות מעולם ההדרכה: תמהיל 10-20-70, ולמידה מתוך יישום. כלומר לא "לדבר על יזמות" אלא "לעשות יזמות". ייחודה וחדשנותה של התוכנית הייתה בכך שהיא כללה רק 4 ימים של למידה בכיתה ויותר מחצי שנה של יישום למידה בשטח ולמידת עמיתים. תוצאות המהלך התרחבו לעוד קהלי יעד והובילו לפיתוח כלל דרגי הביניים הניהוליים בחטיבה, זאת בעקבות שילובם כמנהלים מלווים בתוכנית. שלב א', שהוגדר כביצוע תוכנית מלאה באגף אחד, הושלם בהצלחה מרובה, הן מבחינת שביעות רצון המשתתפים, מנהליהם ומנהל האגף, והן בהיבטים של הגברת מחוברות המשתתפים לארגון וחיזוק תחושת המסוגלות העצמית שלהם. בנוסף, בוצעו בפועל 4 יוזמות אגפיות משמעותיות. התכנית יצרה "באזז" משמעותי בחטיבת טכנולוגיות ודיגיטל והגבירה את הרצון לקחת חלק ולהשתתף במחזורים הבאים. הבנק החל כיום ביישום של שלב ב' – הכולל מימוש התוכנית (התאמה של הפלטפורמה והעקרונות) באגף נוסף ופיתוח תכנית המשך לאגף הראשון שלקח חלק בתהליך. מתוכנן שלב נוסף של כניסה לאגף שלישי.