העובד במרכז, חווית עובד ו-Engagement

חיל האוויר - מבט אל הפרט

בשנים האחרונות מתרחשים שינויים בעולם התעסוקה. התחזקות מושג ה"אני", העיסוק בצרכים ורצונות הפרט, משפיעים על המחוברות גם בארגונים שמטרתם הגנה על המדינה. תחושת האיום הקיומי שאפיינה את ישראל קיימת פחות ואיתה חל שינוי, אזרחי המדינה מעוניינים לתרום לחברה ולמדינה לצד מיצוי אישי ומשפחתי. חיל האוויר זיהה בסקר איכות ושירות אותו ממלאים המשתחררים מדי שנה, ירידה בשביעות רצון המשרתים ומגמת ירידה בהמשך חתימת קבע. מתחקיר מעמיק של הנתונים נמצא כי הגורמים העיקריים לאי שביעות הרצון היו תנאי שירות, שכר, תגמולים ויכולות איזון בין שירות למשפחה. לאור השינויים הנזכרים לעיל, בנה אגף כ"א בחיל האוויר, פרויקט שינוי משמעותי שכלל תוכנית עבודה שנקראת תר"ש גדעון. התוכנית כוללת מעבר למודל שירות חדש תוך קיצור שירות החובה לגברים, מודלי העסקה חדשים ומגוונים ועוד. במסגרת השינוי הוקמו שני גפי כוח אדם – גף קבע וגף כח אדם חובה. הכוונה בכך היא לטייב משמעותית את הטיפול במשרתים בשני המסלולים, בטיפול בהם כפרטים. התהליך מתאפיין ב"מבט 360" אל הפרט ומלווה בכלים דיגיטליים ופסיכולוגיים. כעת התהליך עדיין בתחילתו ותוצאותיו טרם נבדקו. עם זאת, כבר רואים עליה בשביעות הרצון. חדשנותו של התהליך הוא בכך שגוף מסורתי כמו חיל האוויר עובר מראייה כוללנית לראיה פרטנית ועושה מאמץ למשוך "טאלנטים" לשירות קבע ושירות סדיר כאחד.