גיוון והכלה

חיל המודיעין, צה"ל – פיתוח וקידום קצינות בדרג זוטר כמפקדות משפיעות ומובילות

העיסוק בסוגיית שירות הנשים בצה"ל בכלל ובחיל המודיעין בפרט התגבר מאוד בשנים האחרונות, הן בזירה החברתית והן בצבא עצמו. בחיל המודיעין אחוז הנשים במגוון התפקידים בתחילת השירות הצבאי זהה לאחוז הגברים, אולם אחוז זה יורד משמעותית ככל שעולים במדרגות הוותק והדרגות. מצב זה מיצר אובדן של כוח אדם איכותי ופגיעה באפקטיביות הארגונית. תוכנית א.ל.ה–אמ"ן לעתיד הקצינות, הינה חלק מתהליך ארגוני אסטרטגי לפיתוח מצויינות. התוכנית שמה לה למטרה לקדם ולפתח את הדרג הזוטר של הקצינות בקבע כמפקדות משפיעות ומובילות בארגון . משתתפות התוכנית הן קצינות בקבע זוטר (גילאי 28-23), קצינות מצטיינות בעלות פוטנציאל הובלה והשפעה בארגון. מטרות התוכנית:

  • הובלת כיווני חשיבה ותפיסה במטרה לייצר השפעה מערכתית על הארגון.
  • היכרות ולמידה של השפה המגדרית והבנת הארגון דרך הפרספקטיבה המגדרית.
  • בניית רשת מקצועית ואישית הרלוונטית להמשך הקריירה בחיל המודיעין.
  • הקניית שפה, כלים ויכולת לתפקד כסוכנות שינוי בארגון.

תוכנית א.ל.ה כוללת שני תהליכים מרכזיים במקביל:

  • מפגשים קבוצתיים – 6 מפגשים דו-יומיים במהלך שנה במסגרת קבוצתית להקניית שפה מגדרית, למידת מיומנויות וכלים, היכרות עם מודלים לחיקוי וקיום שיח.
  • תהליך מנטורינג אישי עם קצינות מובילות בחיל.

התכנית חדשנית בהיותה מהלך ארגוני רחב וכולל, וחלק מהאסטרטגיה לפיתוח מצויינות ושימור טאלנט ארגוני. היא מותאמת לתהליכים ארגוניים הנוגעים לשמור הפרט בארגון (מודל קבע חדש) ועוסקת הלכה למעשה בשיתופי פעולה . תוצאות התוכנית מעידות על שביעות רצון גבוהה מאד של המשתתפות ועליה ברצון להוביל בארגון. השיח בארגון השתנה, וכן גם תחושת המסוגלות של אותן הנשים.