חדשנות בעולם הלמידה

האקדמיה של חברת לבנת פורן

בחברת לבנת פורן התפקיד העיקרי הינו מנהל לקוח. עיסוק החברה הינו שילוב בין זכויות והעולם הרפואי. החברה מקפידה לגייס עובדים אקדמאים מאחר ומילוי התפקיד בהצלחה תלוי ביכולת הלמידה. עם השינוי בשוק התעסוקה, נקלעה החברה לסיטואציה של עזיבת עובדים. מחלקת משאבי אנוש, זיהתה את הצורך לייצר מחוברות, ע"י פיתוח מודל למידה ייחודי: כזה שמחד מעביר את האחריות והיוזמה לעובד – הפיכתו לאחראי להתפתחותו האישית והמקצועית, ומאידך מהווה פלטפורמה לנתינת ערך רחב יותר על ידי החברה. שינוי התפיסה הוביל לפיתוח מודל האקדמיה של חברת לבנת פורן – מודל חדשני שהניב תוצאות חסרות תקדים כבר בשנה הראשונה להפעלתו. המודל פועל ע"י הרשמה וולונטרית של העובד ותכנון אישי שלו – הוא יכול לבחור לאלה קורסים להירשם וכיצד לתכנן את תכנית הלימודים השנתית שלו. חדשנותו של מודל האקדמיה היא בפעילות הענפה בארגון קטן יחסית. בנוסף, המודל קושר את ההתקדמות האישית של העובד למודל התקדמות בשכר. ככל שהעובד יהיה פעיל יותר באקדמיה, יתפתח ויהיה בעל ערך גבוה יותר לחברה – כך שכרו יעלה בתום השנה האקדמית בהתאם לנקודות זכות לימודיות שייצבור. תכנית האקדמיה מותגה ופורסמה בפלטפורמות פנים ארגוניות שונות והושקה בשנת 2018. באקדמיה פועלים 4 סוגי קורסים: קורסים מקצועיים בתחום מימוש זכויות רפואיות, קורסים לשיפור מיומנויות מקצועיות, קורסי העשרה וקורסי מנכ"ל (קורסים יחודיים שפותחו ומועברים ע"י המנכ"ל). לאורך השנה מתקיים מעקב על הקורסים ועל התקדמות העובדים, ובסיום השנה נבחר מצטיין אקדמיה – העובד שעשה שיפור מקצועי ואישי משמעותי ביותר לפי כל ממדי הערכת עובדים בחברה. התוצאות וההישגים היו משמעותיים ומפתיעים: העובדים נרשמו לקורסים במהירות, העניקו משובים מעולים, והביעו עניין בקורסים נוספים. בשנה הראשונה מדד שימור העובדים השתפר והתחלופה בתפקידי הליבה ירדה מ – 50% ל – 29%.