עולם המדידה - People Analytics

מכבי שירותי בריאות - מחוז דרום - דופק מחוזי - שיפור מחויבות ארגונית של עובדים כבסיס לבניית פרודוקטיביות

אגף משאבי אנוש במכבי שירותי בריאות, החליט לבנות תהליך התערבות ייחודי המיועד להגברת המחויבות כבסיס לשביעות רצון לקוחות. מדובר בתהליך מובנה, מבוסס טכנולוגיה שיושם באזור דרום של מכבי, וכלל סקרי דופק דו שבועיים, הדרכה אישית למנהלי היחידות ומפגשים קבוצתיים עם המנהלים. סקרי הדופק כללו 16 שאלות בארבעת הממדים המשפיעים על מחוברות עובדים:

  • אני – התפקיד שלי, הציפיות ממני, למידה והתפתחות בתפקיד
  • המנהל שלי ומערכת היחסים שלי איתו
  • הצוות שלי ומערך הקשרים בתוך הצוות
  • הארגון – איך זה לעבוד במכבי?

ייחודו של הכלי בכך שהוא מייצר מעגל השפעה מיידי, בשונה מסקר המתקיים אחת לשנתיים – שלוש. מדובר בתהליך שיטתי לאורך זמן – "אצבע על הדופק" – המאפשר השפעה מיידית ולא רק מדידה, תכנית התערבות לאורך זמן שעוזרת למנהלים לפתח וליישם את ההתנהגויות הבונות מחוברות. סיכום הישגים ותוצאות:

  • ציון מחוברות עובדים עלה באופן ניכר – כולל גם אחוז ההיענות של העובדים לסקר.
  • עלייה דרמטית במידת שביעות הרצון של הצוותים והרופאים – % 100 מן הרופאים לקחו חלק בתהליך
  • עלייה דרמטית בתחושת שביעות רצון בקרב רופאי מחוז דרום – שביעות רצון מהקשר עם הנהלת המרחב – מחוז דרום עלה ממקום אחרון למקום ראשון בין המחוזות, שביעות רצון מהקשר עם מנהל רפואי במרחב – מחוז דרום עלה ממקום אחרון למקום שלישי בין המחוזות, שביעות רצון מהקשר עם הנהלת המחוז – מחוז דרום עלה ממקום אחרון למקום שני בין המחוזות.