קריירה, פיתוח אישי ומקצועי

מכבי - ליב”י יועצת הקריירה שלי

סקטור המינהל מהווה גורם מרכזי ומשמעותי בתהליכי הבריאות, השירות, והתפעול של מכבי שירותי בריאות. הסקטור מאופיין בעובדות (מעל 97% נשים) מחויבות ומקצועיות בעלות ותק ממוצע של 15 שנה בארגון. תפקידי המינהל נרכשים בארגון בתהליך למידה מובנה ומתמשך. מתוך תהליך אבחון צרכים מקיף, עלה שהעובדות חשות גידול מהותי בעומסים בתכולת התפקיד וחוסר בהירות לגבי יכולות התפתחות אישית ומקצועית בסקטור. משם, יצא אגף משאבי אנוש לדרך. בשלב הראשון, הוחלט לאחד שני תפקידים גנריים: מתאמת שירות רפואי ומזכירה רפואית, לתפקיד אחיד, המבוסס על ליבה אחת ו- 27 תפקידי מומחיות. תהליך השינוי לווה ביצירת כלי עוצמתי, דיגיטלי וחדשני לליווי קריירה: ליב"י – להתפתח יחד במסלולי קריירה בסקטור המינהל. ליב"י הנה דמות בממשק שיוצרת האנשה, חיבור ומחוברות לארגון. הסביבה הדיגיטלית החדשה נגישה מעמדת העבודה ומהנייד, משקפת מגוון אפשרויות ונותנת מענה לשאלות: מהם התפקידים ודרישות התפקיד בסקטור המינהל? מהן אפשרויות הפיתוח/קידום המקצועי הקיימות בסקטור? האם הגעתי לרמת המומחיות הגבוהה ביותר שיכולתי להגיע אליה במסגרת התפקיד שלי? מהן הדרכים להשלמת הידע הנדרש החסר? והאם במסלול הקריירה האישי והמקצועי שלי אני מעוניינת לבחון אפשרות לשינוי? הכלי והמודל שלצידו מציגים תפישה חדשנית שבבסיסה סביבת ניהול קריירה לפיתוח מקצועי נגישה ומתקדמת. בפיתוח ויישום המודל, מועבר מסר לעובדות הסקטור, כי המינהל הינו מקצוע הנרכש בתוך הארגון, אך תהליכי ההכשרה וההתמקצעות ממשיכים ומלווים את העובד בתפקיד ובמעברי תפקידים, לאורך כל הדרך ומכאן נוצר רצף למידה והתפתחות מתמשכת. התהליך הושק ועלה לאוויר ערב חג הפסח וזכה לשביעות רצון של 80% מהעובדים. בטווח הזמן הראשוני נראה שיפור של 5% במימד "גיוון ועניין בעבודה" בסקר השחיקה 2021 עבור הסקטור. מכבי ממשיכה בתהליך ההטמעה ותוצאות נוספות יגיעו בהמשך.