שער כניסה לארגון ומיתוג מעסיק

מכבי שירותי בריאות - Onboarding - קליטה חוויתית של עובדים חדשים

השנה הראשונה בחיי העובד הינה קריטית, אחוזי הנטישה בשנה זו הם הגבוהים ביותר. שנה זו משפיעה על תפיסת העובד את הארגון כמקום שטוב לעבוד בו, וכפועל יוצא, משפיעה על בחירתו להישאר ולהתפתח בארגון. תהליך ה – Onboarding שפותח באמצעות מחלקת ניהול תהליכי מש"א ותפ"א במכבי, נועד לאפשר "נחיתה רכה" ולייצר מחוברות גבוהה יותר בקרב עובדים חדשים. התהליך מאפשר יצירת אוריינטציה באמצעות "סימני דרך" וכלי עזר לצמצום פערי ידע, חוסר ודאות ותחושת בלבול. מכבי שירותי בריאות יצרו מסלול קליטה חדשני לעובד חדש בשילוב עם פיתוח מסלול מקביל למנהל הישיר שלו. המסלול למנהל, מאפשר לו לנהל את קליטת העובד באמצעות תזכורות אוטומטית בצמתים מרכזיים. הפרויקט מבוסס על ארבעה ממדים:

  • מימד הזמן – התאמת תדירות "הנגיעות" לאורך השנה הראשונה.י.
  • מימד האוריינטציה – יצירת הזדמנות ללמידה והכרות עם מכבי, שליחת תזכורות לביצוע לומדות רגולטוריות, הנחיות להכנה לשיחת הערכה ועוד.
  • המימד האישי – מידע על הזכויות, פעילויות רווחה, ברכות לאירועים אישיים בחיי העובד, כל זאת כדי לייצר מחוברות ותחושה של"רואים אותי".
  • מימד התפקיד – עבור מנהלים חדשים שנקלטים לארגון נעשתה אדפטציה לתהליך ונוספו להם סימני דרך שיסייעו בקליטתם.

התהליך עלה לאוויר בסוף שנת 2018 וממשיך להיות מנוהל כפרויקט לכל דבר, כולל מטרות ומדדים ברורים: בחינת שביעות רצון עובדים חדשים לאחר חודש מיום הקליטה, בחינת השפעת התהליך על מאותתי נטישה ובהמשך מדידה של תגובות המנהלים ומשאבי אנוש. הנתונים נמצאים בשלב הניתוח, אך ממשובים שהתקבלו בע"פ, ממנהלים ומעובדים, כמו: "יוזמה יפיפייה", "נהדר – כל הכבוד", ו"יוזמה מבורכת", ניכרת שביעות רצון.