גיוון והכלה

מכללת סמינר הקיבוצים - העסקת עובדים עם מוגבלויות ושילובם בסגל המנהלי

למכללת סמינר הקיבוצים יש שדרת ערכים מוסריים וחברתיים המהווים אבן יסוד לפעילותה בתחום החינוכי והחברתי. כל הערכים מתכנסים לערך עליון בחשיבותו – הומניזם – שמשמעותו שוויון ערך האדם, כבודו, חירותו והתפתחותו. גם לפני הפרויקט , החל מ- 1992, שולבו בסגל המנהלי עובדים עם מוגבלות, בתחומי האחזקה, הגינון, הספרייה ואדמיניסטרציה. המטרה בפרויקט היתה להפוך את העסקת העובדים עם מוגבלויות לאורח חיים, ולהביא לשילוב של לפחות עובד אחד עם מוגבלות בכל אחת מהמחלקות בארגון . למהלך שיצרה מחלקת משאבי אנוש היו שני שלבים:

  • פרויקט הכשרה – במסגרתו השתלבו המשתקמים בעבודה במסגרת קבוצתית והתנסו בביצוע עבודות בלתי מקצועיות באגפים/מחלקות אשר לקחו חלק בפרויקט ההכשרה.
  • שילוב פרטני בפועל של עובדים לפי העדפותיהם.

התוצאה היתה עלייה משמעותית במספר העובדים עם מוגבלות בארגון – תוך שלוש שנים הוכפל מספר העובדים המשולבים בסגל המנהלי של המכללה והוא עומד על 18 עובדים, המהווים 9% מסך הסגל המנהלי במכללה (8 עובדים חדשים עם מוגבלות ממחצית 2016 ואילך).