גיוון והכלה

עיריית באר שבע – תהליך לטיפול בהטרדה מינית

המודעות להטרדות המיניות, כתופעה, עלתה בעשורים האחרונים של המאה העשרים ובתחילת המאה העשרים ואחת בארץ ובעולם. הטרדה מינית צבועה בגוון מיוחד כשהיא מתרחשת במסגרתם של יחסי העבודה במגזר הציבורי. הנהלת עיריית באר שבע שמה לעצמה כמטרה למגר את התופעה בקרב העובדים בארגון. לצורך כך החליטה לאמץ את הקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית והתנכלות, ולהטמיע אותו בפעם הראשונה בצורה מלאה ברשות מקומית כלשהי. הקוד הוולונטרי הינו כלי עבודה חדשני שנוצר בשיתוף פעולה בין מכון התקנים לבין איגוד מרכזי הסיוע הארצי לנפגעי תקיפה מינית. הקוד נשען על החוק למניעת הטרדה מינית ומרחיב ומתרגם אותו להנחיות ברורות וישימות. בכך הקוד נותן מענה לסוגיות שלא מקבלות התייחסות או דורשות הבהרה במסגרת החוק. העירייה החליטה לאמץ את הקוד ולהטמיע אותו במלואו בארגון , זאת במטרה להוביל להתמודדות אפקטיבית והוליסטית עם התופעה ולתת מענה מלא לפערים ולצרכים הקיימים. במסגרת תהליך ההטמעה שנמשך שנתיים וחצי, נקטה עיריית באר שבע, בהובלת הדרג הניהולי לצד הממונה למניעת הטרדה מינית והתנכלות בארגון ואגף משאבי אנוש, במגוון פעולות חדשניות, הן בהיבט המניעתי, והן באופן הטיפול בתלונות של הטרדה מינית. בין הפעולות שננקטו ניתן למנות: הדרכות לכלל העובדים באופן שוטף, הבניית נוהל עירוני, התאמת התקנון למניעת הטרדה מינית לארגון, הפצתו לעובדים במגוון אמצעי פרסום ובמספר שפות, מינוי נאמנות אגפיות שעברו הכשרה ייעודית למניעת הטרדה מינית, קיום מבדקים פנימיים שוטפים ועוד. לצד זאת, שולב ייעוץ משפטי חיצוני בעל התמחות בתחום המלווה את האחראית ואת הועדה למניעת הטרדה מינית והתנכלות בקבלת החלטות. בנוסף, מונה ממלא מקום לממונה בזמן היעדרותה או למקרים בהם עולה חשש לניגוד עניינים.כמו כן מופו חברות קבלני שירות מטעם העירייה לבחינת עמידה בחוק ובתקנות, ותכולת היישום הורחבה לכלל העובדים המועסקים בארגון – לרבות בנות שירות, מתנדבים ועובדי קבלן. הטמעת הקוד יצרה מעטפת שלמה והוליסטית של מדיניות עירונית לא מתפשרת ונחושה – אפס סובלנות למקרים של הטרדה מינית והתנכלות לצד מתן ידע וכלים לעובדים להתמודדות פעילה למניעת התופעה.