שינוי חוצה ארגון, חדשנות ויוזמה

עיריית נתניה - טראומה ארגונית - תכנית התערבות - התמודדות והחלמה

עובדי עיריית נתניה חוו בשנתיים האחרונות כמה אירועים טראומטיים שעלולים היו להביא למצב של שיתוק בפעילות ומצב רגשי קשה של עובדים. צוות משאבי האנוש והרווחה של עיריית נתניה, בנה תכנית התערבות שמטרתה לסייע לפרטים ולארגון כולו להתמודד עם מצבים טראומטיים הפוקדים אותו. עקרונות התוכנית:

  • התערבות מיידית, ככל שניתן, בסמוך לאירוע.
  • אחריות ניהולית לבניה וביצוע תכנית התערבות ממוקדת לאחר האירוע.
  • מתן לגיטימציה לשיח ולקשיים הרגשיים.
  • הבטחת המשך עבודה שגרתית ע"י ביצוע פעולות אופרטיביות ביחס לאירועים.
  • חקר ולמידה אודות האירוע ומשמעותו

בפרויקט זה מוצגת ראיית הארגון כ"יישות פסיכולוגית" שסובלת מתסמינים פוסט טראומטיים שיש בהם לפגוע בתפקודו השוטף של הארגון עד כדי שיתוק. הפרויקט כולל מרכיבים המתייחסים גם לחוסן הכללי וגם לחלקים ספציפיים שנפגעו. בפרויקט זה הוצגה התבוננות על הארגון מנקודת מבט חדשה המתייחסת לכך שהשקעה בעובדים צריכה לקחת בחשבון גם את צרכיהם הרגשיים של הפרטים בארגון, בעיקר בעיתות משבר. חדשנותו של הפרויקט היא בכך שלראשונה עירייה בונה פרוטוקול עם עקרונות מדוייקים לפעילות, הכולל שלבים ברורים. התוצאות הראו שההתערבות יצרה השפעה חיובית, הוקמה ועדה עירונית לטיפול במצבי משבר, נבנתה הכשרה מתאימה לצוות "נאמני טיפול", הפיילוט הורחב לכלל עובדי העירייה והוצג בפני כל ראשי המינהלים ומנהלי האגפים בעירייה בכנס תוכניות עבודה עירוני.