עולם המדידה - People Analytics

שטראוס - אפיון והטמעת Dashboard במשאבי אנוש

בשטראוס ישראל מועסקים כ – 5,000 עובדים, מתוכם כ – 650 מנהלים בדרגות ניהול שונות. מערך משאבי אנוש, האמון על מתן מענה שוטף לצרכי המנהלים והעובדים, נדרש להתאים את עצמו למגמות בעולם התעסוקה הדורשות שימוש בתובנות מבוססות נתונים. לצורך כך, פותח הפרויקט, אופיין ויושם דשבורד משאבי אנוש – כלי זה מאפשר אינטגרציה של נתונים ממקורות שונים, לכדי תמונת מצב עדכנית בזמן אמת. כלי זה יצר שינוי תפיסה ושיפור מיומנויות אנליטיות בקרב מנהלות משאבי אנוש. במסגרת אפיון הכלי הוגדרו הנושאים למדידה, המדדים ויכולת התחקור עד לרמת העובד הבודד. בשלב הביצוע נבחרה הטכנולוגיה המתאימה ובוצע תיקוף וטיוב של הנתונים במערכות. ההישגים והתוצאות של פרויקט הדשבורד יצרו שינוי במעגלים רחבים בחברה: המנהלים בחברה, בכל דרגי ההיררכיה הארגונית, יכולים להתבסס על נתונים עדכניים אודות המשאב האנושי בקבלת החלטות. בנוסף, עלתה רמת הפרודוקטיביות במערך משאבי אנוש: אנשי משאבי אנוש אינם מבזבזים עוד זמן עבודה יקר בהתמודדות עם שליפת נתונים או הגשת בקשות לניתוח, אלא מתמקדים בעשייה מהותית סביב תובנות מונחות נתונים. השימוש במדדים באמצעות הדשבורד של משאבי אנוש הגדירו מחדש מרכיבים בתפקיד ניהול משאבי אנוש. כיום, כאשר המדדים מוגדרים, השפה היא אחידה, ניתן לבצע השוואות פנים ארגוניות באופן מיידי, והעבודה האנליטית היא בסביבה ידידותית ופשוטה. אנשי משאבי אנוש יכולים להתמקד בעבודה ייעוצית איכותית מול המנהלים, ולספק להם תובנות מבוססות נתונים, בתהליכי קבלת ההחלטות. פרויקט זה מהווה פריצת דרך ביחס למגזר התעשייתי – עבודה אנליטית ואספקת תובנות מונחות נתונים למנהלים אינן פעילויות המאפיינות כיום באופן גורף את התעשייה הישראלית. הפרויקט איפשר לראשונה להתמודד עם המורכבות הארגונית והשונות בין יחידות עסקיות. הפרויקט איפשר גם התמודדות עם חסמים הנובעים מפערי מיומנויות אנליטיות בקרב אנשי משאבי אנוש. כל זאת, בזמן קצר יחסית, תוך שיתוף עם בעלי עניין שונים.