עולם המדידה - People Analytics

מחוברים לדופק ארגוני - HP Indigo

בינואר 2019 החליטה הנהלת HP Indigo לשדרג את אסטרטגיית המדידה שלה ולמדוד באופן רבעוני את מידת המחוברות באמצעות מדידת Pulse לכ – 2,500 עובדי החברה ברחבי העולם. ב-HP Indigo מאמינים כי קיימת זיקה והשפעה בין מידת המחוברות של לקוחות הארגון למידת המחוברות של עובדיו. נבנה סקר Pulse הכולל 19 שאלות ומועבר אחת לרבעון, תהליך ה – Pulse מבוצע באופן גלובלי ב-9 מדינות במקביל. על מנת לרתום את המנהלים לתהליך, התקיימה הדרכת התנעה בה לקחו חלק כ -200 מנהלים מכל הדרגים. במקביל, תוקשר הנושא בהרחבה בערוצים הפנים ארגוניים. חדשנות הפרויקט היא במעבר מסקרים קלאסיים לסקרי Pulse המאפשרים תגובה בזמן אמת לתנודות במצב הרוח הארגוני. כמו כן הפרויקט מאפשר מדידה כלל ארגונית בתדירות קצרת טווח כאשר האחריות להשתתפות בסקר נתונה בידי המנהלים. הישגי התהליך: מענה בשיעור של 92%, שיפור כמעט בכל המדדים שנסקרו – מתוך 17 שאלות סגורות ב -16 שאלות הייתה עליה בציון בין סקר ינואר לסקר אפריל. ביעד שבו התמקדה החברה, "ניהול פגישות אפקטיבי" היתה עליה של 7%, הישג משמעותי ביותר ניכר בפריט: "המנהל שלי תיקשר פעולות ברורות המבוססות על תוצאות סקר עובדים שבוצעו לאחרונה" – עם עליה של 15%. בנוסף, עובדים מצאו לנכון לכתוב אלפי הערות פתוחות – עובדה המצביעה על רצון להשפיע ועל מידת אמון גבוהה בארגון. לשאלה "האם ישנם דברים שאנחנו עושים כאן מצוין?", השיבו לדוגמא: "חל שיפור בהרבה דברים שעלו בסקר קודם, כך שאפשר לציין זאת לטובה"; ההערות הפתוחות מועברות לניתוח איכותי ומשמשות כלי משמעותי לאיסוף מידע, לתובנות וקבלת החלטות משמעותיות.