קריירה, פיתוח אישי ומקצועי

SCD - מסתכלים לניהול בעיניים, הקמת שדרה ניהולית

חברת SCD הינה חברה ביטחונית, בבעלות משותפת של אלביט ורפאל המפתחת ומייצרת גלאים לראיית לילה מבוססי IR ודיודות לייזר. בשנים האחרונות נכנסה החברה לשווקים וטכנולוגיות חדשות וכתוצאה מכך גם חל גידול בכוח האדם. במהלך 2017 חל מהפך במשאבי אנוש בארגון, וגובש חזון ואסטרטגיה חדשה למשאבי אנוש. במסגרת האסטרטגיה,מחלקת משאבי אנוש החליטה לבנות שדרה ניהולית מכיוון שהיא רואה בכך גורם משמעותי בניהול עובדים. החברה הבינה שמנהלים שמחוברים ליעדים עסקיים ולערכים הם הבסיס ליצירת שינוי. פרויקט הגדרת השדרה הניהולית עסק בנושאים מרכזיים: מיפוי, הגדרה מחדש של שדרת הניהול ודיון בשאלה מיהו מנהל?, בניית מדרג ניהולי, הסדרת נושא הפורומים הניהוליים בארגון עם קריטריונים ברורים, יצירת תרבות ארגונית ניהולית אחידה שמעודדת חדשנות, יזמות, התנהלות בכבוד ושיתוף פעולה, הגדרה והטמעה של מתודולוגיות ניהול כולל שגרות ניהוליות, הגדרות "מפתחות ניהול" – כדי לנהל באופן יעיל ולהטמיע את שגרות הניהול הרצויות. החדשנות בתהליך עבור SCD, הייתה בעצם הבנייה של מנהיגות ארגונית – שכבת ניהול שלוקחת אחריות אישית, פועלת באמצעות פרואקטיביות ויוזמה ואינה מפחדת לשאול ולטעות. בחברה שהיתה בעבר מסורתית, זו חדשנות ולא פחות ממהפכה בארגון מסוג זה. תוצאות התהליך התבטאו בשלב זה בעיקר בתחום האיכותי – נוצר שיח ניהולי אחר וחדש עם קבלה של נושאים חדשים ואתגרים הכוללים עולם משתנה וערכים חדשים. הוטמעה תפיסה של העובד כעולם ומלואו, שיח מפתח עם העובדים, תוך שילוב של התנהלות ב-Respect ו-Result.