קריירה, פיתוח אישי ומקצועי

SCD - בניית מסלולי פיתוח מקצועי לתפקידי הליבה

חברת SCD הינה חברה ביטחונית, המפתחת ומייצרת גלאים לראיית לילה מבוססי IR ודיודות לייזר. בשנים האחרונות נכנסה החברה לשווקים חדשים ופיתחה טכנולוגיות חדשות שיצרו תנופה במכירות החברה. כתוצאה מכך, חל גידול בכוח האדם. מחלקת משאבי אנוש, גיבשה אסטרטגית פעילות בה ההיבט המרכזי הוא "העובד במרכז", כמו גם התעורר הצורך בבניית שדרה ניהולית כגורם משמעותי בניהול עובדים. כחלק מתפיסת העובד במרכז, פותחו מנגנונים המיועדים "להקשיב לקול העובד", ולעודד למידה והתפתחות. החברה הטמיעה מספר שגרות שיאפשרו לעובדים להשפיע: שולחנות עגולים עם המנכ"ל, קפה עם המנכ"ל, ביצוע סקר – EOS – Employee Opinion Survey אחת לשנה ומינוי ועדת ייעול לטובת שינוי תהליכי עבודה על ידי העובדים. אחד הנושאים הרלוונטיים שעלו ב"שולחנות העגולים" ובסקר, הוא נושא הפיתוח המקצועי של העובדים. מאחר ואפשרויות הקידום בחברה הן מוגבלות, הוגדרו והוטמעו 3 מסלולי פיתוח למקצועות שזוהו כמקצועות הליבה בחברה: מסלול פיתוח טכנולוגי לכלל המהנדסים בארגון, מסלול פיתוח בייצור לעובדי הייצור, מסלול פיתוח טכנאים לכלל הטכנאים בארגון. בנוסף, נוצרה מעין "אוניברסיטה" של סרטוני הדרכה למסלולים השונים. מסלולי הפיתוח מאפשרים לעובדים לקבל הכרה ארגונית על כל הידע המקצועי שצברו במהלך השנים. התכנית מאפשרת לשמר את העובדים ולהעניק להם אופק מקצועי לאורך זמן. חדשנות התהליך היא בכך שבסקטור הבטחוני, בחברות יצרניות, כמעט ולא נערכים תהליכים מסוג זה. התהליך נמצא בעיצומו ועקב ראשוניותו ניתן לראות כרגע תוצאות בהתהוות:

  • שימור יתרון תחרותי בתעשייה תוך דגש על מקצועות ייחודיים.
  • שימור ופיתוח מובילים טכניים/טכנולוגיים, מומחים בתחומי הליבה.
  • חיזוק תרבות המעודדת מומחיות ומצוינות.
  • חיזוק וסיוע לניהול הביצועים – הגדרת ציפיות מכל Level והפיכת עובד ייצור/מהנדס מטוב למצוין.
  • הקמת פורומים רלוונטיים לאנשי המקצוע ועוד.