התעשייה האווירית לישראל

ארגון משאבי אנוש בתעשייה האווירית

התעשייה האווירית לישראל היא מובילה עולמית בתעשייה הצבאית והאזרחית. החברה עוסקת בפיתוח, בייצור ובאספקה של טכנולוגיות ומערכות חדשניות שמעניקות יתרון תחרותי על פני מגוון תחומים רחב, לרבות אוויר, קרקע, ים, חלל, סייבר, ביטחון המולדת ו-ISR. התעשייה האווירית הינה חברה בטחונית ממשלתית גדולה, המונה כחמישה עשר אלף עובדים, המועסקים באתרים שונים ברחבי הארץ (מהצפון ועד באר שבע).

מתחילת משבר הקורונה, פעלה התעשייה האווירית בארבעה מישורים מקבילים במשאבי האנוש. ראשית, שמרנו על שלום העובדים ודאגנו למשפחותיהם. שנית, בשיא הקורונה הצלחנו להגיע ל-70% עובדים פעילים בזכות יישום הנחיות ונהלים מחמירים, המקבילים ל"תו הסגול", טרם המצאתו ויישומו ביתר המשק.  בנוסף, בוצעה לראשונה הערכות זריזה ואפקטיבית לעבודה מרחוק, שתאפשר לעובדים חיוניים להמשיך את פעילותם גם מהבית. ולבסוף, פעלנו בנושא בו אנו רואים את החשיבות הרבה ביותר,  במתן יד חופשית ותמיכה בעובדינו  בכל הקשור לחדשנות ולחימה בקורונה, באמצעות יצירת Hub חדשנות. בתוך שבוע ימים העמידה החברה שלל טכנולוגיות, התומכות הלכה למעשה במאבק במחלה.  

העשייה הענפה של משאבי אנוש בתעשייה האווירית בתקופת הקורונה, תמכה ביישום ערכי השינוי האסטרטגי, המנוהל בחברה בשנה החולפת. הושם דגש על ערך "המצוינות האנושית", כמוביל לתוצאות עסקיות, תוך שימוש בטכנולוגיה פורצת דרך ומתקדמת, בשירות הפרט והארגון. עקרונות האג'יליות, היצירתיות ופישוט התהליכים, העומדים בבסיס השינוי האסטרטגי, באו לידי ביטוי בעת משבר הקורונה באופן התנהלות משאבי אנוש בתעשייה האווירית. ארגון משאבי אנוש האיץ יוזמות שינוי המקדמות דיגיטציה, המרת פעילות פנים אל פנים לפעילות דיגטלית ועבודה חלקית מהבית, אשר סייעו לשמירה על רצף פעילות והמשכיות עסקית.

מכלול העשייה של משאבי אנוש בתעשייה האווירית, בתקופת משבר הקורונה איפשר התנסות וחשיפה למתכונת פעילות שונה, ביחס לקיים בארגון ובמגזר הבטחוני/ממשלתי. החדשנות בפעילות משאבי אנוש במהלך המשבר ניכרת בשימוש בטכנולוגיה לשמירה על מחוברות עובדים, בריאותם ורווחתם, הן בחצר החברה והן לשוהים בבית באמצעות אפליקציה חדשנית, המספקת מענה מקיף ומלא לצרכי העובדים, זרימת המידע ושמירה על מחוברתם לארגון (תקשורת פנים ארגונית), הערכות לגיוס מרחוק, שיפור חוויית עובד מרחוק, הדרכה ולמידה מקוונת ופיתוח קריירה לצד יוזמות של מעורבות בקהילה.

יחד הצלחנו ליצור מרחב בטוח שישמור על העובדים ועל העבודה הבטחונית החשובה, יחד הצלחנו לדאוג לכלל העובדים והמשפחות ולזרוע בהם תקווה ואמונה, יחד הצלחנו לפרוץ את גבולות הטכנולוגיה ולייצר בזמן קצר פתרונות טכנולוגיים, שפותחו כולם באמצעות שיתופים בין ממשקים, שימוש בכלי דיאלוג ועידוד חשיבה "מחוץ לקופסה". בימים אלה ממשיך ארגון משאבי אנוש את הקו החדשני ושוקד על פיתוח מודל העסקה גמיש לעובדי התעשייה האווירית, אשר ירחיב את צורת ההתייחסות למושג העבודה בחברה בטחונית ממשלתית, יאפשר שימת דגש על עבודה לפי תפוקות, ויתרום לאיזון בין בית לעבודה בחיי העובדים.

רקע 

התעשייה האווירית לישראל היא מובילה עולמית בתעשייה הצבאית והאזרחית. במהלך שבעת העשורים, מאז הקמתה, צמחה החברה והפכה להיות גוף עולמי מוביל; בשוק הצבאי ובשוק האזרחי כאחד, העוסק בפיתוח, בייצור ובאספקה של טכנולוגיות ומערכות חדשניות שמעניקות יתרון תחרותי על פני מגוון תחומים רחב, לרבות אוויר, קרקע, ים, חלל, סייבר, ביטחון המולדת ו-ISR. מדובר בחברה בטחונית ממשלתית גדולה, המונה כחמישה עשר אלף עובדים, המועסקים באתרים שונים ברחבי הארץ (מהצפון ועד באר שבע). בשנה החולפת, במסגרת תכנית אסטרטגית רחבת-היקף, גובשו לחברה חזון וערכים, שמוטמעים על ידי הנהלת התעשייה האווירית לכלל העובדים. החזון מתייחס לתעשייה האווירית, כעומדת בחוד החנית של הטכנולוגיה העולמית כדי להבטיח את עתיד עובדיה, שותפיה ומדינת ישראל. ערכי החברה כוללים: מצוינות אנושית, מצוינות טכנולוגית, בטחון ישראל ואחריות. משבר הקורונה פרץ בעת שהיינו בעיצומו של תהליך הטמעת השינוי האסטרטגי בחברה, בכלל הדיסיפלינות והתהליכים. השינוי, שמהווה מהפכה תפיסתית, דוגל ומיישם עקרונות של אג'יליות, גמישות ויצירתיות, חדשנות ופישוט תהליכים ובירוקטיה, הנדרשים לארגון כדי לעמוד ביעדים המאתגרים שהציב לעצמו. יוזמות שינוי המקדמות דיגיטציה, המרת פעילות פנים אל פנים לפעילות דיגטלית ועבודה חלקית מהבית, הואצו בזמן המשבר על ידי משאבי אנוש וסייעו לשמירה על רצף פעילות והמשכיות עסקית של החברה.

התהליך

בימים כתיקונם, כארגון ציבורי גדול במגזר הבטחוני, התעשייה האווירית פועלת תחת הנחיות ומגבלות בטחוניות ומסחריות והעבודה מתבצעת בחצרות החברה ובמתקניה, ואינה מתאפיינת בעבודה מרחוק או בהעסקה גמישה. הגבלת הגעה פיזית של המשאב האנושי לעבודה, משמעה בעת משבר פגיעה בתוצאות העסקיות ובקשרי הלקוחות של החברה. על כן, בעידן הקורונה, פעלה התעשייה האווירית בארבעה מישורים מקבילים במשאבי האנוש. ראשית, שמרנו על שלום העובדים ודאגנו למשפחותיהם. במקביל, בשיא הקורונה הצלחנו להגיע ל-70% עובדים פעילים בזכות יישום הנחיות ונהלים מחמירים, המקבילים ל"תו הסגול", טרם המצאתו ויישומו במשק.     בנוסף, בוצעה הערכות זריזה ואפקטיבית לעבודה מרחוק, וניתן היתר מיידי לכ-770 עובדים, שהם כ-5% ממצבת המשאב האנושי, לעבוד מהבית. כך, התאפשר לעובדים חיוניים להמשיך פעילות עסקית גם בעבודה מחוץ לחצרות החברה, ולראשונה לדווח על תפוקתם דרך אפליקציה במובייל (ביישום שפותח במיוחד), המתממשקת למערכות משאבי אנוש. ולבסוף, פעלנו בנושא בו אנו רואים את החשיבות הרבה ביותר,  במתן יד חופשית ותמיכה בעובדינו  בכל הקשור לחדשנות ולחימה בקורונה, באמצעות יצירת Hub חדשנות. בתוך שבוע ימים העמידה החברה שלל טכנולוגיות, התומכות כבר כעת במאבק במחלה. בכל הפעילות האמורה, תחומי עיסוק רבים במערך משאבי אנוש בתעשייה האווירית פעלו בצורה מקצועית, חדשנית ואינטרגטיבית, להתמודדות עם משבר הקורונה. להלן סקירת העשייה. 

בשלב מוקדם מאד של פרוץ המשבר, החלה מעורבות משמעותית של התקשורת הפנים ארגונית, שהינה חלק מארגון משאבי אנוש. התקשורת הפנים ארגונית אמונה על חיבור בין אסטרטגיית החברה לעובדים בצורה חדשנית ובמדיה חדשה. במהלך המשבר, נעשה שימוש באפליקציה ייעודית (#WeAreIAI), שהותאמה לצרכי השעה, בממשק משתמש ידידותי ואינפורמטיבי. מטרות האפליקציה היו שמירה על מחוברות ועדכונים, העברת מסרים, העברת דבר המנכ"ל, ההנהלה וארגון העובדים. בנוסף פעלה האפליקציה ככלי עבודה וכאמצעי דיווח, כך שבתוך ימים ספורים, היא קיבלה גוון מבצעי, המנהל את סדר היום של העובדים בארגון, שחלק ניכר ממנו נאלץ לעבוד במתקני החברה גם בתחילת משבר הקורונה. באפליקציה פותחה גם אפשרות לדיווח יומי של תוצאות מדידת חום לשם בקרה על בריאות העובדים.

 #WeAreIAI פעלה על מנת לספק לעובדים ולמנהלים את מירב המידע בזמן אמת, באופן שקוף וברור,  במגוון אמצעי התקשורת העומדים לרשותה (סרטונים, הודעות וכד'). למרות מגבלות ביטחוניות, הצליחה האפליקציה הפנים ארגונית של התעשייה האווירית, להפוך לערוץ מרכזי להעברת מידע מיידי, הכולל שידוריLIVE  של בכירים, ואולפן חי למשפחותיהם, על מנת להציג תמונת מצב עדכנית ולהפיג את המתח והבלבול. האפליקציה שימשה לעדכונים בזמן אמת ושידרה מדי יום שני עדכונים יומיים, חיבור לחמ"ל ייעודי שהוקם, מחוות עידוד לעובדים ולבני המשפחות בהן: חוברות צביעה לילדים, אפשרות להזמין אלבומי תמונות משפחתיים (מתנה לקראת ליל הסדר), סקרי מצב רוח ארגוני ומשפחתי, מקום למפגש וירטואלי, מקום לזיכרון ולהתגייסות למען עובדת שנפטרה מהמחלה ועבור בני משפחתה ועוד.

אירועי יום הזיכרון וחגיגיות העצמאות צוינו בטקס בשידור חי באפליקציה, ולראשונה, לקחו בו חלק אלפי משפחות עובדים. המפגשים "פנים אל פנים" עם המנכ"ל, היו"ר מזכיר ארגון העובדים "זוכרים ביחד, שמחים ביחד" – בתדירות גבוהה בווידאו והיכולת לקבל מידע עדכני ממקור ראשון תרמו למחוברות, לחוסן הארגוני ולתפקוד בטוח בשטח. ניהול השינויים והטמעת ההתנהגויות החדשות הדרושות לנו לקראת התארגנות לשגרה המשתנה – אפשרו תפקוד ארגוני מיטבי ושמירה על בריאות העובדים. השילוב של האפליקציה ככלי להסברה ואכיפה, עם היותה כלי ניהול דינאמי לפעילות בריאותית ועסקית הפך אותה ל"באר הכפר", המעודדת, נותנת תחושת קהילה ומזמינה עובדים ומשפחות לשתף ולהשתתף. הדבר השתקף בהורדות שיא של האפליקציה, העומדות כיום על יותר מ-95% מסך העובדים בתע"א. תחושת השליחות של העובדים והמנהלים, ביחד עם הידיעה שיש מי שדואג להם – הם המפתח שלנו לחזרה לשגרה פורה ובריאה ולהמשך חיזוק הדיאלוג הארגוני, בכלי שנמצא בכף ידינו. 

כמהלך משלים לפעילות של התקשורת הפנים ארגונית ובמטרה לייצר חווית עובד מרחוק  הושק

מוקד "קו חם לעובד" שפעל לצד חמ"לים בחטיבות ובמטה, והיווה חלק מהערכות הנהלת החברה לניהול האירוע. המוקד הטלפוני הוקם לשם שמירת קשר רציף עם העובדים ומתן מענה טלפוני בכל נושא. הוגדר כי המוקד ינוהל ע"י ראש מינהל ניהול השינוי בחברה ויאוייש על ידי שמונה מוקדנים בכל משמרת, כולל נציגי משאבי אנוש ונציגי ארגון העובדים. שעות פעילות המוקד היו נרחבות, בחלוקה לשתי משמרות. כדי לתקשר לעובדי החברה את פתיחת המוקד, נעשה שימוש בפלטפורמות שונות, ביניהן פרסום של סרטון באפליקציה על עבודת החמ"ל ומטרתו. מוקדני החמ"ל, קיבלו הדרכה על אופן ניהול השיחה עם העובדים ופעלו באופן פרואקטיבי, ליצירת קשר יזום עם עובדים ששהו בביתם. הקשר האנושי שימש כבדיקת "דופק ארגוני" ואיפשר שיח משתף. המוקד, בשיתוף התקשורת הפנים ארגונית – פרסם מסמך שאלות ותשובות בהתאם לנושאים המרכזיים שעלו בפניות העובדים – ברמה יומית ובהמשך פורסם אוגדן פעילות מסכם. התובנות המרכזיות  של המוקד הדגישו חיבור לחזון וערכי החברה. הקמת וניהול המוקד הם בעצם Quick Win לשינוי האסטרטגי הארגוני המתרחש בחברה בשנה החולפת. המוקד ופעילותו מייצגים את האלמנטים הבאים בשינוי האסטרטגי: One Company, מדידה והתייעלות, שיתוף פעולה עם ארגון העובדים, גמישות וזריזות, תקשור שוטף בערוצים מגוונים, מענה ממוקד ומטה תומך בקווים העסקיים. כמו כן, מירכוז הפעילות במוקד והפרואקטיביות בטיפול בעובדים ובמשפחות משקפים את ערכי המצויינות האנושית והטכנולוגית – הלכה למעשה בחווית העובדים ובמחוברותם. 

תהליכי הגיוס והקליטה מרחוק  של התעשייה האווירית בתקופת הקורונה מאופייניים בכושר המצאה ויצירת פתרונות חדשניים. מרכז הגיוס והניוד הקים עמדות לראיונות מרחוק בפלטפורמה וירטואלית. לראשונה, נחתמו מרחוק (דרך המייל) חוזי העסקה עם מועמדים. מרכז הגיוס אף השיג אישור מיוחד להמשך תחקירים ביטחוניים בחדרי מתחקרים שהוכשרו ל"תו הסגול", ואפשר למועמדים להמשיך בתהליך המיון, כולל מבדקים אונליין (במקום מבחנים פרונטליים שהיו נהוגים עד כה). 

ועדות איתור לתפקידים ניהוליים, התקיימו גם הן בעידן הקורונה באופן וירטואלי. בנוסף, בוצעו מספר קמפייני גיוס ברשתות החברתיות (לדוגמה: כתבות תוכן ב"גיקטיים" וכתבות ב"כלכליסט"), המשדרים למועמדים פוטנציאליים "עסקים כרגיל". הכתבה של ראשת מינהל גיוס וניוד ב"גיקטיים" התחברה לרוח התקופה ולצרכי המועמדים, שהשתנו וישתנו כתוצאה ממשבר הקורונה והשלכותיו. לבסוף, הופצו סרטוני גיוס ממוקדים לדרישות הנוכחיות, בערוצי מדיה שונים. עדות להצלחת המאמצים בתחום היא העובדה שבמהלך חודש וחצי נקלטו לעבודה בתעשייה האווירית כשבעים עובדים, וזאת למרות כל ההגבלות. 

ארגון משאבי אנוש של התעשייה האווירית  נוכח שגם, ואולי במיוחד, בתקופת המשבר, חשוב לעובדים להמשיך להתפתח ולהעשיר הידע המקצועי והאישי שלהם. לכן, במקביל להקפאת פעילות ההדרכה הפרונטלית בתע"א, עלתה יוזמה לפעילות הדרכה ולמידה מרחוק. משאבי אנוש פתחו קורס ספרדית שנדרש באחד מהמפעלים הטכנולוגיים. הקורס התקיים אחרי שעות העבודה, בפלטפורמת ה – "Zoom" תוך שיתוף פעולה בין תחום ההדרכה במפעל, תחום ניהול ב"מהות" (מרכז ההדרכה של התע"א) וחברת "ברליץ". הכשרה זאת מהווה פיילוט לקיום הדרכות און ליין, ותאפשר הפקת לקחים להמשך עבודה עתידית בדרך זו.  

תחום פיתוח וניהול הקריירה בחברה פעל במרץ, גם בעת משבר הקורונה והשיק קורס סדנאי מקוון לפיתוח וניהול קריירה לעתודה ניהולית, שעלה לאוויר בחודש מאי. הקורס, המקנה מיומנויות וכלים לניהול קריירה פרואקטיבי של מנהלים בדרג הביניים, התקיים לאחר שעות הפעילות, בשיתוף פעולה עם חברת iDecide, להדרכה וייעוץ בהתפתחות קריירה. במהלך ההכשרה, המשתתפים ניהלו שיח בקבוצות וירטואליות ודנו בתובנות במליאה, קיבלו משימות פיתוח וחלקו בחוויות ובלבטים בקבוצת וואטסאפ ייעודית להעמקת הלמידה, התייעצות ושיתוף. בכוונת משאבי אנוש להמשיך במתכונת הקורס ולאפשר לאוכלוסיות רבות בחברה להיחשף לתכנים ולכלים לפיתוח וניהול הקריירה הארגונית.

בנושא טיפול בשליחי החברה ובני משפחותיהם, השוהים בחו"ל בוצעה היערכות רחבת-היקף במשאבי אנוש. מדובר בעובדים אשר נשלחו מטעם התעשייה האווירית לרילוקיישן בחו"ל של מספר שנים עם בני משפחותיהם, ומהווים את "הזרוע הקדמית" של החברה בקשריה מול לקוחותיה בעולם, ונחשבים לקריטיים לפעילותה העסקית. עם פרוץ הקורונה, מדינת ישראל הכריזה כי במידה ויימצא ישראלי חולה קורונה בחו"ל היא לא תאפשר הטסתו וכניסתו לארץ. על מנת למנוע הישארותם של עובדי תע"א וילדיהם במקומות בעולם בסיכון גבוה, פעל ארגון משאבי אנוש להשיבם לארץ בדחיפות. מטרת העל הייתה שמירה על בריאותם של העובדים, בני ובנות זוגם וילדיהם, ובו בזמן שמירה על המשכיות עסקית מול הלקוחות, גם אם מרחוק.                                מתוך ההבנה כי המשפחות נאלצות לעזוב בחטף את ביתן בחו"ל, על כל המשתמע מכך, ואין להם מקום מגורים מוסדר בארץ, וכי לכל משפחה נדרשת מעטפת ייחודית, שימש ארגון משאבי אנוש עבור השליחים "כעוגן" לפתרון בעיות, להכלת הקושי ו"כמשפחה" תומכת בזמן שהותם בארץ. בפועל לקחו אנשי משאבי אנוש חלק בארגון טיסות החילוץ למשפחות, תוך דאגה וליווי, מרגע העלייה למטוס בחו"ל ועד לנחיתתם בארץ. כל משפחה שנחתה בישראל זכתה בקבלת פנים אישית והסעה ישירות למקום הבידוד. כמו כן, סופק פתרון דיור ורכב זמני לכל שליח ובני משפחתו ונשמר קשר רציף ושוטף עם המשפחה. בתחילת הבידוד נשלחה לכל משפחה חבילת מצרכי יסוד, ובמהלך הסגר, בחג הפסח, קיבלה כל משפחה חבילת שי לחג שכללה יין, הגדות לפסח אישיות עם שם של כל ילד ומזון. בתקופת השהייה בארץ, לאחד השליחים נולדה בת ומשאבי אנוש ליוו את המשפחה בשמחתה ודאגו לצרכיה.

לבסוף, גאה ארגון משאבי אנוש בפעילות מעורבות בקהילה, שהתקיימה למרות כל האילוצים וההגבלות, ומתוך רוחב הלב של עובדי החברה. באחת החטיבות, במסגרת פעילות קבוצת מתנדבים ב"מילבת", בוצעה פניה לבתי הספר של החינוך המיוחד איתם אנו משתפים פעולה גם בימים כתיקונם, והם נשאלו במה ניתן לסייע להם בימים מורכבים אלה, כשאין אפשרות להיפגש פנים מול פנים עם צוות בית הספר. המתנדבים נתבקשו להכין עבור בתי הספר מסיכות שקופות לצוות המורות, כך שהילדים יוכלו לראות את תנועת הפנים שלהם ובכך לשפר את התקשורת ביניהם. 22 מתנדבים נרתמו למיזם וכ-300 מסכות נמסרו לבתי הספר. המסכות עברו ניקוי וחיטוי בתנורים מיוחדים הנמצאים בחצר החברה, טרם מסירתן לצוותים. לאור ההצלחה המרובה והפידבקים, שהתקבלו מאנשי החינוך, ממשיכים המתנדבים בייצור מסיכות אלו. במפעל אחר, נעשה שימוש יצירתי  במדיה לטובת ניחום וחיזוק משפחה של מנהל, שפרש לגמלאות ונפטר בזמן הקורונה. עובדי המפעל לא יכלו להשתתף בלוויה ולנחם את המשפחה בזמן השבעה, ועל כן הכינו להם מצגת, שנשלחה אליהם. עוד ניכרה יצירתיות בהפקת סרטוני חיזוק מחוברות ומשפחתיות במפעלי החברה הרבים, אשר נשלחו לעובדים על ידי משאבי אנוש. הסרטונים עוררו התרגשות וגאווה.

חדשנות במשאבי אנוש

מכלול העשייה של משאבי אנוש בתעשייה האווירית, בתקופת משבר הקורונה איפשר התנסות וחשיפה למתכונת פעילות שונה, ביחס לקיים בארגון ובמגזר הבטחוני/ממשלתי. ובפרט, ארגון משאבי אנוש של התעשייה האווירית הפגין התארגנות גמישה, זריזה ויעילה בהתאם להנחיות הממשלה ולהערכות המצב בהנהלת החברה. אנשי הארגון נרתמו לשינוי הנדרש, היו מחוייבים ללמידה מתמשכת וביצוע שינויים מהירים ותכופים. הוטמע שימוש בטכנולוגיה לשמירה על מחוברות עובדים, בריאותם ורווחתם, הן בחצר החברה והן לשוהים בבית באמצעות אפליקציה חדשנית, המספקת מענה מקיף ומלא לצרכי העובדים, זרימת המידע ושמירה על מחוברתם לארגון.

גם במערך הגיוס והקליטה, ניכרו שינויים בטווח זמן קצר, שאפשרו התארגנות גמישה ומהירה, ביחס למקובל במגזר, לתהליכי מיון בחברה בטחונית. בפיתוח קריירה והדרכה ניכרו שינויים, ומתודות של הדרכה והכשרה מקוונות יושמו בזמן קצר ובאיכות גבוהה, לשביעות רצון המשתתפים ובעלי העניין. בכוונתנו להמשיך בפיתוח שיטות הדרכה חדשניות אלה ולהטמיען בחברה. 

בשיאו של המשבר, תמך ארגון משאבי אנוש  בפעילות העסקית של אחוז ניכר מעובדי החברה בחצרותיה, ובמקביל אפשר לראשונה עבודה מרחוק, ודיווח פעילות באמצעים טכנולוגיים דרך המובייל. יחד הצלחנו ליצור מרחב בטוח שישמור על העובדים ועל העבודה הבטחונית החשובה, יחד הצלחנו לדאוג לכלל העובדים והמשפחות ולזרוע בהם תקווה ואמונה, יחד הצלחנו לפרוץ את גבולות הטכנולוגיה ולייצר בזמן קצר פתרונות טכנולוגיים שפותחו כולם באופן מיידי – באמצעות שיתופים בין ממשקים, שימוש בכלי דיאלוג ועידוד חשיבה מחוץ לקופסה. 

לאורך כל התקופה, הצליח ארגון משאבי אנוש לספק שירות מקצועי, ברמה גבוהה ביותר ובאופן אג'ילי, תוך שמירה על הצביון האנושי, הקשוב ו"המחבק" שמאפיין את עבודתו בשגרה. המוטו הארגוני שלנו, "כשאומץ פוגש טכנולוגיה" – מבוסס על ההון האנושי. אנשי משאבי אנוש הצליחו לחולל סביבה בטוחה שבתוכה מתרחשים התגייסות לאומית ושינויים "טקטוניים" בסדרי חיים ועבודה, תוך שמירה על בריאות, ולא פחות חשוב מכך, המשך פיתוח ואספקה של צרכים בטחוניים לאומיים ובינלאומיים, בזמן אמת. 

גם בימים אלה ממשיך ארגון משאבי אנוש את הקו החדשני במתן אישור לעבודה מהבית לעובדים נוספים. אנו שוקדים על פיתוח מודל העסקה גמיש לעובדי התעשייה האווירית. וועדת היגוי, של בעלי עניין מכלל החברה, עומלת בכדי לייצר אפשרויות לעבודה מרחוק, אשר יספקו לראשונה מענה לאוכלוסיות נרחבות במקרים של משבר, אך גם בתקווה בעתות שגרה. ארגון משאבי אנוש של התעשייה האווירית שואף שהעבודה הגמישה תרחיב את צורת ההתייחסות למושג העבודה בחברה בטחונית ממשלתית, תאפשר ניהול אפקטיבי של עובדים לפי תפוקות, ותתרום לאיזון בחייהם בין בית לעבודה.