חברת חשמל

שילוב אנשים עם מוגבלות בחברת החשמל – פרויקט "ניצן אור"

חברת החשמל בע"מ היא חברה ציבורית בבעלות ממשלתית העוסקת בייצור, הולכה ואספקת החשמל  לכלל הסקטורים הפרטיים והעסקיים במדינת ישראל. החברה נוסדה ב-1923, מעסיקה כיום כ-11,500 עובדים ומספקת שירות חיוני לכ-2.8 מיליון לקוחות ביתיים, מסחריים, חקלאיים ותעשייתיים בכל שטחה של מדינת ישראל לרבות מזרח ירושלים ורשות הפלסטינית. 

חברת החשמל משתנה  לצד השינוי במשק האנרגיה בישראל. שינויים אלה מחייבים את החברה להיפרד  מכל מה שהיה מוכר עד היום, תוך ייעול תהליכים, חלוקת משאבים מחודשת, שינוי והתאמת המבנים הארגוניים לסביבה המשתנה וכניסה לתחרות וזאת במקביל לתחרות על ליבו של הטאלנט המקצועי בשוק העבודה החדש כ-חברה עסקית בשוק תחרותי.

חזון חברת החשמל המתחדשת: "אנו שואפים להמשיך להיות החברה העסקית המובילה במשק האנרגיה בישראל. אנו חותרים לפעול ביעילות ובהוגנות, בסביבה תחרותית מתפתחת, במטרה להבטיח לחברה איתנות פיננסית ורווחיות נאותה, הנדרשות לצורך אספקת חשמל זמין ואיכותי לכל המשק ולהמשך פיתוח משק החשמל".

חברת החשמל היא חלק בלתי נפרד מהקהילה בה היא פועלת, החברה מאמינה בקיום שיח שוטף עם הקהילה ומטפחת שותפות ומעורבות חברתית בכל תחומי החיים כך שתוכל לייצר היכרות מעמיקה עם צרכי הלקוחות ולספק שירות מיטבי ומותאם לכל לקוח. 

כך חרטה על דגלה  מדיניות מקדמת ייצוג כלל האוכלוסיות המרכיבות את הפסיפס הישראלי ולפעול לייצוג תרבותי משקף את תרבות לקוחותיה וההבנה כי כ-חברה לאומית ישראלית, מוטלת עליה אחריות לצמצום הפערים החברתיים ומתן הזדמנות שווה לכל אדם להצליח, תוך מימוש יכולותיו וצרכיו ובכך לתרום לפריון וכלכלת מדינת ישראל. 

כפרויקט הדגל והוכחה על מחויבותה של חברת החשמל לצמצום פערים תעסוקתיים וטיפוח המשאב האנושי כמשאב אסטרטגי של החברה, גיבשה החברה מודל מובנה לשילוב מיטבי ונכון של "האדם הנכון במקום הנכון" לאנשים עם מוגבלות. 

בבסיס המודל עומדת התפיסה כי "כל אדם יכול" לתרום, להביא ערך לחברה, אבל בעיקר להגיע למימוש עצמי באם שמים אותו במקום הנכון. 

חברת החשמל אינה מתעלמת מהמגבלה של האדם, אלא מייצרת הזדמנות מעצימה את החוזקות של האדם לצד המגבלה.

בחברת החשמל מועסקים כיום סה"כ כ-400 עובדים עם מוגבלות. מתוכם כ-270 עם מוגבלות משמעותית מעל 40% נכות מועסקים במסגרת פרויקט "ניצן אור". העובדים משולבים בכלל התפקידים בחברה, כל אחד עפ"י כישוריו ויכולותיו. לפרויקט מוקצים משאבים מיוחדים לטובת התאמת סביבת העבודה וליווי שילוב אדם עם מוגבלות.

 גיבוש ובניית תכולת התפקיד בפרויקט מתחיל עוד בשלב הגשת מועמדות של אדם עם מוגבלות. מסלול קריירה, תכנית ההכשרה והחניכה נקבעים יחד עם העובד הנקלט. לאורך כל חייו התעסוקתיים בחברה, עובד עם מוגבלות מקבל ליווי של צוות ייעודי מקצועי התומך את הפרויקט לצד שותפות מלאה עם הגורמים בקהילה. הצוות מורכב ממחלקת משאבי אנוש אליה משתייך העובד, עו"ס שמלווה את הפרויקט, פסיכולוג תעסוקתי ורופא החברה. 

כל העובדים בחברה הם חלק מהמאמץ לשלב אדם עם מוגבלות בצורה מיטבית. יתרונותיו ורציונל הפרויקט מוצגים בכל הכשרת עתודה ניהולית שמקיימת החברה וכך גם בקורס אוריינטציה לעובד חדש. הצלחת הפרויקט היא השתקפות של ה-DNA של החברה. 

להיות שונה זה שווה ולא כסיסמה!