כללית

התאמת סביבת העבודה לדורות החדשים

כללית הינו ארגון הבריאות הגדול במדינה (4.5 מיליון מבוטחים). בארגון מועסקים

כ- 45,0000 עובדים. הכללית פרוסה בארץ מדן ועד אילת, מפעילה 14 בתי חולים ואלפי מרפאות ומכונים בקהילה המנוהלים תחת 8 מחוזות גיאוגרפים. עובדי הכללית נחלקים לסקטורים שונים, רפואה, סיעוד, רוקחות, מנהל, מקצועות הבריאות, לוגיסטיקה ועוד.

הדורות החדשים אשר נכנסים לשוק העבודה בשנים האחרונות, מביעים ציפיות שונות ומאתגרות מהארגון.

גם עבור הכללית, הנושא מהווה אתגר גדול כך שהעובדים שנכנסים לכללית מצפים, מחד לתחושת יציבות והשתייכות לארגון הבריאות הגדול בארץ, יחד עם תחושת משמעות שנלווית בהשתייכות למערכת הבריאות, ובו בזמן יש צפייה גם להתאמות אישיות לצרכים הפרסונליים של כל אחד מהם.

 כמו כן, קיימת צפייה לכך שקולם ישמע בעת קבלת החלטות, שהארגון יהיה חדשני ושתהיה מערכת תמיכה ומשוב עבורם ועוד ועוד.

כללית בוחנת את חווית העובדים בארגון מזה תקופה ארוכה, אחד האירועים המרכזיים שהשפיעו על חווית העובד במערכת הבריאות הוא סקר השחיקה הלאומי מטעם משרד הבריאות שהתקיים בשנת 2018 .כמו יתר היחידות במערכת הבריאות, גם הכללית לקחה בו חלק. ממצא ייחודי שעלה בסקר זה הוא "שחיקת הצעירים", על פי הסקר, ניכר שהצעירים שחוקים יותר מהמבוגרים (בגיל ובוותק) כמו כן, נמצא כי אוכלוסיית המתמחים ברפואה הינה אוכלוסייה בשחיקה גבוהה. 

במקביל, למדידת השחיקה בסקר זה, נמדדו גם גורמים שיכולים לצמצם שחיקה או להגבירה. עובדי מערכת הבריאות בכלל והצעירים בפרט  ציינו כי סוגיות של קושי באיזון בית עבודה מהוות גורם מרכזי לשחיקה ואילו הגברת התחושה שהארגון דואג לבריאותם והמידה שבה ניתן גיוון ועניין בעבודה, יכולים לסייע בצמצום השחיקה. תובנות אלו, הצטרפו להבנה שהתגבשה בשנים האחרונות שלחוויית הכניסה לארגון יש השפעה דרמטית על מחוברות לארגון

לפיכך, בשנתיים האחרונות ביצענו מספר מהלכים לשיפור חווית העובד בדגש על התאמת התהליכים הקיימים בארגון לציפיות החדשות של העובדים הצעירים.

ניתן לחלק את המהלכים המפורטים בעבודה זו ל 6 נושאים מרכזיים:

 

  • שיפור חווית הקליטה לארגון 
  • תהליכי שיתוף עובדים בעיצוב פתרונות לבעיות היום יום
  • גיבוש ויישום מנגנונים לגמישות תעסוקתית
  • הגברת תחושת משמעות ותרומה לחברה
  • חדשנות בלמידה
  • מיסוד מנגנונים לתמיכה נפשית במצבי משבר 

 

אחת ההוכחות לכך שהמהלכים שהכללית מבצעת מחלחלים תדמיתית הינה- שבשנת 2020 עלתה הכללית 28 מקומות בדירוג החברות שעובדים רוצים לעבוד בהם. החדשנות במהלכים המתוארים באה לידי ביטוי בשני מישורים מרכזיים: חדשנות טכנולוגית והתאמה של תהליכים בהיבטים אלו לדורות החדשים וחדשנות במובן של שינוי פרדיגמה והגדלת המשקל של חווית העובד בקבלת החלטות ארגוניות.