מכבי שירותי בריאות

אהבה בימי קורונה

הרעיון המרכזי של הפרויקט: 

עם התפרצות משבר הקורונה, מצאנו את עצמנו בעמדה מגיבה, ללא אפשרות להסתכל על המכלול באופן מערכתי.
פריצת הדרך הייתה עצירה מתודית והבנה שבמקום להתנהל באוסף רנדומלי ואקלקטי של פעולות, יש לאגד אותן תחת מודל מארגן הרואה את צרכי העובד במספר מעגלים:

המעגל הראשון: העובד
מתן מענה לצרכי העובד תוך הבנה שחלק ממתן מענה הולם הוא התייחסות גם למעגלים הנוספים המקיפים אותו.

המעגל השני: משפחת העובד
מתן מענה הוליסטי לצרכי המשפחה (ילדים, בני זוג, הורים מבוגרים). זאת מתוך רצון לעטוף את העובדים ומשפחותיהם בתקופה זו של סגר חברתי וחשש לבריאות קרובי משפחה, לאפשר לעובדים להיות פנויים רגשית לשירות המבוטחים.  

המעגל השלישי: החברה
מתוך אחריות חברתית, פעילות למען הקהילה בעידן זה, שהוסיף לגאוות היחידה של עובדי מכבי. 

בכל אחד ממעגלי ההתערבות הנ"ל פעלנו ב-2 צירים: ציר הפעולה וציר החוויה הרגשית. זאת מתוך הבנה שבמקביל למגוון הפעולות שנעשו למען העובדים, יש למקד תשומת לב בציר החוויה/הרגש שפעולה זו מספקת לעובדים, על מנת למקסם את האפקט הנוצר. 

החדשנות ברעיון/בביצוע

עבודה בתוך מודל מארגן: הפיצוח של הובלת משאבי אנוש בעת המשבר היה בתובנה שנדרשת התנהלות בתוך תפיסה מארגנת: מרה-אקטיבי← לפרו-אקטיבי, מתגובה נקודתית← לתהליך מנוהל ומושכל, מאוסף רנדומאלי של פעולות  ← לתפיסה מארגנת, מפעולות בודדות ← למארג מנוהל של תפיסה עוטפת של העובד ב- 3 מעגלים

התפיסה המארגנת של עובד עטוף במעגל של משפחת העובד ומעליו מעגלי המשפחה והחברה הישראלית, גרם להתנהלות מנוהלת ומדויקת, הממקסמת את הערך עבור העובד, דווקא בעת בה הוא זקוק למעטפת זו יותר מכל. 

 ההבנה של הצורך בתרגום כל פעולה לציר החוויה והרגש גרם למקסום האפקט שנוצר סביב כל מהלך. 

 ארגון המשכיל לעטוף את צרכי העובד, את צרכי משפחתו ואף תורם למאמץ הלאומי ולחברה הישראלית, ארגון המצליח להמחיש את הרגש ואת החוויה לכל פעולה שהוא מייצר עבור עובדיו, יזכה בעובדים מחויבים, מסורים, חשים תחושת ביטחון תעסוקתי, נכונים לתת כתף ולתרום למאמץ הלאומי, על אף החשש האישי מחשיפה לקורונה בו נתונים ואי הוודאות המשקית-חברתית-כלכלית, בתוכה כולנו התנהלנו. 

שמירה על בריאות העובד ומיגונו – פיתוח עולמי וחדשני של עמדת בידוק קורונה:

מכבי הבינה כי בקרב העובדים (כעובדים בחזית ההתמודדות עם נגיף הקורונה) נוצר חשש של ממש מפני הידבקות. כל החלטה שהתקבלה במכבי התבססה קודם כל על ערך השמירה על בריאות עובדי מכבי, הגנה מלאה, מתן מענה לחששות העובדים והענקת תחושת בטיחות מלאה. לקידום תחושה זו מכבי השקיעה את מירב המשאבים. 

מתוך האקלים הזה נולדה ע"י מנהל במכבי יוזמה חדשנית ויצירתית לבניית עמדת בדיקת קורונה, ששומרת על העובד הדוגם, יוצרת חיץ ומבודדת אותו מהנגיפים שמסביבו. הארגון התגייס בכל עוצמתו ומשאביו והרעיון הפך למציאות, עמדה זו פותחה כפיתוח עולמי ששוכפל למקומות רבים ונחשף בכל מהדורות החדשות בעולם!  

ורסטיליות במודלי העסקה, תכולות תפקיד ומודלי תגמול: 

משאבי אנוש במשבר זה הציגו יצירתיות גבוהה, גמישות תוך מענה לצרכי העובדים והמבוטחים כדלקמן:
שילוב עובדים לעבודה מביתם – עבודה מהבית הונהגה במכבי כבר משנת 2014. בתקופת הקורונה נפרצו חסמים

טכנולוגים ורגשיים, אלפי עובדים עבדו מבתיהם, בשיא המשבר כל עובד רביעי במכבי עבד מביתו. כארגון המעניק

שירות רפואי "נוגע" למבוטחיו, יעד כזה נראה תחילה דמיוני. הצלחנו להנגיש שירות רפואי רך דרך אמצעים 

טכנולוגיים ובכך להוריד חשיפה להידבקות גם לעובדים גם למטופלים. 

התאמת תכולת תפקיד לצרכים המשתנים – ורסטליות בתכולות התפקיד- במכבע הוכשרו מאות עובדים 

מדיסציפלינות שונות לטובת ביצוע בדיקות קורונה. הרעיון נבע מתוך מחויבות מכבי לשמירה על רצף תעסוקתי 

והשתכרותי לעובדיה. במקום לרכוש שירות חיצוני, העדפנו במכבי להכשיר את העובדים ולבצע את הפעילות דרכם.   

יצירתיות, אג'יליות, מהירות תגובה, תעוזה וניהול נכון ומתוכנן– עם אלו אפשר להפוך משבר להזדמנות.