Deloitte

צורך, ביצוע, תוצאות וחדשנות

Deloitte – הפירמה הגדולה והמובילה בעולם למתן שירותים מקצועיים – ללא ספק הגדרה שמחייבת אותנו כמעסיק, ממש כפי שמגדירה אותנו עסקית.

בשוק הישראלי, בסיס הפעילות הוותיק שלנו הוא תחום ראיית החשבון- בו נמצאים שחקנים ותיקים נוספים, הנדרשים לפעול בהתאם לכללים רגולטורים שאינם מאפשרים גמישות רבה ביצירת בידול לעומת מעסיקים אחרים.

בעולם תעסוקתי מאתגר, בו בכל שנה, כ- 1500 מועמדים להתמחות בראיית חשבון עוברים מיונים ע"י כלל המתחרים שלנו, עלינו להדגיש את הייחודיות שלנו בדרכים מגוונות. בין היתר, אנו מוצאים צורך לשלב חדשנות מותאמת לתקופה ולמאפייני הדור- הן בתהליכים והן בכלי העבודה שלנו, לצד שמירה על מאפייניה הייחודיים של הפירמה כמקום עבודה מגוון, מכיל ובעל אוירה משפחתית על כל 1200 עובדיה. 

מערכת ה-VR, בעלת סט מבחנים חדשני לביצוע התאמה לתפקיד– מאפשרת באמצעות פורמט של משחק והשתתפות פעילה, לבחון את אופן ההתנהגות ואת דרך קבלת ההחלטות של הנבחן ולא רק את התוצאה: ויודעת לשקף באופן בלתי מוטה תובנות הנשענות על מכלול של נתונים רבים. 

המערכת סיפקה את אלמנט החדשנות, אך מעבר לכך, חשוב היה לנו לייצר ערכים נוספים בתהליך המיון.

התאמת תהליך המיון, כך שייתן מענה לצורך של יחס אישי ומדויק למספר רב של מועמדים בזמן קצר, תוך מתן משוב מהיר, אפשר לנו לספק את הערכים הנוספים לצד השימוש בטכנולוגיה.

הצלחנו לייצר חוויה ייחודית וחדשנית בחיבור של: 

טכנולוגיה – יחס אישי – תוצאה מהירה

חוויה שנתנה מענה רחב לצרכים ועזרה לנו לקדם את הגיוס המאתגר הזה ואת האופן בו משאבי אנוש נתפסים כשותפים עסקיים אמתיים ומובילי דרך בארגון ומול מתחרים.