עמותת לביא

תקווה ישראלית בעמותת לביא

רקע
עמותת לביא היא תאגיד החינוך של עיריית ירושלים. תחומי הפעילות של העמותה: ניהול פרויקטים חינוכיים בחינוך א-פורמלי, ניהול צהרונים-תכנית "ניצנים", ניהול מלווי ההיסעים בחינוך המיוחד, סיוע למנהלי מוסדות החינוך העצמי היסודי והעל יסודי בתחומים שונים, הובלת פרויקט החינוך המוסיקלי ופרויקטים חינוכיים נוספים בעבור מנהל חינוך ירושלים. העמותה מעסיקה כ-6,200 עובדות ועובדים במגוון רחב של תפקידי חינוך והובלה לשלושת המגזרים העיקריים: כללי, חרדי וערבי. העמותה מעניקה שירות לעובדים משלושת המגזרים הנ"ל ועושה מאמצים גדולים בכדי להעניק שירות מותאם לכל מגזר ותת-מגזר.
חזון העמותה: "העמותה מקדמת ומפתחת את החדשנות בחינוך ובקהילה בהתאמה למגזרים השונים ברחבי העיר. העמותה פועלת מתוך ערכים של שירות, מצוינות, הוגנות ושיתוף פעולה".
כארגון ציבורי הנותן שירות לאוכלוסיית ירושלים על כל גווינה אחד האתגרים המרכזיים איתה מתמודדת העמותה הינה נתינת שירות לעובדים משלושת המגזרים הנ"ל ועושה מאמצים גדולים בכדי להעניק שירות מותאם לכל מגזר ותת-מגזר. הנתונים הדמוגרפיים והשינויים שחלו במהלך השנים באוכלוסיית ירושלים היוו גורם חשוב ומשפיע על האסטרטגיה ארגונית ובין היתר על חזון ומטרות העמותה.

התהליך

להלן רשימה חלקית ממגוון הפעילויות אשר עמותת לביא מקדמת לגיוון והכללה של אוכלוסיות שונות:

  1. תהליך גיוס וקליטה – ראיון מותאם )שפה ותרבות(. אופן הקליטה החל מתרגום לערבית של חוזי העסקה, הודעות לעובד, נהלים וכדומה וממשק עם הרכזת הרלבנטית.
  2. תקשורת מול העובדים- הודעות במערכות תומכות )טלפונים כשרים ללא ווטס-אפ ו/או מסרונים, שימוש בהודעות קוליות,שיחות אנושיות. אתר מונגש בשפה הערבית.
  3. רווחת עובדים – אירועים מותאמים ומכילים )כשרות, אלכוהול, מתנות וברכות לחגים לפי הדתות השונות(
  4. יצירת קוד אתי ארגוני ומפגש שולחנות עגולים

חדשנות
החלטנו להטמיע את הנושא הן בהיבטים פנים ארגוניים – באופן בו מגויס ומנוהל ההון האנושי – והן בהיבטים חוץ ארגוניים – בדרך בה מעניקים שירות לכלל קהילות והאוכלוסיות שסביבנו ואשר אנו מהווים חלק מהותי מהן. פעולת מלקחיים זו, פנימית וחיצונית, מבוססת על צורת הסתכלות כוללת על השפעותינו כעמותה ציבורית חינוכית, הפועלת בזירה הירושלמית.  כמו כן, היא מבוססת על ההבנה כי אימוץ צורת התבוננות מגוונת יותר ומכילה, תהפוך אותנו לחברה מצליחה וטובה יותר.