PHILIPS

כבסיס למחוברות ארגונית, מיתוג מעסיק והטמעת אסטרטגית מש"א כוללת

קבוצת פיליפס הינה תאגיד רב לאומי המעסיק כ-90 אלף עובדים במעל למאה מדינות בעולם. פיליפס חרתה על דגלה את נושא החדשנות המשמעותית בתחום הבריאות. בישראל מועסקים כ-1,500 עובדים באתריה השונים של החברה ועוסקים במחקר, פיתוח ויצור של מערכות וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות. פיליפס ישראל גדלה בצורה משמעותית מאוד בשנים האחרונות הן על ידי רכישות והן על ידי גיוסי עובדים. בשלוש השנים האחרונות גייסנו בישראל למעלה מ-600 עובדים ואנו ממשיכים לגייס גם בתקופת הקורונה.

לפני כשלוש שנים, כחלק ממגמת גידול בגיוסים וההתמקדות בגיוסן של אוכלוסיות מבוקשות לצד כניסת 'דור העתיד' לשוק העבודה, הבנו שעל מנת להתמודד עם התחרות הגוברת בשוק באמצעות שינוי מקיף. במקביל, חל שינוי במיקוד האסטרטגי של פיליפס ממוצרי צריכה למיקוד במוצרים רפואיים מצילי חיים. שינויים אלו הביאו עימם צורך בחידוש מיתוג המעסיק שהלך בד בבד עם רצוננו לחזק את התפיסה של פיליפס כ-Employer of Choice בתעשיית ההייטק ככלל ובאקו-סיסטם הרפואי, בפרט. 

אספנו נתונים כמותניים ואיכותניים, ניתחנו ובחנו את תמונת המצב הקיימת אל מול המחקרים האקדמיים בתחום חווית המועמד והעובד החדש והשתמשנו במתודולוגית Problem solving  על מנת להתמודד עם אתגרים ארגוניים. על בסיס אלו, החלטנו לעשות מהפכה בחוויה אותה אנו מספקים למועמדים שלנו בתהליכי הגיוס והקליטה.

בהיותנו ארגון גלובלי היה לנו חשוב לקשור את השינויים בחוויית המועמד לאסטרטגית משאבי אנוש הגלובלית של פיליפס הכוללת שלושה צירים עיקריים אשר היוו בסיס לתכניות העבודה:

  1. Workforce of the Future הגשמת היעדים והאסטרטגיה העסקית ע"י התאמה לדרישות המשתנות של שוק העבודה העתידי. הטמענו מסרים המתמקדים בטכנולוגיה, חדשנות ותרומה לחיי אדם במיתוג המעסיק שלנו תוך שימוש בפלטפורמות תקשורת מגוונות. בנוסף, התאמנו את תהליכי העבודה שלנו לצרכי המועמדים כך שיהיו מהירים, הדדיים ושקופים, ובמקביל שיפרנו וחידדנו את תהליכי ההכשרה של צוות הגיוס והמראיינים. כמו כן, הטמענו תהליך קליטה חדש, דיגיטלי ויעיל. 
  2. Diversity & Inclusion יצרנו תהליכים חדשים המגדילים את ההזדמנויות ומשפרים את תחושת השייכות של אוכלוסיות מגוונות לאורך תהליך הגיוס. הכשרנו מראיינים ומנהלים מגייסים והתאמנו את תהליכי הגיוס לצורך צמצום הטיות במיון. הגברנו שיתופי פעולה עם עמותות רלוונטיות וקהילות פנים ארגוניות של קבוצות מיעוט התומכות ביצירת מאגר מועמדים מגוון ובמקביל מספקות מנטורינג למועמדים וליווי בתהליך המיון והקליטה.
  3. Great People Experiences  מתוך שאיפה ארגונית ליצור סביבת עבודה מתקדמת וחווית עובד מעצימה, החלטנו לעצב תהליך גיוס חוויתי ובעל ערך עבור המועמדים שלנו החל ממתן ייעוץ קריירה מהשיחה הראשונה ולאורך התהליך, דרך הדדיות ושקיפות הבאות לידי ביטוי, בין היתר, במשובים מלמדים ובונים וכלה בתהליכי הצעת עבודה וקליטה לארגון שהינם פרסונליים ויעילים. החוליה המחברת בין תקופת המועמדות לקליטה לארגון היא קריטית עבורנו ולכן, רתמנו את תהליך הקליטה על כליו השונים לשמירת קשר מתמשך עם העובד העתידי, וכן, גייסנו את השותפים הארגוניים (מנהלים, מראיינים, עובדים) להשלמת החוויה המצוינת באמצעות חניכה, הדרכה מובנית וליווי המסופקים על ידם לעובדים החדשים.

 

לאורך שלוש השנים האחרונות הטמענו עשרות שינויים, שיפורים ויוזמות מתוך רצון לחתור למצוינות. שיפורים אלו הצריכו מאתנו לשנות הרגלי העבודה ולעיתים לשנות נהלי עבודה גלובליים לצורך התאמות לשוק המקומי. את התוצאות של התהליך מדדנו לאורך תקופה זו בה זיהינו טרנדים חיוביים שצמחו מתוך אסטרטגית משאבי אנוש הגלובלית ותפיסת העולם ההוליסטית עליהן נשענו. 

מצאנו עדויות קונקרטיות לחיזוק מותג המעסיק עלייה מתמשכת במס' המועמדים הפונים לכל משרה, הגברת יכולותינו למשוך טאלנטים ואוכלוסיות מבוקשות תוך בניית כוח העבודה של העתיד (כניסת דורות צעירים לארגון, העסקת סטודנטים ובוגרים טריים). מגמה זו ניכרה גם בשינוי תמהיל מקורות הגיוס תוך הישענות על פניות יזומות של מועמדים וביטול התמיכה של חברות השמה.
הגיוס הינו שער לארגון וככזה, הוא גוף שתומך משמעותית ביצירתו של ארגון מגוון. היכולת שלנו ליצור תהליך הוגן עם חווית מועמד ייחודית תוך שימוש בכלים חדשניים ויצירתיים כמו קבוצות שגרירים פנים-ארגוניות ויצירת תכנית מנטורינג למועמדים, סייעו לנו בהתמודדות עם אתגרי הגיוס שלנו ואף לגיוס תמהיל עובדים מגוון יותר. עלינו ב-11% בגיוסי הנשים משנת 2017 לשנת 2020 (שטרם הסתיימה) ואנו מתקדמים אל עבר ייצוג השווה לאוכלוסייה הכללית. בקרב עובדים מהחברה הערבית, לאורך שלוש השנים האחרונות כמעט והכפלנו את  ייצוגם במצבת  כוח האדם הארגונית. 

החוויות המצוינות ניכרות גם בסקר עמדות הנשלח לקהלי היעד שלנו (מועמדים שנדחו, עובדים חדשים, מנהלים מגייסים) ומודד את חווית הגיוס והקליטה בפיליפס. סקר זה הראה באופן חד משמעי כי מאמצינו נשאו פרי ומדירוג ממוצע על ידי מועמדים של 68% בשנת 2017, אנו עומדים כיום על דירוג ממוצע של 98% בקרב מועמדים! גם בקרב מנהלים מגייסים אנו עדים לשיפור ניכר, מדירוג ממוצע של 76% בשנת 2017 ל-100% בשנת 2020. נתונים מספריים אלו נתמכים במשובים איכותניים – הן מסקר העמדות עצמו והן מצידם של מנהלים, עובדים וממשקי עבודה באופן יומיומי. 

החלת אסטרטגית משאבי אנוש הגלובלית הלכה למעשה לצד התאמות ויוזמות מקומיות, שיתוף פעולה ארגוני עם מנהלים, עובדים ופונקציות משאבי אנוש ועבודה מתמשכת תוך מדידה מתמדת – הם אלו שהביאו לתוצאות בהן אנו מתגאים מאוד. הישגים אלו הפכו למודל לחיקוי באתרים אחרים של פיליפס בעולם.

אנו ממשיכים ללמוד, להתפתח ולהיטיב את תהליכי הגיוס והקליטה שלנו מדי יום. מטרותינו הן ליצור יחדיו את כוח העבודה של העתיד, להבטיח שהון אנושי זה ישקף את כל גווני האוכלוסיה בישראל ויתרום לצמיחתה והצלחתה המתמשכת של פיליפס.