SISENSE

עולם הלמידה ופיתוח העובדים משתנה לנגד עינינו. עם ההתקדמות המתמדת של הטכנולוגיה, עובדים לוקחים אחריות על הלמידה והפיתוח שלהם והארגונים מתמקדים בעיצוב והתאמה של תהליך הלמידה והפיתוח האישי עבור עובדיהם לאורך החיים הארגונים. למידה מתמשכת לאורך החיים מחייבת אותנו להקצות זמן ללמידה, לא בסופי שבוע או בערב אלא כחלק מהחיים שלנו כשאנחנו בתוך רצף העבודה, מטלות ופרוייקטים. 

הצורך של עובדים היום להמשיך וללמוד לאורך כל הקריירה, והפער בכישורים הנדרשים אל מול הקיימים הפכו את הלמידה המתמשכת וההכשרה הארגונית לאחד הפרמטרים החשובים לעובדים בבחירת מקום העבודה.

 

בסייסנס אנו תופסים את הלמידה כתהליך יומיומי שבו אני כאיש מקצוע מגביר את המסוגלות התעסוקתית והאישית של העובד ואת הצעת הערך שלו בין אם בקריאה, בשיחות עם אנשים, למידה ממומחים בעולם או בתהליך שבו אנו לומדים על עצמינו.

 

במרכזן של תשתיות תרבות הלמידה ופיתוח האישי בסייסנס עומדת תוכנית Moonshot Your Career- תוכנית עובדים גלובלית לפיתוח וקריירה שפותחה על ידי צוותים משאבי אנוש והפיתוח הארגוני לאורך שלוש השנים האחרונות וכוללת ארבעה תחומים הפועלים במקביל:

 

  • Lunch & Learn  למידת עמיתים ושיתוף ידע פנים ארגוני – הרצאות למידה רב תחומיות המועברות על ידי העובדים לעובדים
  • The Future Of Work Enrichment Sessions הרצאות פיתוח ידע וכישורים לעולם העבודה העתידי- הרצאות העשרה המתמקדות בכישורי העולם העבודה החדש על ידי יועץ או מומחה חיצוני
  • Coach On Call  אימון אישי לפי דרישה לכולם – שירותי אימון אישי לפי דרישה של מאמנים חיצוניים
  • Mentorship Program | תוכנית מנטורינג פלטפורמת מנטורינג המחברת בין עובדים ומתאימה בינהם באמצעות אלגוריתם חכם.

התפיסה בסייסנס כי העובד הוא הטייס של הקריירה, הוא יחליט באיזה מהירות לטוס, באיזה כלי תחבורה (חללית או קטנוע) וגם את היעד הוא זה שיסמן, אנחנו כאן כדי לתת את הכלים הדרושים וההזדמנות. כלומר, הפיתוח האישי של עובד הינו בידיו של העובד ובמקביל אנחנו, כמעסיק, צריכים לספק את התשתיות תרבות וחווית עובד של גדילה אשר תאפשר את זה.

מטרת התוכנית היא לעודד את כלל העובדים (ללא הבדלי ותק, מיקום, תפקיד או רמת בכירות) להתנהל בלמידה מתמדת ולאפשר מגוון אפשרויות למידה והתפתחות עם ובתוך סייסנס וגישה חופשית לגדול לפי הצרכים שלהם.  

החדשנות הינה ערך המלווה את תוכנית וההוליסטיות באה לידי ביטוי בגיוון רב בתחומי התוכנת, ממגוון סוגי למידה (עמיתים, אימון, מנטורינג והרצאות העשרה), דרך למידה קבוצתית אל מול למידה אישית וכן מודלים שונים של מעבירי ידע, בחלק מהתחומים אלו עובדים ובחלק אנשי מקצוע. 

כמו כן, הקו המקשר בין ארבעת התחומים המרכיבים את התוכנית הינה הצבת חווית העובד האישית במרכז המתבטאת בפרסונליות המעצבת את התוכנית ומתבססת על מוטיבי הגמישות הנגשה ואוטונומיה של העובדים.  

 

כל תחומי התוכנית הושפעו ועודם מושפעים מהמעבר המלא לעבודה מהבית וניתן גם לראות כי מדדי התוכנית מצביעים על מענה לצורך אמיתי בקרב העובדים, הטעמה מוצלחת בשגרות ותרבות החברה והשפעה חיובית על מחוברות הארגונית. אין לנו ספק כי הדרכים למידה ופיתוח אישי עוד רבות ומגוונות זהו תהליך ארוך טווח המחייב חשיבה, זהירות ומדידת תוצאות לאחר כל שלב ושלב – ואנחנו בדרך לשם 🙂