Western Digital

תהליכי פיתוח עובדים ומנהלים בעידן קורונה

Western Digital היא חברה אמריקאית גלובאלית מובילה בתחום תשתיות נתונים Western Digital Data Infrastructure) . החברה מניעה את החדשנות הדרושה כדי לעזור ללקוחות ליצור, למנף, לחוות ולשמר מגוון הולך וגובר של נתונים. בכל מקום בו קיימים נתונים, ממרכזי נתונים מתקדמים, לחיישנים ניידים ועד מכשירים אישיים, הפתרונות שלה, Western ®). פתרונות האחסון של החברה משווקים תחת המותגים DATA מאפשרים את מימוש הערך מהמידע ( Digital ™ ,G עובדים ברחבי העולם. בישראל 65,000- .החברה מעסיקה כ WD® –  ו SanDisk® , -Technology עובדים בשלושה מרכזי פיתוח- בכפ"ס, בעומר ובתפן. מרכז הפיתוח החדשני בארץ מתמחה 1200 – מועסקים כ .בנוסף על היותה חברה טכנולוגית מובילה, החברה חרטה על דיגלה גם Flashבמחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיית אחריות חברתית, גיוון והכלה כחלק מערכיה ומתרבותה.  

טרם פרוץ הקורונה, צוות משאבי אנוש הגלובלי והמקומי עסק במספר תהליכים 2020  בחודשים ינואר- פברואר ארגוניים משמעותיים: פיתוח קריירה- בחברה הושקו באופן גלובלי פילוסופיה, מודל וכלים חדשים לפיתוח קריירה, והתחלנו בארץ את מהלך ההטמעה וניהול השינוי מול הנהלת האתר, מנהלי היחידות ולאחר מכן מול כלל   לשיחות המשוב של סוף השנה – מנהלי האנשים. זאת תוך חיבור תהליך זה לתהליך ניהול הביצועים בחברה ותכנון היעדים השנתי. פיתוח מנהלים- באותו זמן ,ברמה המקומית עסקנו גם בפיתוח פתרונות לליווי מנהלים בדרגות השונות, בדגש על ליווי מנהלים חדשים בכניסתם לתפקיד ניהולי ראשון בקריירה.  

עם פרוץ הקורונה, העיסוק בפרויקטים אלו הושהה לטובת עיסוק בהתמודדות עם משבר המגיפה העולמית והשפעותיו על העובדים, העבודה והארגון. כמו ארגונים רבים בתעשיית ההייטק, עברנו מיידית לעבודה מלאה מהבית של הרוב המוחלט של עובדינו. העדיפות העליונה היתה שמירה על הבריאות והבטיחות של כלל עובדינו.  וידוא שכלל העובדים ערוכים ובעלי יכולת –ההנהלה וכלל גופי המטה התמודדו ראשית עם האתגר האופרטיבי לבצע את עבודתם מהבית באופן אופטימלי (ציוד, חיבור רשת וכו') .מנהלי היחידות העסקיות התמודדו עם אתגר  המשך עבודת הפיתוח השוטפת כך שהמשבר לא יפגע בעמידה בתוצאות ובלוחות הזמנים להם –הפרודוקטיביות  , של העובדים wellness- התחייבו בפרויקטי הפיתוח השונים באתר. אנחנו – צוות מש"א, עסקנו בחיזוק ותמיכה ב במתן כלים לעבודה אפקטיבית וירטואלית ובשימור תחושת המחוברות ( בסביבה החדשה של engagement) עבודה מרחוק, בתנאי אי-ודאות, בידוד חברתי וסטרס קיצוני אשר נבעו מהמגיפה.  

לאחר תקופה ראשונית של מיקוד באתגרים אלו, ועם ההבנה שאנחנו נכנסים לשגרת עבודה חדשה לצד הקורונה , אתגר ייחודי בו עסקנו בצוות מש"א הוא כיצד ממשיכים וממנפים את התהליכים המשמעותיים של פיתוח ההון האנושי – תהליכי פיתוח קריירה, משוב ופיתוח מנהלים, בהם עסקנו לפני פרוץ הקורונה, ומתאימים  אותם לעידן קורונה.