Western Digital

פרויקט בוטקאמפ לחרדיות

ווסטרן דיגיטל, היא חברה מובילה בתשתיות נתונים. החברה מניעה את החדשנות הדרושה כדי לעזור ללקוחות ליצור, למנף, לחוות ולשמר מגוון הולך וגובר של נתונים. בכל מקום בו קיימים נתונים, ממרכזי נתונים מתקדמים לחיישנים ניידים ועד מכשירים אישיים, הפתרונות שלה, מאפשרים את מימוש הערך מהמידע (DATA). פתרונות האחסון של החברה משווקים תחת המותגים ®Western Digital , ™G-Technology, ®SanDisk  ו – ®WD. 

חברת ווסטרן דיגיטל עוסקת במחקר ופיתוח תחום הפלאש והזכרון ומהווה מרכז פיתוח חדשני ויחודי בישראל. בנוסף על היותה חברה טכנולוגית מובילה, החברה חרטה על דיגלה גם עשייה חברתית ומעורבות קהילתית כחלק מערכיה ומתרבותה. ווסטרן דיגיטל מעסיקה מעל לאלף עובדים בשלושה מרכזי פיתוח בישראל – בכפר סבא, בעומר ובתפן שבגליל. 

כחברה טכנולוגית מובילה וערכית אנו מאמינים כי ניתן לייצר ערך קהילתי ועסקי על ידי קידום יוזמות חברתיות באמצעות שותפויות רחבות, חיבור עובדים לקהילה המקומית וכמובן השקעת משאבים. תחומי המיקוד שלנו בישראל בהלימה למדיניות החברה ברמה הגלובלית, ואנו מכוונים את עיקר ההשפעה בחינוך, גיוון תעסוקתי, סיוע לאוכלוסיות הסובלות מאי בטחון תזונתי ושמירה על איכות הסביבה.

העיסוק בתחום גיוון תעסוקתי השתנה והתפתח לאורך השנים. תחילה בחרנו להתמקד באוכלוסיית הנשים, האוכלוסיה החרדית והערבית וקידמנו שיתופי פעולה במספר ערוצים. היוזמה שהחלה כפרויקט חברתי קיבלה תאוצה ככל שהצורך העסקי גדל עם המחסור האדיר במהנדסות ומהנדסים בתעשייה. הצורך למצוא פתרון מערכתי רחב השפעה, יחד עם ההכרה בפוטנציאל הרב הקיים בקהילה – הוביל לפיתוח תכנית ייעודית לקליטת מהנדסות חרדיות. בשיתוף פעולה עם "קמאטק", נוסדה התכנית היחודית, הכוללת פיתוח בוטקאמפ לנשים חרדיות

יוזמת הבוטקאמפ תוכננה מראש כפרויקט שיתופי המשכי שיתן מענה לצרכי התעשייה כמו גם לצרכי הקהילה והמשתתפות. אחד ההישגים המשמעותיים הוא השינוי בסביבת התעסוקה של נשים חרדיות, המאפשר העסקה איכותית בקדמת ההי-טק הישראלי בחברה רב לאומית, בשכר ובתנאים ההולמים את כישוריהן. הייחודיות נובעת מהתהליך המעמיק שהוביל לגיבוש התכנית הדינמית ומההשפעה שלה והתרומה לכל המעורבים – עובדי החברה, מנהליה ותעשיית ההייטק כולה; וכמובן המהנדסות החרדיות, הסמינרים והקהילה החרדית כולה. מחזור שלישי לתכנית נפתח ביולי 2020 וניתן לומר שהמודל היעודי שנתפר בכוחות משותפים נושא פירות ומרגש, ומממש את שאיפת החברה לגיוון והכללה.