תחרות המצוינות
במשאבי אנוש 2022

ממשיכות במסורת

ממשיכות לקדם את המסורת – תחרות המצוינות לשנת 2022 יוצאת לדרך!

מהי תחרות המצוינות במשאבי אנוש?

תחרות המצוינות במשאבי אנוש הפכה זה מכבר למסורת. בתחרות מתמודדים ארגונים ממגוון ענפים נרחב, המציגים פרויקטים חדשניים ומעוררי השראה בתחומי העיסוק השונים של משאבי אנוש. בתחרות קיימות קטגוריות תוכן שונות. קיימת תחרות בכל אחת מהן. כל התקצירים של הארגונים המשתתפים בתחרות יזכו לחשיפה במדיה החברתית ובחוברת תקצירים דיגיטלית.

קטגוריות התחרות

ניתן להגיש פרויקטים מצטיינים בקטגוריות שלהלן

שער הכניסה לארגון

תהליכי גיוס, מיון וקליטה חדשניים
גיוס ומיון עובדים, פתרונות למצוקות הגיוס, מיתוג מעסיק, חווית מועמד ותהליכי קליטה חדשניים

קידום ערכים

קידום נושאים לאומיים או חברתיים
התמודדות בארגון עם מיגור אלימות נגד נשים, חיזוק אוכלוסיות מודרות, חדשנות בהעסקה של אוכלוסיות מיוחדות וצוותים בינדוריים, העסקת מבוגרים

קידום גיוון תעסוקתי

העסקה מגוונת על כל צורותיה
קבלת עובדים מאוכלוסיות מיוחדות, צוותי עבודה מגוונים והעסקה מגוונת על צורותיה

פיתוח קריירה

תוכניות לפיתוח אישי
מתודולוגיות לבניית קריירה, מסלולי קריירה ותוכניות פיתוח אישי

מנהיגות ופיתוח מנהלים

שיטות ומתודולוגיות לפיתוח מנהלים
מודלים חדשניים של מנהיגות, שיטות ומתודולוגיות לפיתוח מנהלים ופיתוח מנהלים בדרגים שונים

מחוברות רגשית וחווית עובד

Engagement
מתודולוגיות לשיפור ה-Engagement, הטמעה של חווית עובד, Well-Being ואיזון בית-עבודה, משמעות בעבודה ומערכות יחסים בעבודה

תהליכי שינוי חוצי ארגון

משאבי אנוש כמוביל תהליכי שינוי מערכתיים
תהליכים בעלי השפעה רחבה על הארגון, מיזוגים ורכישות, עיצוב תרבות ארגונית, הטמעת חזון וערכים, פיתוח חדשנות ארגונית ופרויקטים גלובאליים בהובלה ישראלית

מקצוענות במשאבי אנוש

תהליכי ליבה במשאבי אנוש
חדשנות בתהליכי הערכה ומשוב, ניהול ידע, מדידה ו-People Analytics, פיתוח מקצועי ליחידות משאבי אנוש, תהליכי פרידה ופרישה ומבנה ארגוני של משאבי אנוש

תפיסה חדשנית של תפקיד משאבי אנוש

מגמות חדשניות בעולם משאבי אנוש
התפקיד המשתנה של משאבי אנוש בעולם ההיברידי' מגמות חדשניות בעולם משאבי אנוש ותפיסות תפקיד ותחומי עיסוק חדשים

חדשנות בלמידה

מתודולוגיות חדשניות של למידה
מתודולוגיות חדשניות של למידה, תוכניות למידה חדשניות, הקנייה של כישורי עתיד ותהליכי למידה לאוכלוסיות מיוחדות

שילוב טכנולוגיות בעולם התוכן של משאבי אנוש

HRTech
מעבר לתהליך דגיטציה, שילוב טכנולגיות בתהליכי גיוס, מיון וקליטה, שילוב טכנולוגיות בהערכת ביצועים ובשימור וחווית עובד, שימוש בבוטים, ב-AI ועוד

חברות סטארט אפ וארגונים

עד 150 עובדים
בקטגוריה זו ניתן להגיש עבודה על כל פרויקט שבוצע בהובלת משאבי אנוש. תשומת לב מיוחדת תינתן ליוזמה ולתהליך. למשתתפים תינתן הנחה מיוחדת. לפרטים יש לפנות לעמותה

מהו פרויקט מצטיין?

פעילות מוגדרת שבוצעה ע"י יחידת משאבי אנוש בארגון, שמאופיינת בהישגים מרשימים ראויים לציון, בהתייחס לקיים בארגון עד כה, ו/או ביחס למגזר, ו/או ביחס לקיים בישראל. פרויקט שהתחיל לפני לא יותר משלוש שנים, וניתן לאמוד את ההישגים של הפרויקט, גם אם הוא לא הסתיים. בהצגת הפרויקט חשוב להדגיש את מעורבותו של משאבי אנוש בביצוע הפרויקט, את קידום המקצוע והעוסקים בו. כל ארגון המבקש להשתתף בתחרות רשאי להגיש מועמדות למספר קטגוריות, ובתוך כל קטגוריה רשאי להגיש יותר מפרויקט אחד.

הפרסים בתחרות

פרס צוותי יקר ערך

תעודת זכיה יוקרתית

הצגת הפרויקט על במת כנס המצוינות השנתי למשאבי אנוש

כל הארגונים המשתתפים בתחרות יקבלו תעודות הוקרה על קידום משאבי אנוש בישראל וחשיפת הפרויקט בקהילת משאבי אנוש ובנכסים הדיגיטליים של העמותה

הפורמט להגשת פרויקט לתחרות

העבודה תוגש בקובץ word או PDF ולא תעלה על 10 עמודים. יש לשלוח את העבודה לדוא"ל העמותה: [email protected]

העבודה תיפתח בתקציר מנהלים בן עד עמוד אחד המתאר בקצרה את כל פרקי העבודה. בתקציר יש להתייחס לצורך, תיאור ביצוע הפרויקט, התוצאות, ופירוט החדשנות שבו. התקציר יפורסם בנכסים הדיגיטליים של משאבי אנוש ישראל.

הגדרת הצורך, הסביבה הארגונית ומאפייניה, הגורם היוזם, המשתתפים בביצוע, עד עמוד אחד.

תיאור התהליך, הפעילויות, אבני דרך, משך זמן ודרכי מעקב.

החדשנות ופריצת הדרך שנוצרה בעקבות ביצוע הפרויקט-ביחס לקיים בארגון, ו/או ביחס לקיים במגזר הענפי, ו/או ביחס לקיים בעולם המקצועי של משאבי אנוש.

מידת העמידה ביעדים, תרומת הפרויקט והשלכותיו, רצוי במונחים מדידים עד כמה שניתן. מומלץ להתייחס לתוצאות/הישגים במונחי הקריטריונים לשיפוט שיפורטו בהמשך.

כאן ניתן לצרף חומרי המחשה כגון מצגות / חוברות / סרטונים בקבצים נפרדים.

הקריטריונים לשיפוט

צוות השופטים מונה סמנכ"לי משאבי אנוש ואנשי אקדמיה בכירים בתחום משאבי אנוש, מתכניות מוכרות להסמכה במשאבי אנוש

מאפייני התהליך

התייחסות לאופן ניהול התהליך, אבני דרך, הגורמים השותפים, תהליכי ארגון ומעקב

20% מהציון

תוצאות הפרויקט, תרומתו והשלכותיו

השפעת הפרויקט על העובדים, על משאבי אנוש, על הארגון, על המגזר הענפי ועוד. רצוי מאד לבטא את התרומה והערך המוסף של הפרויקט במונחים מדידים. חשוב להבליט את הישגי הפרויקט ביחס למצב קודם

20% מהציון

חדשנות ויוזמה

יש להבליט את פריצת הדרך שנוצרה בעקבות ביצוע הפרויקט-ביחס לקיים בארגון, ו/או ביחס לקיים במגזר הענפי, ו/או ביחס לקיים בעולם המקצועי של משאבי אנוש

30% מהציון

הערכה כללית

הערכה אינטגרטיבית של הפרויקט בכללותו

30% מהציון

הרשמה לתחרות

נרשמים עכשיו – מגישים אחר כך! אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בחגיגת המקצוענות של משאבי אנוש ומזכירים לכם כי כל ארגון משתתף זוכה בקבלת במה והוקרה להישגיו המקצועיים, ובהיותו חלק מקהילה לומדת ומתפתחת!

לו"ז התחרות

הרשמה לתחרות | כבר עכשיו ועד 15.5.22
הגשת הפרויקטים | עד 26.6.22 
שיפוט שלב א' | עד 14.8.22
שיפוט שלב ב' | עד 15.9.22
כנס המצוינות | ינואר 2023

עלות השתתפות

עלות לארגון להגשת פרויקט יחיד | 3,000 ש"ח

מחיר מיוחד לארגונים חברי עמותה (לפחות 2 חברים בשנת 2022) | 2,000 ש"ח

הנחה לארגון המגיש יותר מפרויקט אחד | בסך 500 ש"ח

הנחה לארגון המגיש יותר משלושה פרויקטים | בסך 1,000 ש"ח

הנחה מיוחדת לחברות סטארטאפ וארגונים קטנים עד 150 עובדים | לפרטים פנו לעמותה

אופן ההרשמה

להרשמה לתחרות, מלאו את טופס ההרשמה המצורף והעבירו לעמותה

בדוא"ל [email protected] או התקשרו אלינו בטלפון 09-8343402

מתלבטים?

נותרתם עם שאלות לגבי התחרות? השאירו לנו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם

ניתן גם לפנות אלינו בדוא"ל [email protected] או בטלפון: 09-8343402