Onboarding | ליווי עובדים ומנהליהם בשער הכניסה למסע הארגוני

בנק הפועלים הוא המוסד הפיננסי המוביל בישראל, אשר מצרף לשורותיו מאות עובדים חדשים מידי שנה. התקופה הראשונה בכניסה לתפקיד ולארגון חדש, מרגשת ומאתגרת, הן עבור העובדים החדשים והן עבור העמיתים ליחידה והצוות הניהולי ובמהלכה מתגבשת ומעוצבת תחושת המחוברות והרצון להשתייך לצוות ולארגון. במסגרת תכנית CTB של הבנק, לשינוי ארגוני, תרבותי ועסקי, חטיבת משאבי אנוש מובילה שינוי בהתפתחות ההון האנושי, לאורך המסע הארגוני בבנק, החל מתהליכי הגיוס, הקליטה והסוציאליזציה לבנק. 

במסגרת תכנית זאת, הושק מיזם Onboarding אשר נותן מענה לאתגרים המשמעותיים שחווים עובדים חדשים, עם כניסתם לבנק, לצד ליווי הדרג הניהולי בהצלחת השתלבותם. במיזם, גובש מודל מארגן ותכנית אחידה וסדורה לניהול תהליךonboarding  חברתי וארגוני אשר מציף באופן יזום וטכנולוגי, עבור כלל השותפים בתהליך, את הצמתים והרגעים המרכזיים שחשוב לנו להיות בהם, מרגע ההודעה על הקבלה לעבודה ולאורך השנה הראשונה בבנק. תהליך זה מהווה כלי מרכזי עבור מנהלות ומנהלים בקליטת הון אנושי חדש והוא מהווה סטנדרט אחיד לתהליכי הקליטה. באופן זה, הצלחנו לייצר עבור העובדים חווית קליטה איכותית ומשמעותית, לקצר את תהליכי הסוציאליזציה ולאפשר אפקטיביות טובה יותר בכניסה לתפקיד, בהלימה לעידן הנוכחי ובכך, לבטא הטמעת תרבות ארגונית, כמנוף לצמיחה עסקית, הלכה למעשה. 

לצד עיקרון האחידות המאפשר לנו להטמיע את ערכי התרבות בקרב עובדים חדשים, התכנית גובשה גם בהלימה לעיקרון – Digital First, המשלב תהליך HR מקצועי ואישי לצד פלטפורמות דיגיטליות, טכנולוגיות וחדשניות ובכך, הוא מהווה , סטנדרט מקצועי ומוביל לתהליכי HR חדשניים המאפשרים לנו לשלב יחס אישי לצד חדשנות וקידמה טכנולוגית ובכך להגיע למאות עובדים בשנה ולהיות שם עבורם ברגעים החשובים והמרגשים ובכך להיות "מקצוענים" גם בניהול ההון האנושי. 

לצד העקרונות המעצבים למודל המארגן, מיפינו את השותפים ובעלי העניין בתהליכי הקליטה, פרסנו את ציר הזמן לניהול התכנית, הקמנו צוותים אג'יליים מתמחים, וגיבשנו עשרות תוצרים מותאמים בשפת המותג, אשר אפשרו לנו לספר את "הסיפור שלנו". במקביל לגיבוש המודל ומעטפת הליווי, ביצענו פיתוחים טכנולוגיים, חדשניים לניהול התהליך מקצה לקצה. באופן זה, הצלחנו לשפר את תהליך הקליטה, חוויית העובדים והמנהלים, לצד ייעול תהליכים וחיסכון במשאבים יקרים ובכך לייצר כניסה אפקטיבית ומהירה לעבודה המקצועית. עם סיום תהליכי הפיתוח הטכנולוגיים, השקנו POC ארגוני שעבר בהצלחה יתרה, לרבות תקשור מותאם והטמעה הדרגתית.

תהליך ה- Onboarding החדש, לליווי עובדים חדשים ומנהליהם, אפשר לנו לקחת נושא בעל השפעה מהותית על ההון האנושי ולנהל אותו באופן מקצועי, מדויק, וממוקד, על בסיס סטנדרטים אחידים ולייצר ערך משמעותי לשותפים ולבעלי העניין, תוך שיפור חווית העובדים, ייעול התהליכים וניהול המשאבים ובכך לייצר קפיצת מדרגה משמעותית בערך השותפות שחטיבת משאבי אנוש משיאה לעובדים ולמנהלים, בכלל חטיבות הבנק. את קפיצת המדרגה המשמעותית אנו מרגישים גם במדדים התהליכיים ובהרחבת המעטפת הניתנת לעובדים ומנהליהם, לצד שיפור המדדים התוצאתיים ושביעות הרצון של העובדים והמנהלים. כמו כן, בנוסף לחיזוק  המחוברות, עיצוב חוויית העובדים ופינוי הזמן להיבטים המקצועיים, שיתוף העובדים את מכריהם בחוויה האישית שלהם בכניסה לבנק, משפיע, בין היתר, גם על חיזוק מותג המעסיק. 

עבורנו, כחטיבת משאבי אנוש, השקת התכנית ויישומה, מהווה קפיצת מדרגה משמעותית בפרופסיונליות של תהליכי HR ובחיזוק מיתוג החטיבה כשותפה עסקית, המשפיעה על הביזנס. לצד חיזוק המיתוג הפנימי, ניכר שאנו מחזקים גם את מותג חטיבת משאבי אנוש של בנק הפועלים כמקצוענית, חדשנית ומובילה בשוק העבודה.