שינוי בתוך שינוי: שינוי תפיסה ומערכת הפעלה חדשה במשאבי אנוש

תקופת הקורונה והמגפה העולמית יצרה משבר אשר חולל שינוי עצום ורב ממדי בכל תחומי החיים ובא לידי ביטוי במציאות המאופיינת ב – VUCA, וסביבת תחרות המשתנה בחדות ובמהירות.

כארגון מוביל וממקום של עוצמה (ולא מאילוץ ומשבר),  בחרנו לבצע שינוי ארגוני ולהתאים את עצמינו לסביבה ולמציאות המשתנה, במטרה להיערך לאתגרי העתיד, לצמוח ולשמור על חוסנה של החברה.

השינוי הארגוני אותו הובלנו בחברתISRAEL  CBC היה מעבר ממבנה של חברות נפרדות בעלות מטה משותף ("חברות קשורות") למבנה של חברה אחת (one company) המורכבת ממספר מערכים חוצי חברות (מערך התפעול, מערך שרשרת אספקה, מערך השיווק, מערך המכירות והסחר, ומערכי המטה) ומספר חברות נפרדות (טרה, משקר וגת). 

גם אנחנו בתוך מערך משאבי אנוש עברנו שינוי משמעותי, במקביל להובלת השינוי הארגוני. כחלק מהשינוי הארגוני, חיברנו את כלל אנשי משאבי אנוש למערך אחד, תחת "קורת גג אחת", בכפיפות למנהלת מערך משאבי אנוש (ולא עוד כפיפות להנהלות החברות). במערך משאבי אנוש שינינו את תפישת ההפעלה, שינוי אשר בא לידי ביטוי הן במבנה ארגוני חדש, והן ביצירת סטנדרטיזציה בתהליכי העבודה. המניע לשינוי היה הצורך בהתמקצעות והצורך בהפרדה בין החלקים התפעוליים בתפקיד משאבי אנוש לבין תחומי הליבה של התפקיד. 

תפישת ההפעלה החדשה אשר הובילה אותנו הייתה מיקוד ובניית מומחיות בגופי משאבי אנוש השונים (יחידות מטה, משאבי אנוש בשטח, יחידת השירות והתפעול), אך בה בעת יצירת סינרגיה בין הגופים. במסגרת השינוי הארגוני במערך משאבי אנוש, הגדרנו שלושה גופים המספקים תמיכה, ליווי ופיתוח לעובדים ומנהלים בארגון:

יחידות מטה משאבי אנוש : גיוס, מכללה ארגונית, תגמול- תשתיות- ותהליכי הון אנושי, פרט, רווחה ואחריות חברתית, תקשורת פנים, יחסי עבודה ומנהל ארגוני, פיתוח מובילות וכישרונות ארגוניים, הסעדה ותפעול. יחידות אלו אמונות על יצירת והובלת פתרונות הון אנושי לפיתוח קבוע של רמת הכשירות הארגונית: תהליכים ופרקטיקות מובילות בתחום ההתמחות, הובלת פתרונות לצורך תמיכה ביעדים העסקיים והבניית תשתיות למידע זמין ואמין לטובת קבלת החלטות ארגוניות והתנהלות יומיומית מקצועית של צוות ה- HRBP.

HRBP- משאבי אנוש בשטח: טרנספורמציה של תפקיד רכזת משאבי אנוש (שהיה במבנה הקודם) לתפקיד HRBP – אמונות על ליווי עובדים ומנהלים בארגון, תמיכה ביחידות העסקיות, יישום אסטרטגיה ארגונית התומכת באסטרטגיה העסקית והובלת תהליכים מקצועיים רלוונטיים עבור ההון האנושי בארגון.

הקמת מרכז חווית עובד: המרכז הוקם על מנת לתת שירות לעובדי הארגון לעוזבים ולפורשים לגמלאות באמצעות מענה מיטבי, מקצועי והוליסטי בסוגיות משאבי אנושיות תפעוליות במעגל חיי העובדים בארגון (זכאויות, תלוש שכר, טפסים ואישורים, טכנולוגיות HR, דיני עבודה ומדיניות חברה), תוך שותפות משמעותית ומשיאת ערך עם HRBP ויחידות המטה. המרכז מאפשר זמינות מלאה לעובדים ברוב שעות היום ועצמאות בקבלת מידע ללא תלות בפונקציית משאבי אנוש בשטח.