מיפוי כשירויות עובדים בעיסוק

רקע: ברוח חזון  בנק דיסקונט "להיות המוסד הפיננסי הטוב ביותר ללקוחותיו, המייצר ערך מקסימלי לבעלי המנויות לאורך זמן"  הובלנו במחלקת למידה פרויקט  מיפוי כשירות עובד בעיסוק  מתוך מטרה לשפר את הכשירות המקצועית של עובדים בבנק, לצמצם פערי ידע ומיומנות, להעניק שרות מהיר ואיכותי יותר ללקוח וגם לשפר את מחוברות העובדים לבנק . 

הפרויקט הינו חלק ממהלך אסטרטגי של תרבות ארגונית – תחת רכיב "התפתחות וניהול קריירה" . 

מטרות : הגדרנו 3 מטרות למהלך:

 1. שיפור כשירויות מקצועיות של עובד בעיסוק
 2. איתור טאלנטים 
 3. יצירת  data לביצוע מעברים לעיסוקים אחרים בארגון (reskilling / upskilling)

אוכלוסיית היעד ומתודולוגיה

 • מתוך כלל העיסוקים בבנק בחרנו 31 עיסוקים, המהווים מעל 70% מאוכלוסיית העובדים בבנק.
 • הגדרנו קטלוג כשירויות ארגוני המותאם גם למודל המנהיגות של הבנק. 
 • בכל עיסוק (מתוך ה31 לעיל) מיפינו את כשירויות הנדרשות לביצוע התפקיד ומתוכם, נבחרו 3 עיסוקי ליבה משמעותיים, שהוגדרו פיילוט, בהם מיפינו גם את הידע הנדרש בעיסוק (כ- 360 עובדים). 
 • נכתבו שאלוני מיפוי ידע ומיומנות לכל אחד משלוש העיסוקים בנפרד. השאלונים מכילים כ – 50 היגדים העונים על 12-13 כשירויות נדרשות בכל עיסוק 
 • על השאלון ענו העובדים בעיסוק – הערכה עצמית (עובד מעיד על עצמו) ומנהליהם הישירים – הערכה העובד (מנהל מעיד על כשירות העובד מזווית העין שלו – מהלך 180) 
 •  ניתוח התוצאות והפערים בוצעו במגוון היבטים : 
  • הצגת ציון כשירות בעיסוק וציון כשירות לעובד בחיתוכים שונים כגון וותק בעיסוק, יחידות ובכשירויות הספציפיות בעיסוק
  • בחינת הפערים בכשירות ספציפית, לרבות פערים בין הערכת עובד למנהל
 • הפקת מסקנות ותובנות- ניתוח הפערים ושיוכם לפער תפיסתי (תפיסת התפקיד), פער מיומנות ופערים ברמת הידע (מקצועי) וכד'  וכמובן, הפקת לקחים על התהליך עצמו ויישום . 
 • בניית תכנית המשך
  • בניית תכנית למידה מותאמת עפ"י הפערים ששוקפו בסקר , הן לכלל האוכלוסייה, והם ברמת מותאמת ופרטנית
  • רתימת מנהלים לתהליך התפתחות העובדים OJT 
  • שילוב הדאטה במודול ייעודי במערכת ה ERP של הבנק 
 • בחינת אפקטיביות – בתום חצי שנה ושנה מתחילת השלמת פערים – טרם בוצע 

חדשנות

 • מינוף ספר העיסוקים בבנק לצרכי שיפור ביצועים וקידום מחוברות 
 • למידה פרסונלית והיברידית לצורך שיפור הכשירות ולצורך התפתחות וקריירה
 • שימוש בדאטה (של הכשירויות) לצורך אופטימיזציה של המשאב האנושי 

הישגים

עדיין מוקדם לכמת את ההישגים, יחד עם זאת, זוהי פריצת דרך ארגונית בשימוש בדאטה לצורך התפתחות וקריירה, השמה של האדם הנכון בעיסוק המתאים לו, מעבר מהערכה של הנושאים בפער למידע מבוסס אודות הפערים ומתן פתרונות למידה מדויקים לשיפור ביצועים.

בימים אלו אנו מרחיבים את המיפוי לעיסוקים נוספים ועובדים על יישום תכניות למידה מותאמות פער ואוכלוסיות .