מחוברות ארגונית בשעת משבר- עיצוב הנרטיב הארגוני

גילת רשתות לוויין הינה ספקית עולמית מובילה של תקשורת פס רחב מבוססת לוויין, עם למעלה מ- 35 שנות ניסיון. אנו מתכננים, מפתחים ומייצרים מוצרים חדשניים, ומספקים פתרונות כוללים ושירותים מקצה לקצה, המבוססים על הטכנולוגיה החדשנית שלנו. בין היתר קישוריות פס רחב, תמסורת סלולרית, שירותים לארגונים, אינטרנט מהיר בטיסות (IFC), לכלי שייט ולרכבות, וקישוריות לכוחות בטחון, חירום והצלה ועוד. שנת 2020 הייתה שנה מאד מורכבת בגילת. האדוות של הקורונה על השוק העסקי הגלובלי טלטלו את גילת הן ברמה הפרקטית והן ברמה האסטרטגית ובהמשך סחפו והביאו גם ליצירת משבר אנושי. טלטלות אלו הביאו להעמקת משבר האמון בקרב העובדים והמנהלים, בנוסף לת חושות הניכור והריחוק שהקורונה הכתיבה. משבר זה הביא לנטישה מנטאלית פנים ארגונית וכן לנטישה בפועל ועלייה באחוזי העזיבה. כל אלו ועוד היוו רקע ותשתית לצורך בחיזוק היסודות ובניית נרטיב ארגוני מחודש ואיתן, דווקא בעת המשבר. מצד אחד, השינויים בשוק לצד השינויים הפנים ארגוניים בקרב העובדים ובהנהלה ערערו אף יותר את היציבות בחברה, מאידך דווקא אלו נתפסו כהזדמנות ופלטפורמה לשינוי לתפיסתנו בצוות ה-HR .הבנו כי הנרטיב הארגוני שעבד עד כה, לא משרת את הארגון ויש צורך בשינוי שלו. שינוי ה נרטיב הארגוני בגילת הינו שינוי ממעלה שנייה . זהו שינוי מורכב, שלוקח זמן ונחישות להטמיע אותו ומצריך רתימה של שחקנים רבים מזירות שונות בארגון. בעבודה זו נסקור את הדרך שעברה גילת בשנתיים האחרונות בשבילים מקבילים, במסגרת תהליך הטמעת שינוי הנרטיב הארגוני. בראשית הדרך, הטמענו (ועודנו מטמיעים) את המודל התפיסתי החדשני, לפיו ארגון מוצלח ואיתן מושתת על שילוב בין שלושה מרכיבים ביחס שווה; מערכת עסקית, לקוחות ועובדים (להבדיל ממודלים תיאורטיים לפיהם "העובד במרכז" או "הלקוח במרכז"). המודל החדשני מציג תפיסה מורכבת והוליסטית. מודל זה, לו קראנו: Success for Foundation Strong s’Gilat ,היווה בסיס לפילוסופיית HR בגילת, שהובילה לשינוי תפיסת ההנהלה והאסטרטגיה שהשרשנו בארגון. למודל שתי מטרות עיקריות:

1. שינוי תפיסה אסטרטגית בארגון לפיה העובד הוא פקטור משמעותי בקבלת החלטות ובכלל

2. בניית אמון ומחוברות תוך עיצוב תרבות של שקיפות ושיתוף (Participative). מדובר בהלך חשיבה חדשני שכן התפיסה בארגון עד לאותה עת התמקדה במערכת גומלין דו-צדדית ) -win win )בין הארגון לעובד, שעבדה בשגרה, אך לא הצליחה לעמוד באתגרים בזמן משבר משמעותי. הבנו כי הנרטיב הארגוני שעבד עד כה, לא משרת את הארגון ויש צורך בשינוי שלו. כך נולדה תוכנית מחוברות מתמשכת בגילת המתפרסת על פני חמישה ממדים, המתכתבים עם חמשת הצרכים בפירמידת מאסלו. בחרנו להסביר את התוכנית בעזרת 'המודל המארגן למחוברות רגשית' של מנכ"לית העמותה "משאבי אנוש ישראל", הגב' שלומית קמינקה. חמשת הממדים הינם: )1 )ביטחון ויציבות תעסוקתית; )2 )בריאות נפשית ופיזית – Wellbeing( ;3 )מערכות יחסים; )4 )פיתוח אישי, קריירה; )5 )משמעות. עבודה זו פורטת את שלל עבודת ה- HR לאורכה ולרוחבה של גילת בשנתיים האחרונות, ותכליתה לשים זרקור לשינוי המשמעותי שגילת עודנה חווה בימים אלו, שינוי הנרטיב הארגוני.

חזרה לתוכן העניינים