פיתוח המנהיגות והמנהלים בחברת החשמל

בהמשך לחוק משק החשמל שנחתם בשנת 2018, אושרה רפורמה בחברת החשמל. עיקרה, מעבר ממונופול, המהווה ספק שירות חיוני, לחברה עסקית במשק חשמל תחרותי. הרפורמה הביאה להגדרה מחדש של החזון ושל האסטרטגיה של חברת החשמל. 

למימוש האסטרטגיה והחזון, החברה ניצבת מול אתגרים פיננסיים, עסקיים-תחרותיים, טכנולוגיים ותרבותיים. לעמידה ביעדים ולהצלחה בתחרות במשק החשמל, נדרשת קפיצת מדרגה בתפיסת המנהיגות של החברה. 

החברה זקוקה לשדרת מנהלים שיידעו להוביל אותה לניצחון, הן לאור צרכים קיימים והן לאור תמונת העתיד הרצויה. ההסתכלות צריכה להיות רחבה ואינטגרטיבית, בהתייחסות לכלל שכבות ורמות הניהול, מעתודה ניהולית, דרך ניהול ביניים ועד לרמה הניהולית האסטרטגית.

בהתאם לכך, יצאנו לתהליך כולל לפיתוח המנהיגות והמנהלים בחברה. 

בשלב הראשון בנינו מודל מנהיגות אשר מגדיר את ציפיות הארגון מכל דרג ניהולי.

לאור מודל המנהיגות, גיבשנו תכנית לפיתוח שדירת המנהיגות בחברה, בראיה מערכתית ואינטגרטיבית, אשר התחלנו במימושה בשלבים. 

כנגזרת מהתכנית, ביצענו איתור והכשרה של עתודה ניהולית עבור שדרת הניהול המרכזית. 

בנוסף, פיתחנו תכנית למנהלים להטמעת התנהלות עסקית, כחלק מהגשמת החזון להיות "חברה עסקית מובילה".

התכנית הינה חדשנית והיא שמה דגש, בנוסף לצרכי ההווה, גם על ראייה של צרכי המחר. היא תורמת ליכולת החברה לאתר ולהכשיר מנהלים, בכל הדרגים, למתן מענה לאתגרים עתידיים שיובילו להצלחה כחברה עסקית בשוק תחרותי. החדשנות בפרויקט מקבלת משנה תוקף לאור אופיה השמרני של חברת החשמל. שינוי ועיצוב תפיסת המנהיגות, ופיתוח המנהלים בהתאם, הינם תהליכים מורכבים, אשר כרוכים בשינוי תפיסתי פורץ דרך.

הפרויקט בעל ערך מוסף משמעותי, אשר בא לידי ביטוי ביצירת תפיסת מנהיגות אחידה, מובנית, אשר הולמת את אתגרי החברה וצרכיה הנוכחיים והעתידיים, ומעניקה מסגרת ברורה ומסלול לפיתוח. מסלול הפיתוח מאפשר לחברה היערכות עתידית נכונה באמצעות בניית ספסל ניהולי, ואכן, למעלה מ- 50% מהמשתתפים בתכנית העתודה הניהולית כבר קודמו לתפקידי ניהול.