בונים את העתיד - קודם כל בשבילם אבל גם בשביל כולנו

חברת החשמל שינתה את פניה, היא כבר לא החברה שאתם מכירים. מאז מהלכי הרפורמה היא נדרשת להיות עסקית, תחרותית, ולשמור את מומחיותה במקצועות התחום כדי להישאר מובילה ורלוונטית במשק האנרגיה. לצידה גם עולם העבודה משתנה בעיקר בשל השלכות ההתפתחויות הטכנולוגיות למיניהן. מתוקף כך נעשה קשה יותר ויותר לשמור את קרנם של המקצועות הטכנולוגיים המסורתיים הנדרשים לעולם החשמל, ומצוקת גיוס כוח אדם איכותי ומיומן כבר ניכרת היטב בשטח.

כחברה התעשייתית הגדולה במשק, מקיימת החברה כבר עשרות שנים פעילויות שונות בקרב הקהילה, הרבה מעבר "לדרישות החוק". כמהלך הנטוע בחזונה ובמדיניותה והמשקף את אחריותה החברתית יוזמת החברה מיזמים הנוגעים לעולמות התוכן שלה, שמטרתם השקעה בדורות הבאים תוך תשומת לב וקידום אוכלוסיות פריפריאליות.

בבואה למצוא פתרון למצב הנוכחי ולנסות במהלכיה "לעשות את הדבר הגדול הבא" מבחינה חברתית, ערכית ולאומית החליטה חברת החשמל להקים בית ספר "צמוד מפעל", כזה שיהווה פתרון איכותי ואמיתי לתלמידים המתקשים במערכות השגרתיות ובה בעת יוטמעו בו תחומי מומחיותה המעשית הלאה לדורות הבאים. כך יוכלו אלה, מצוידים ביכולות חדשות למנף את פוטנציאל ההון האנושי הטמון בהם ויתנו מענה הולם לצורכי הארגון ואתגרי "המחר" של חברת החשמל והמשק כולו.

בהתרגשות רבה, אחרי הערכות באפיקים שונים, הקימה בשנת 2018 חברת החשמל את בית הספר החינוכי-טכנולוגי למקצועות החשמל, האנרגיה והסביבה "עמל-אנרג'יטק", בשותפות רשת עמל וזרוע העבודה במשרד הכלכלה. בית הספר קלט לתוכו תלמידים מחדרה והסביבה ומוקם בקרית ההדרכה של חברת החשמל בחוות חפציבה הפסטורלית.

מתכונת הלמידה בבית הספר דוגלת ביחס אישי, העצמה והגברת תחושת המסוגלות, הקניית ערכים וכישורי חיים וכמובן – מקצוע מבוקש לחיים. מטרת בית הספר לבנות תחושת ערך אמיתי ופלטפורמה עם אופק לעתיד אצל כל נער ונערה כי כל  אחד ראוי לזכות להזדמנות להצלחה בחייו ואנו רואים עצמנו כבעלי אחריות חברתית לאומית לפעול לשם כך. 

לבוגרים שמסיימים בהצלחה את לימודיהם נשמרת ההבטחה להשתלב בעבודה בחברת החשמל, ולחוות מקרוב אתגרים וסיפוק בלב העשייה האנרגטית והחדשנית המתחוללת במשק האנרגיה כיום. בית הספר היווה למימוש חזון החברה ליצירת עתודה מקצועית של מצוינות טכנולוגית בתחום האנרגיה, החשמל והסביבה לתעשייה הישראלית ולה עצמה. הפרויקט אף עולה בקנה אחד עם צוואתו של מייסד החברה פנחס רוטנברג שהוריש את כל הונו לחינוך הנוער: "הנוער שלנו, תקוות עתידנו, בחינוכו הנכון ביטחון קיומנו. עקרוני חינוכו הנכון הם: שורשיות, בינה ודעת, אחדות ואחווה רצינות ונאמנות".

חשוב לציין שבית הספר נבנה במתכונת של בית ספר צומח, על כן למעשה שנת הלימודים תש"פ  (2020) הייתה השנה הראשונה בה סיימו את הלימודים בוגרי המחזור הראשון והוא נבחן בתוצאותיו רק מאז ואילך. לצד הלימודים העיוניים שמקנה בית הספר משובצים תלמידי כיתות יא'-יב' גם להכשרה מעשית במתקני החברה, מועסקים כעובדי חברת החשמל ומקבלים שכר עבור עבודתם. 

בית הספר מעניק לבוגריו תעודת מקצוע של זרוע העבודה ורישיון חשמלאי מוסמך (לאחר צבירת נסיון מעשי). בנוסף, מוצע לתלמידים מסלול חדשני המעניק תעודת בגרות טכנולוגית של 14 יחידות לימוד. 

בכל שלושת המחזורים שהסתיימו עד עתה, סיימו 120 תלמידים את חוק לימודיהם בבית הספר.

הפרויקט מאפשר לבני נוער מן הפריפריה להשיג יתרון על בני נוער אחרים ברכישת מקצוע ואופק תעסוקתי תוך התנסות ממשית בתעשייה, במחויבות למקום עבודה ובמחויבות להשלמת משימה ב"עולם האמיתי" וזאת תמורת שכר כמובן. הפרויקט מהווה "גיים צ'ינג'ר" בגורל מסלול חיי התלמידים. הכנסת התלמידים לתלם ערכים ושילובם בשגרת חיים בריאה הביאה 90% מהם להתגייס ולשירות צבאי מלא. נתון זה ראוי לתשומת לב מאחר לאור העובדה שהיו לא מעט מבניהם שהיה ספק גדול לגבי גיוסם לצה"ל ואף לגבי סיכוייהם לזכות להגיע בכלל לגיל צבא… אנו גאים בהם על האחריות הלאומית שהם מגלים וממתינים לקלוט אותם בגמר השירות כעובדים מן המניין.

התכנית היא דוגמא לשיתוף פעולה מוצלח בין חברת החשמל משרדי ממשלה ורשת עמל, ומעלה על נס את חשיבות החינוך הטכנולוגי המקצועי בהצמחת דור המחר של אנשי טכנולוגיה ואת חיוניותו.