חדשנות פורצת דרך במסגרת העסקה קיבוצית בחברת החשמל - הסכם "עובד ממשיך"

חברת החשמל לישראל בע"מ נוסדה בשנת 1923, והשנה חוגגת  100 שנות קיומה. החברה הינה החברה העסקית המובילה במשק האנרגיה בישראל, יצרן חשמל מתקדם וחברת תשתיות הרשת מהמובילות והמתקדמות בעולם. עובדי חברת החשמל הם ההון האנושי המהווה את הנכס העיקרי של החברה ואת הגורם המרכזי להצלחתה. תנאי העסקתם של העובדים מוסדרים ב"חוקת העבודה לעובדי חברת החשמל" ובמערכת הסכמים והסדרים קיבוציים ארוכת שנים.
החברה מעסיקה את העובדים בשלושה הסדרים הכוללים: העסקה קבועה ללא מגבלת זמן, העסקה ארעית מוגבלת בזמן, והעסקה בחוזה אישי. 

טרום השינוי:

לאורך השנים, לאור מגבלת תקופת העבודה של עובדים ארעיים נאלצה החברה להתמודד עם קושי רב בגיוס עובדים צעירים שחששו להיכנס לארגון בו ידעו מראש את מועד סיום העסקתם, ועם פרידה  מעובדים מקצועיים  שגויסו לחברה לאחר הכשרה ממושכת ויקרה לביצוע תפקידים הקשורים לשרשרת ייצור ואספקת החשמל,  שהחברה נאלצה לפטרם לאחר שסיימו את פרק הזמן המקסימלי של 4 שנות ארעיות בחברה. מצב זה הביא לתחלופת כח אדם תדירה של מאות עובדים מדי שנה לאור הסכם הרפורמה וצמצום מצבת העובדים הקבועים ובאין הסכם המשך העסקה אחר – סיום העסקת עובדים ארעיים עוד טרם הנאת החברה מפירותיהם, ושוב, הקצאת משאבים רבים להכשרת עובדים חדשים וכך חוזר ונישנה. מודל העסקה זה יצר חוסר שביעות רצון העובדים והשפיע על הפחתת הפריון ומהחוברות לארגון. 

הבעיה הניהולית: לצורך התאמת מודל העסקה של החברה בפרט בתקופה בה משק החשמל עובר תמורות רבות, דרושים לחברה עובדים מקצועיים ומיומנים שעברו הכשרה ממושכת עד להבשלה ושילוו אותה ביעדיה העסקיים! לשם כך נדרש אופק תעסוקה ארוך. 

האתגרים שלנו: 

 1. גיוס עובדים מדור ה- Z שיבואו לעבוד בחברה טכנולוגית בעלת הכשרות מקצועיות ארוכות.
 2. שימור עובדים איכותיים ומקצועיים לאורך זמן תוך ניהול הקריירה ופיתוח אישי. 
 3. העצמת עובדים והגברת שביעות רצונם תוך יצירת מחוברות ארגונית. 
 4. יצירת מתווה העסקה תחליפי למוסד הקביעות.
 5. שמירה על מסגרת תקציבית ומצבת עובדים בהלימה לצרכי החברה.
 6. ניהול מודרני לטווח ארוך ושמירת הגמישות הניהולית להנהלת החברה באשר למצבת העובדים.

השינוי:
לאחר חשיבה יצירתית של חטיבת משאבי אנוש בראשות עו"ד שלומי צרפתי ומנהל אגף משאבי אנוש לשכר ובטיחות מר דניאל מרום,  וביצוע משא ומתן ממושך עם ארגון העובדים נמצא פתרון חדשני, פורץ דרך וראשוני ביחסי העבודה בחברה, המהווה תחילתו של עידן חדש בהעסקת עובדים במשרה ארעית ללא מגבלת זמן, תוך שמירה על גמישות של ההנהלה לסיומי העסקה בהתקיים מצבים ותבחינים מסוימים. מתווה ראשון בחברת החשמל בפרט ובחברות הממשלתיות בכלל שנחתם בהסכם קיבוצי "עובד ממשיך".

חדשנות וטכנולוגיה:
הסכם ייחודי זה בנושא המשך העסקת עובדים ארעים ללא מגבלת זמן לא נמצא בארגונים דומים אחרים עד כה, וככזה מייצר פריצת דרך חדשנית משמעותית בנושא העסקה קיבוצית בחברה ובמדינת ישראל, שיושמה באמצעות תהליכים מקצועיים במשאבי אנוש:

 1. חדשנות במשאבי אנוש מודל העסקה מתקדם בעל יתרונות רבים הן לעובד והן למעסיק (win/win), מאפשר ודאות במערכת ההעסקה לשני הצדדים, ומחוברות חזקה יותר לשוק העבודה. בזכות המודל תפעל החברה לצמצם מהותית את מוסד הקביעות.
 2. חדשנות בתכנון כח אדם– המודל החדש יוצר פלטפורמה חדשה לתכנון כח אדם, המאפשרת המשך העסקה ללא מגבלת זמן של עובדים מיומנים ובעלי ערך לחברה, ללא צורך בהחלפתם בעובדים חדשים, תוך חיסכון  בעלויות גיוס והכשרה של עובדים. 
 3. חדשנות טכנולוגית – בזכות המודל החדש פותחה בחברת החשמל תשתית מיחשובית חדשה לניהול הסכמי העסקה גמישים, המותאמים לרוח התקופה ולשינויים המתרחשים בשוק העבודה. 
 4. חדשנות בהטמעת השינוי –לצורך הטמעת השינוי בקרב עובדי ומנהלי החברה בזמן קצר ותוך כדי תקופה של תהליכי רפורמה, נעשה שימוש  בחשיבה חדשנית ויצירתית, כולל שני מישורים פרונטאלי (כנסי הסברה, ישיבות, אירוע השקה) ודיגיטאלי (כנס זום, שימוש באמצעי המדיה השונים). 1. חדשות בתרבות הארגונית– פיתוח מודל ניהול מנהל-עובד לטווח ארוך תוך דאגה למחוברות עובדים, ניהול קריירה, הערכה ושימור עובדים ואומץ ניהולי.

תוצאות השינוי:
הסכם "עובד ממשיך", הישג גדול לחברת החשמל יצא לדרך בשנת 2022,לאחר שהחברה עמדה בהצלחה באתגרים רבים הניצבים בפניה בנושא גיוס עובדים! שימור! פיתוח קריירה! גמישות ניהולית! ומיתוג מעסיק!. ההסכם מאפשר לחברה להמשיך ולהעסיק עובדים חיוניים וראויים לטובת קידום יעדיה האסטרטגיים ופעילותה הסדירה, מבלי להגדיל משמעותית את שיעור העובדים הקבועים בחברה, תוך התאמת מודל ההעסקה לשוק העבודה החדש ולמציאות המשתנה. כל זאת, על מנת להמשיך להצעיד את משק האנרגיה קדימה ובכדי לאפשר יציבות תעסוקתית וגיוס טובי המוחות לשורות החברה.

הפרויקט מהווה פריצת דרך:
ההסכם החדש הפיח רוח חדשה מארגון בעל מחסומים תעסוקתיים מהותיים לארגון המאפשר העסקה לטווח ארוך. ההסכם נוגע בכל אחד מהעובדים הארעיים שהתקבלו אליו ומחבר אותם לחברה בת 100 שנה. ההסכם  משנה משמעותית את התרבות הארגונית הניהולית, ומשנה לחלוטין את מוסד הקביעות שהיה נהוג בה עד כה ועדיין נהוג בחברות ממשלתיות במשק. מדובר במודל פורץ דרך בהעסקת עובדים בחברת החשמל אשר פותח את הדלת לארגונים נוספים שיבקשו לאמץ מודל העסקה זה.