תהליך הערכה

בעולם העבודה פוסט קורונה השתנו כללי המשחק. הבנו שכארגון הבריאות המוביל בישראל, עלינו להיות פרואקטיביים אל מול כללי המשחק החדשים ולהפנות משאבים לחיזוק והעצמה של האנשים שלנו. מגמות עולם העבודה לימדו אותנו שעובדים מחפשים משמעות, חיבור והתפתחות. הם מבקשים שהארגון בו הם עובדים יהיה מקום להגשמה ולצמיחה אישית, בו הם יכולים לקדם את ההתפתחות והקריירה שלהם בצורה פרואקטיבית ולהביא את עצמם לידי ביטוי על מגוון יכולותיהם, כישוריהם וכישרונם. גיבשנו תמונת עתיד והיא "להפוך את מכבי ממקום של עבודה למקום של הגשמה", להעצים את מכבי כארגון שמהווה כר להתפתחות, צמיחה אישית ומקצועית, ארגון בונה חוסן, אישי וארגוני אשר רואה את העובד כמכלול. בתוך כך, בנינו מודל עבודה ייחודי שמדבר את שפת הארגון ואת ערכיו, ופועל להעצמת ה- Purpose, ה- employability, ה-Leadership וה- well being של אנשיו.

המשימה שלנו היתה לעצב תהליך הערכה חדש, אבל גם חדשני, שמספר סיפור של תרבות ארגונית בשינוי. יצאנו לדרך מתוך הבנה שתהליך הערכה ומשוב הוא תהליך ליבה ארגוני וככזה בכוחו להוות פלטפורמה משמעותית להטמעת תמת ההגשמה ולתמוך בשינוי הארגוני. שמנו לנו למטרה לעצב תהליך הערכה שמדבר את שפת העולם החדש כפי שזו באה לביטוי באקוסיסטם ההולך ומתהווה במכבי. תהליך המחובר לתהליכי ניהול קריירה, תומך בתכנית החוסן הארגונית, מחזק את שיח הכישורים, את ההתפתחות האישית, את אחריות העובד ומבסס את תפקיד המנהל כמטפח הון אנושי. ביקשנו למצוא נקודת איזון חדשה בין צרכי העובד לצרכי הארגון ולהטמיע חוזה חדש בין העובד לארגון.

בציר ה – Leadership שימור המוכוונות הגבוהה לביצועים ולאסטרטגיה לצד חיזוק המוכוונות לאנשים, למידה והתפתחות. העצמת תפקידו של המנהל כמפתח, חיזוק האומץ הניהולי ואחריות העובד על תהליך ההתפתחות. בציר ה – Purpose הטמעת הערכה רב ממדית המאפשרת ראיית העובד כמכלול וחיזוק היכולת להבחין בעוצמות, להוקיר עובדים ולכוון את עשייתם בצורה מיטיבה ומיטבית. בציר ה – Employability תמיכה בהטמעת תפיסת ניהול הקריירה בטא NEXT, תוך התייחסות להתפתחות האישית של העובד וביסוס סטנדרטיזציה שתאפשר תמיכה בתהליכי המשך. בציר ה – Well being קידום דיאלוג פתוח ואותנטי המאפשר לעובד להביא את עצמו לידי ביטוי בצורה מיטבית.

במלאכת מחשבת עיצבנו תהליך שמגדיר נקודת איזון חדשה בין צרכי הארגון לצרכי העובד. תהליך המחובר לצורך העסקי ולמיקודים האסטרטגיים, מייצר פלטפורמה לדיאלוג והתפתחות, משפיע על תרבות של שיח אותנטי, מחזק אומץ ניהולי, תומך בתפיסת המנהל כמפתח ומקדם אחריות ופרואקטיביות בניהול הקריירה. תהליך חדש אבל גם חדשני שמספר סיפור של תרבות ארגונית בשינוי. זהו לא "עוד שינוי" של טופס או מערכת, זהו מהלך שלם שכולל הטמעה של תפיסה ארגונית ופרקטיקה הבאה לביטוי החל מרמת הטופס דרך השותפים ואבני הדרך המרכזיות ועד לרמת המערכת. זהו שינוי רחב היקף ועוצמתו היא באחיזה המשמעותית שלו בקונטקסט הארגוני כמו גם בקולות ובצרכים של השטח כפי שאלה באו לביטוי במהלך ההקשבה שביצענו.

עיצבנו תהליך חדש אבל לא פחות מכך חדשני. תהליך המחובר לתמונת העתיד של מכבי ומוציא מהכוח אל הפועל את תמת ההגשמה דרך 4 הצירים: Purpose, employability, Leadership וwell being-. חיזקנו את שיח הביצועים, הטמענו שיח של התפתחות מתוך תפיסה ברורה של תפקיד המנהל כמפתח ותפיסת תפקיד הארגון כמי שאמון על ההתפתחות וניהול הקריירה. ביססנו את ההוגנות והסטנדרטיזציה, שיפרנו את חוויית המשתמש, חיזקנו את ההערכה המקצועית (מטריציונית) ואת אחריות ומעורבות העובד. עשינו זאת לא רק באמצעות תהליך, טפסים ומערכת טכנולוגית תומכת, אלא גם ע"י הטמעה של תפיסה ופרקטיקת הערכה רב ממדית המחזקת את ראיית העובד כמכלול ואת היכולת להבחין בעוצמות, להוקיר עובדים ולכוון את עשייתם בצורה מיטיבה ומיטבית.