מערכת תגמול חדשנית שמובילה את הארגון להשגת יעדיו האסטרטגים

מכבי שירותי בריאות, ארגון הבריאות הנותן שירות ל- 2.6 מיליוני חברים, פרוס בפריסה ארצית באלפי מתקנים ונקודות שירות ומונה מעל 10,000 עובדים וכ- 7,000 נותני שירות עצמאיים בעשרות מקצועות פרופסיונאליים בתחום הרפואה, הסיעוד, מקצועות הבריאות והמינהל. מכבי מנוהלת מתוך תפיסת חדשנות וחוסן אנושי וייעודה הוא הובלה ועיצוב רפואת העתיד ומקסום יכולותיה למען בריאותם השלמה של חברי מכבי.

מערכת תגמול חדשנית זו מבטאת הלכה למעשה את היותו של משאבי אנוש שותף אסטרטגי משמעותי. 

זאת, ע"י גיבוש ובניית מערכת תגמול מהפכנית, שקושרת בין שדירת הניהול המרכזית של הארגון לבין היעדים האסטרטגיים של הארגון ומתגמלת את 50% המנהלים שהשיגו את היעדים האסטרטגיים בצורה המיטבית. 

לצורך כך, בתהליך משתף ודיאלוג ניהולי מעמיק עם שדרות הניהול בארגון נקבעו 5 מדדי על, המבטאים את השגת היעדים האסטרטגיים בקופה (וכפי שישתנו ויותאמו מעת לעת). כל מדד מציין "שעון" ארגוני מכומת של ביצועים לפי יחידה, לכל מדד נקבעה משקולת מותאמת ותכלול של 5 המדדים המשוקללים ביחד מסתכם לכדי ציון סופי. 

הטופ 50% מנהלים, שהשיגו את הציונים הגבוהים ביותר, יקבלו כבוד והערכה ארגונית שתבוא לידי ביטוי בבמה ארגונית להערכת ההישגים לצד מענק כספי. 

חדשנותו של המודל- 

  • תהליך בנייתו- נבנה בתהליך משתף עם שדרת הניהול אל מול אסטרטגיית הקופה, 
  • הרעיון המסדר- הגדרת כוכבי צפון ארגוניים, תרגומם למדדים כמיתים ברמת יחידה ארגונית ומדידת ביצועי השגת היעדים. 
  • מודולריות- מודל מודולארי ומשתנה בהתאם לאסטרטגיה הארגונית
  • שקיפות ביצועים וחתירה מקוונת להשגתם באמצעות הפלטפורמה המיחשובית שמלווה את המודל ע"י דשבורד ייעודי, שיציג לכל מנהל בכל רגע נתון 2 היבטים:
  • מיקומו אל מול מקביליו 
  • מהם הישגיו בכל אחד מהמדדים קרי מהם המדדים בהם עליו לתת מאמץ כדי להידחף למעלה

אסטרטגיה- ניהול- משאבי אנוש- רואים אותך ומעריכים את המאמץ שהשקעת לצד מקסום השגת היעדים האסטרטגיים.