מיגור הגזענות במכבי

רקע ותיאור הצורך:

מכבי שירותי בריאות הינה הקופה השנייה בישראל עם כ-10,000 עובדים המעניקים שירותי בריאות למעל 2.5 מיליון חברים. התקופה האחרונה איתגרה את מערכת הבריאות באופן שלא זכור כמותו בעידן המודרני. מכבי שירותי בריאות הוכיחה במערכה זו את חוסנה כמערכת אג'ילית היכולה להוציא לפועל באופן מהיר, מקצועי ושירותי ולטפל באוכלוסייה על שלל גווניה: מכל המגזרים, העדות, הלאומים, הדעות, גווני הקשת הפוליטית וכדו'. כמו החברה הישראלית כך מכבי מורכבת ממגוון רב של זהויות, תרבותיות וסגנונות חיים. העובדים במכבי מעניקים שירותי בריאות מתוך תחושת שליחות, ביחד, ללא משוא פנים וללא הבחנה בין דת, לאום, מוצא, מוגבלות, מגדר או העדפה מינית. 

איך הכול התחיל?

במסגרת שולחנות עגולים בנושא גזענות הבנו כי העובדים שלנו לרבות מטפלים עצמאים ורופאים, המעניקים שירותי רפואה לתושבי ישראל, מתמודדים לא אחת עם ביטויי גזענות, אפליה והדרה מתרחשים בממשקים השונים במפגש עם המבוטחים ואף לעיתים עם חבריהם לעבודה. מתוך הבנה של החשיבות האסטרטגית של הנושא, הדאגה לרווחת מטופלי ועובדי מכבי והרצון להוקיע את הגזענות ולשמור על השוויון, יצא קול קורא בארגון לזימון לחשיבה משותפת בנושא. דרך מספר המשתתפים שביקשו להביע דעתם בנושא, המשקף פסיפס אנושי מגוון, הבנו שמדובר על סוגיה חשובה ומרכזית: כ-100 עובדות ועובדים מכל הלאומים, העדות, הדתות, הסקטורים והמחוזות הגיאוגרפים, ביקשו להשתתף בפורום זה.

ניצבו בפנינו אתגרים קריטיים:

 • איך מגדירים גזענות? חילוקי דעות בין חברי הפורום על עצם השאלה "מהי גזענות?" 
 • איך הופכים נושא כזה רך לאופרטיבי? שמירה תהליך אפקטיבי שייתן כלים לעובדים ולמנהלים, ולא נישאר רק  עם "ססמאות".

המטרה:

גיבוש תכנית להגברת המודעות, איתור האירועים ובניית סט כלים להתמודדות העובדים והמנהלים במצבים כאלה.

התהליך:

 • בחרנו להתמקד ב-2 זירות:
  1. מטפל–מטופל –בדגש על יחס המטופל כלפי המטפל (נציין במסגרת היחס של המטפל למטופל יש תכנים מקצועיים רבים במסגרת הנגשת הרפואה/בריאות)
  2. יחסי העבודה – בקרב העובדים  
 • זוהו מה הן הסיטואציות הרווחות וניתן להן מענה דרך הנחיות וכללי עבודה ובלומדות לתרגול ולהפנמה. להלן 3 הסיטואציות:
 1. סירוב מטופל לקבל שירות ממטפל על רקע גזעני, בשל שייכות למגזר/ מין/ לאום
 2. שיח בשפה שאינה עברית בנוכחות עובד/ מטופל שאינו דובר את השפה
 3. גזענות סמויה (בסגנון המחמאות המפוקפקות "לא רואים עליך שאת ממוצא …")

ננקטו מספר צעדים:

 1. העלאת המודעות לנושא – שיח בארגון, פרסומים, כתבות, הרצאות ולומדות  
 2. נוהל מחייב- הנושא שולב עם הטיפול באלימות כך שגם ביטויי גזענות יחשבו כהתנהגות אלימה ועובדים ומנהלים יכולים לדווח במערכת ממוחשבת על גילויי גזענות. 
 3. מערכת ממוחשבת לדיווח על גילויי גזענות – עובדו/או מנהל נדרשים לתעד אירועי גזענות במערכת כדי שהמידע ייאסף בארגון, ינותח, ינוטר ויטופל 
 4. לומדות למיגור גזענות – הלומדות מציגות 3 מקרים להם נחשפים עובדים במהלך שגרת עבודתם, משקפת את תחושות העובדים ומעודדת אותם לדווח על כך.
 5. מחויבות הנהלה למהלך הארגוני- כתיבת אמנה למיגור הגזענות עליה חתמו כל חברי הנהלת מכבי ופרסומה. 

חדשנות- 

לראשונה במכבי שמנו את הנושא על סדר היום הניהולי, קיימנו תהליך בו שותפו עובדים מכל מגוון הקשת החברתית ונבנו תכניות וצעדים חדשניים. מכבי הינה קופת החולים הראשונה לפי ידיעתנו שחתמה על אמנה בנושא. 

השגנו את המטרה!