תכנית 'עיר בשינוי'

חברת MAX נותנת מגוון פתרונות פיננסים ללקוחות פרטיים ועסקיים ומונה כ- 1500 עובדים. עוסקת בפעילות קשרי קהילה תוך מעורבות עובדים ענפה. החזון החברתי שלנו במקס הינו לייצר אימפקט באקוסיסטם המקומי ולקדם עצמאות כלכלית, באמצעות הקניית ידע, כלים וכישורי חיים תוך מיקוד בגיוון והכלה. אנו מתבססים על חיבור הפעילות הקהילתית לפעילות העסקית ולערכי המותג, ביסוס והעמקת הקשר עם השותפים בקהילה ומעורבות עובדים. בשנת 2021 התנדבו כ -25% מהעובדים. כמו כן, החברה תורמת כסף למגוון עמותות הפועלות בקהילה ומקדמות עצמאות כלכלית.

בשנת 2019 רצינו לחדש, לפעול במקומות בהם טרם פעלנו ובהם יש יכולת להשפעה משמעותית ורחבה שתתחבר לצרכים חיוניים לאומיים ולערכים ולעשייה שלנו כארגון פיננסי, שמשלב את היתרון והייחוד העסקי שלנו יחד עם תרומה לקהילה ומעורבות עובדים. 

פנינו לעמותת ציונות 2000 שותף משמעותי שלנו על מנת לבחון התכנות לשותפות בפרויקט בעל סדר גודל משמעותי. בחרנו לצאת לדרך עם התכנית שלהם 'עיר בשינוי', תכנית ארוכת טווח שמהותה כניסה לתוך ערים/שכונות מוחלשות למספר שנים במטרה לשפר את מצבן הכלכלי והחברתי, לסייע בצמצום פערים וליצור הזדמנויות לאוכלוסייה, מרמת השכונה ועד רמת הפרט. השותפות במודל היא של חברה עסקית, רשות מקומית נבחרת, בעלי עניין נוספים והגוף המוביל- ציונות 2000. המטרה לייצר פעילות מתמשכת, מעמיקה ורחבה, שתמשיך ותתקיים גם לאחר יציאת החברה העסקית.

ציונות 2000 גיבשה את עקרונות התכנית, בחנה את הערים הסמוכות לנו והצרכים העיקריים שלהן ומיפתה היכן נכון לפעול. מנגד, נבחנו החוזקות של מקס כגוף פיננסי שחשוב לו להביא את ערך משמעותי ומופו ההזדמנויות לשילוב עובדי החברה. החלטנו שנכון לנו לפעול בבני ברק לאור מכלול שיקולים כמו: מיקום גאוגרפי וסמיכות שתאפשר התנדבות עובדים, היות העיר באשכול סוציאקונומי 2, הגדרת המגזר החרדי כמטרה לאומית ועוד. לצד הבחירה בעיר והבנת הצרכים החלטנו להתמקד במטרות הבאות:

  1. קידום וחיזוק עסקים קטנים כמנוף לכלכלה מקומית– מתוך ההבנה העמוקה שלנו את התחום, סיוע לענף הזה יסייע באופן ישיר לתושבים  ולרווחת וכלכלת העיר. יש במקס את הידע והכלים לסייע באופן רחב ומקצועי, וכמובן ככל שיהיו שיתופי פעולה הן לעסקים והן לחברה, זה מצב של WIN WIN לכל הצדדים. 
  2. חיזוק וקידום תעסוקה איכותית ומקצועית כמרכיב משמעותי בחוסן הכלכלי המשפחתי – כמעסיק חזק בעיר שמעסיק כ- 1500 עובדים מתוכם 10% חרדים היה לנו חשוב להמשיך ולחזק זרוע זו, במקס ובקרב מעסיקים נוספים. זוהי אוכלוסייה, מחויבת, ערכית ועם נאמנות תעסוקתית גבוהה וככל שנסייע לתעסוקה איכותית ומקצועית, נסייע לכלכלת  העיר ולרווחת התושבים. 
  3. התנהלות פיננסית נכונה במשקי הבית –מתוקף היותנו גוף פיננסי וכחלק מהחזון החברתי שלנו, מטרה זו חשובה עבור האוכלוסייה ולמקס  הכלים והמיומנויות לסייע.

התחלנו בבניית תשתיות וגויס מנהל ייעודי לתכנית מטעם ציונות 2000. בוצעו תהליכי עומק לפיתוח התשתיות המקצועיות, תוך קידום שותפות הדוקה עם העירייה שנמצאה גורם משמעותי ומעורב מאוד. הפעילות נעשתה בשיתוף פעולה מלא עם מרכז ההכוון בבני ברק, ועם הממונה העירוני מטעם לשכת מנכ"ל לתחום תעסוקה ועסקים קטנים, מר אהרון גפני. לאחר מכן הגדרנו מטרות משנה, יעדים ומדדי הצלחה במטרה לממש את שלושת מטרות העל שנקבעו לתכנית. 

בציר קידום וחיזוק עסקים קטנים, בניית תשתיות של פעילויות לעסקים החל מהכשרות, מנטורינג, יעוץ מגוון (משפטי, תזרימי וכו'), הכשרות דיגיטליות, נטוורקינג מקומי, יצירת כתובת -one stop shop לכל בעל/ת עסק בעיר, חשיפת השירותים הניתנים לבעלי עסקים לכלל בעלי העסקים בעיר, יצירת פתרונות מותאמים לפי הצורך המקומי הנדרש, בניית מערך הדרכה/ ייעוץ קבוע.

בציר הגדלת מספר המועסקים בתעסוקה איכותית הוחלט לקדם את הייצוג של החרדים בארגונים עסקיים, להרחיב את השותפות עם עסקים ולפתח קבוצת מנהיגות עסקית מחויבת להעסקת חרדים, לפתח מערך ליווי והכשרות למועמדים פוטנציאליים ועוד

בציר התנהלות פיננסית- מתן כלים לתושבים לניהול משק בית מאוזן -ניתנו כלים וחשיפה למשקי בית בעיר בקורסים של התנהלות פיננסית נכונה, איתור והדרכת בעלי עניין ועסקנים קהילתיים בנושא כך שיוכלו לתת הדרכה ולהיות מאמנים בקהילתם ועוד.

התכנית נמשכת 3-5 שנים וכבר בנקודת הזמן הזו, שאנו בעיצומה, ניתן להצביע על הישגים רבים ותוצאות מקדמות ויפות. אנו בתנופת עשייה, כך  שיהיו עוד ועוד הישגים ותוצאות גם בשנתיים הקרובות. הישגים עד כה:

קידום עסקים קטנים: שיתוף פעולה מול מחלקת לקוחות עסקיים במקס יחד עם מנהלי ועובדי המחלקה לטובת קידום הנושא, העשרת העסקים הקטנים והכוונה. 500 משתתפים בהרצאות וסדנאות שונות, לראשונה בבני ברק נערך כנס נטוורקינג לבעלות עסקים עם 200 משתתפות, הוקם HUB לנשות עסקים, בו נקלטו 40 נשים.

הגדלת מספר המועסקים בתעסוקה איכותית- נוצר שיתוף פעולה של הגיוס במקס עם ההכוון התעסוקתי, התקבל דו"ח בלתי תלוי של משרד הכלכלה שהעיד על גדילה של 200% במספר ההשמות ברבעון 4 של 2021 ביחס לתקופה שקדמה לקורונה, גידול של דורשי עבודה המגיעים לקבל שירות בתחום ההכוון וההשמה, גויסו 22 מעסיקים גדולים לשותפויות ארוכות טווח. היו כ-500 משתתפים בהרצאות וקורסים, כ-500 משתתפים בימי גיוס לחברות עסקיות, נפתחו כ-400 משרות ייעודיות לאוכלוסיית החרדים וכ-150 השמות.

התנהלות פיננסית במשקי הבית –מתקיים שיתוף פעולה עם השיווק ולקוחות פרטיים ועסקיים בהצגת עולמות האשראי השונים הרלוונטיים למשקי הבית והתנהלות צרכנית נכונה וחסכנית. כ-500 אנשים השתתפו בקורסים להתנהלות פיננסית שוטפת נכונה, התקיים קורס להכשרת מאמני כלכלת בית כדי להטמיע את התכנית בקרב כלל הקהילות השונות והזרמים בעיר. 

זוהי הפעם הראשונה שמקס חוברת לתכנית דגל אסטרטגית ארוכת טווח בשיתוף רשות מוניציפלית ועמותה חברתית שמאפשרת מעגל השפעה רחב ומעמיק על חיי התושבים בעיר בני ברק במיקוד במגזר החרדי. זו הפעם הראשונה שנבנית תשתית עירונית של one stop shop עבור בעלי עסקים בעיר ובוצעו השקעות ופעילויות שמעולם לא נעשו בעיר וכמו כן לראשונה יש השקעה מאומצת בהכשרות האוכלוסייה החרדית למקצועות חדשים אליהם לא היו חשופים ובהשמה בחברות עסקיות הן בבני ברק והן מחוצה לה.

כמו כן,  העמקנו מול העובדים שלנו את המודעות והאחריות החברתית- לאקוסיסטם שלהם וגם לאוכלוסייה שלא בהכרח הם חלק ממנה. נעשה כאן חיבור נוסף בין רבים מעובדי החברה שהינם חילוניים לאוכלוסייה החרדית, תוך הדגשת ערכי הנתינה לאחר.