טרנספורמציה דיגיטלית במשאבי אנוש

"מקורות", חברת המים הלאומית של מדינת ישראל, הינה חברה ממשלתית שהוקמה בשנת 1937, המספקת כיום כ-80% ממי השתייה בישראל וכ-70% מצריכת המים בארץ ומעסיקה כ- 2,200 עובדים (כולל חברות בנות) בפריסה גיאוגרפית.

בכדי להתמודד עם אתגרי משק המים בישראל, גיבשה ויישמה החברה בשנים האחרונות, תוכנית אסטרטגית רחבת היקף שכללה, בין היתר,  מהפכה טכנולוגית ודיגיטלית הכוללת החלפה של מערכות ליבה ישנות מאוד בנות עשרות שנים, ומיכון של תהליכים ידניים רבים לתוכנות, אפליקציות וטכנולוגיות מתקדמות בכל התחומים ובכללם בתחום משאבי אנוש, שמטרותיה היו צמצם פערים טכנולוגים, שיפור התשתיות האירגוניות באופן שיאפשר לחברה לעמוד ביעדיה העסקיים: תפעול ואספקת המים ויישום תוכנית מואצת של הקמת מפעלי מים, במקביל ליישום שינוי מבני רחב ותוכנית התייעלות. 

מטרתה של הטרנספורמציה הדיגיטלית בתחום מש"א נועדה לתמוך בשינוי יסודי במערך משאבי אנוש והפיכתו מגוף מיושן המנהל כח אדם ומתמקד באדמיניסטרציה ושכר למערך משאבי אנוש  מתקדם ומוביל.  

במקביל גם אופן יישום הפרויקטים הטכנולוגים שונה והוא מתבצע בגישת האג'ייל (Agile ), הנחשבת חדשנית ומתקדמת ומיועדת לפיתוח מהיר של פתרונות והשאת ערך מרבי לארגון בפרק זמן קצר. בשיטה זו הפרויקט מחולק מראש לחלקים קטנים ויישומו מתבצע בספרינטים (שלבים). 

לצד השאיפה להטמעת כלים ותפיסות חדשניות, ניצבה העובדה שמקורות הינה חברה ממשלתית בת 85 שנים, מבוזרת גיאוגרפית, כפופה לרגולציה, הסכמים קיבוציים, בירוקרטיה של תהליכים והטרוגניות רב דורית עם ותק ממוצע של כ- 20 שנים בארגון, כשרוב העובדים הינם עובדי כפיים ותיקים שהורגלו לעבוד בשיטות וכלים ידניים. 

התחדדה ההבנה כי הטרנספורמציה הדיגיטלית אינה פרויקט טכנולוגי או מערכתי בלבד אלא מדובר בתהליך עסקי, ארגוני המייצר שינוי תרבותי המשפיע מהותית על ההון האנושי בחברה ומחייב היערכות מיוחדת. ואכן אומצה לראשונה תפיסה הידועה בעולמות ההי-טק בשם "הצלחת לקוח" (Customer Success). לשם כך הוקם  צוות משותף של יחידות מש"א (פיתוח אירגוני וניהול השינוי) ויחידת מערכות מידע, הפועל בצורה אינטגרטיבית בכלל הממדים הנדרשים להטמעה מוצלחת של הפתרון התהליכי-טכנולוגי בקרב העובדים/ות, ומתייחסים אליהם כאל לקוחות לכל דבר ועניין, תוך מתן דגש לכל היבטי ההטמעה, הדרכה וניהול שינוי, שעד כה כמעט ולא היו קיימים בחברה,  ומיקוד בניהול כלל מערכת היחסים של השותפים בפרויקט. 

כל אלו יחד הביאו לשיפור התוצאות העסקיות ולחסכון כספי הנאמד בעשרות מיליוני שקלים, איפשרו לצלוח את תקופת הקורונה הממושכת והעבודה מרחוק והכל תוך שמירה על מחוברות ארגונית, חיזוק תחושת השייכות, שמירה על התנהלות שוטפת הנותנת מענה לכל צרכי העובדים וכמובן לקדם פרויקטים חדשניים בתחום זה.