פרויקט 'המנהל המגדלי החדש'

מגדל חברה לביטוח בע"מ הינה חברה הפועלת בתחום הביטוח, הפנסיה והגמל ונמנית בין החברות הגדולות והמובילות בתחום בארץ. ההון האנושי של החברה הוא הנכס החשוב ביותר שלה והיא משקיעה משאבים רבים בפיתוח אישי ומקצועי של העובדים והמנהלים מתוך מטרה להביא לשגשוגם ולצמיחתם לאורך זמן. אוכלוסיית המנהלים במגדל הינה עמוד השדרה של החברה ומגדל מאמינה בחיזוק השדרה הניהולית על בסיס קבוע, במתן כלים להתפתחות וצמיחה תמידית. פרויקט "המנהל המגדלי החדש" נולד בשלהי תקופת הקורונה, תקופה אשר הביאה עמה אתגרים רבים וחידדה את חשיבות תפקיד המנהל בארגון העסקי ובכלל. מטרת הפרויקט – הגדרה מחודשת ומתן כלים למנהלי הארגון. הצורך בהגדרה מחודשת נולד מתוך מספר שנים של פערי ניהול, אך בעיקר מתקופת הקורונה- בה חודדו פערים אלה והתחושה שיש לדייק את המצפן הניהולי- התחזקה. ייחודו של המודל הוא באופן בנייתו- וזאת בשותפות של כלל מנהלי החברה. לאחר תהליך הבנייה הייחודי,  התגבש מודל הכולל 5 יכולות ליבה: 

  1. מנהיגות משתפת ומעצימה
  2. אג'יליות וחדשנות
  3. חוסן ניהולי
  4. אחריותיות ארגונית
  5. מיקוד בתוצאות ויצירת ערך

לאחר גיבוש המודל, יצאנו לדרך בתהליך השקה והטמעה שחולק ל-3 פלטפורמות שונות: השקה חווייתית משותפת, תהליך אבחון אישי ותכנית התפתחות אישית סדנאית ודיגיטלית. במסגרת ההשקה התקיימו 3 ימי OD לכל דרג ניהולי בסיומו קיבל כל מנהל לינק לשאלון אבחון ייחודי ודיגיטאלי, בו מוזמן המנהל לאבחן את עצמו לאור מיומנויות המודל החדש. בסיום תהליך האבחון קיבלו המנהלים לינק לסביבת אקדמיה ניהולית דיגיטלית ,המכילה את מיטב הכלים, המאמרים והחומרים להתפתחות וחיזוק כישורי הניהול הנדרשים. במסגרת הטמעת המודל: שולב המודל בחיי היום-יום הארגוניים: גיוס וקידום, פיתוח מנהלים ומדידה ומשוב. המשך ההטמעה נעשה בפורמט של פורומים מפולחי דרג וסדנאות פרקטיות הנשענות על ערכי המודל. 

הישגי הפרויקט נמדדים במספר פרמטרים: חיזוק החוסן הארגוני, שיפור שביעות הרצון של העובדים מאיכות הניהול במגדל, יצירת מודל ותשתית ניהולית מארגנת, הגדרת ציפיות הארגון ממנהליו ,זיהוי הפערים הקיימים כיום לאור הציפיות הארגוניות ומתן כלים לצמצום הפערים ולעמידה ביעדי הארגון. 

פרויקט 'המנהל המגדלי החדש' מהווה פריצה חדשנית בהיבטים רבים. ראשית, החשיבה המצמיחה במציאות ההישרדותית של הקורונה, בנוסף, יצירת שינוי תפיסתי ארגוני בנוגע להגדרת המנהל כאשר מדובר בכמות מנהלים כה רבה (650) המהווה אתגר חדשני בפני עצמו. כמו כן, תהליך ההשקה וההטמעה של המודל כלל מגוון פלטפורמות למידה : OD, טכנולוגית, סדנאית ואבחונית. הלמידה המשולבת (Blended Learning ) הינה חדשנית בעולמות הלמידה הארגונית ואף יותר בהיבטי השקה והטמעה שלרוב יותר מסורתיים.

תהליך החשיבה אשר שיתף את כלל מנהלי הארגון ולא הונחת עליהם ע"י משאבי אנוש מהווה דרך חדשה ויצירתית להתניע שינוי תפיסתי ארגוני.

אנו מאמינים כי המודל הניהולי ישמש אותנו לא מעט בהתמודדות עם אתגרי הניהול והתקופה וכבר רואים את הפירות שהוא נושא.