'כמה טוב שבאתם' – סיפור מיזוג פעילות DXC ישראל ל- NESS

בסוף דצמבר 2021 הודיעה חברת NESS על חתימת הסכם לרכישת פעילות חברת DXC בישראל, המתמחה במתן פתרונות לעולמות מערכות טכנולוגיות המידע בכל תחומי העשייה במשק הישראלי וחולקתDNA  דומה לזה של NESS. הודעה זו היוותה את יריית הפתיחה למגה-פרויקט, שמטרתו בשלב הראשון הייתה הכנת בסיס איתן לאינטגרציה של כ-600 עובדות ועובדי DXC ל-NESS. היעד לקליטת הפעילות נקבע ל- 1/4/22, ומרגע זה התכנסו כל גופי המטה, ובהן מחלקות משאבי אנוש, ה- IT, המשפטית, השיווק התפעול והשכר, לשלושה חודשים אינטנסיביים שמטרתם לבסס תהליך קליטה מהודק מקצה לקצה, המאפשר ביצוע חלק ככל הניתן של קליטת מאות העובדים, על כל המשתמע מתהליך כזה, זאת תוך שמירה על ההמשכיות העסקית, שתאפשר לפעילות זו לשגשג ולצמוח. הפעילות נקלטה במלואה כקבוצה אינטגרלית נוספת ב-NESS, לצד הקבוצות הקיימות.

מדובר בפרויקט ייחודי ומורכב מכל ההיבטים, במיוחד בהתחשב בעובדה ש-DXC היא חברה גדולה וגלובאלית שעברה מספר גלגולים ותהליכי רכישה קודמים (כגון HP ו-EDS).  מטה החברה של DXC ישב בחו"ל ושירותים רוחביים לעובדים ולמנהלים, כגון IT ושיווק, ניתנו על ידי החברה הגלובאלית, ובאופן כללי כל שירותי המטה, כולל משאבי אנוש, נוהלו מרכזית מחו"ל, דבר שהשפיע עמוקות על תהליכים רבים.

ניהול תהליך השינוי טמן בחובו הטמעת תהליכים ארגוניים ותרבות ארגונית חדשה. הפרויקט נוהל תוך פוקוס משמעותי על היבטי שימור עובדים, חוויית עובד ותמיכה בהיבטים הטכניים והתפעוליים של המעבר בצורה פשוטה ונגישה ותוך יצירת בהירות ושקיפות. 

 

מטרת העל של הפרויקט הייתה לקלוט את הפעילות בסינרגיה ככל הניתן: שילובם כגוף אחד, עם מינימום זעזועים לעובדים, למנהלים וללקוחות, וכאמור תוך שמירה על המשכיות עסקית. לשם כך נבנתה תוכנית Onboarding, חוויית עובד ותקשורת ארגונית מפורטת ומדוקדקת שנתנה מענה למטרת העל ולתתי מטרות שהגדרנו, ונבנה מיתוג ייעודי למהלך, אשר תוקשר הן בפלטפורמות הפנים ארגוניות והן בערוצים חיצוניים – דיגיטליים ומסורתיים.

המיזוג בוצע בהצלחה – ובתאריך הייעודי נקלטו עובדי החברה. היום, שנה ורבע לאחר המהלך, מדובר בקבוצה יציבה, שבראשה עומד אותו מנהל ואותו צוות משאבי אנוש, ואשר ההמשכיות העסקית שלה לא נפגעה, להיפך – היא ממשיכה לייצר הצלחות, לקבל הוקרות על פרויקטים בניהולה ולייצר שיתופי פעולה עם יחידות אחרות ב- NESS. מאז המיזוג הקבוצה גדלה, ועובדי הקבוצה לוקחים חלק פעיל בכלל הפעילויות הארגוניות בחברה, ביניהן השתתפות פעילה בתוכנית חבר מביא חבר, בוצעו מספר ניודים לקבוצות אחרות בתוך החברה, נבנו הכשרות טכנולוגיות וניהוליות ייעודיות במסגרת עולם הפיתוח הארגוני שלנו, NESS Academy, ואנו מקבלים פידבקים שוטפים על שביעות רצון מתוך קשר שוטף עם השטח.

החדשנות בפרויקט באה לידי ביטוי במספר מישורים, נפרט כאן את חלקם:

  • היקף הפרויקט למול לוחות הזמנים המאתגרים
  • בניית מודל חדש למיזוג חברה: בנינו תוכנית מסועפת ומתגלגלת לפרטי פרטים התפורה לצרכים של החברה, ששימשה עבורנו מצפן לאורך הדרך ותשמש כמודל במיזוגים עתידיים
  • חוויית קליטה דיגיטלית אשר חולקה לשלושה שלבים: טרום קליטה, יום המיזוג, ו"הימים שאחרי"
  • טיפול בכל אחד מהיבטי התהליך ב- 360 מעלות
  • מעבר מהיר למערכות הטכנולוגיות של NESS, תוך פיתוח BOT ואוטומציות להעברת נתונים רבים ומסועפים למערכות החברה
  • חוויית קליטה דיגיטלית – בנינו מסע Onboarding דיגיטלי בצורה של סרטונים, אתרים שמנגישים מידע, מדריכים למשתמש, ימי אוריינטציה וירטואליים, מפגש פרידה וירטואלי מהנהלת DXC, הדרכות נקודתיות בנושאים שונים, פעילות באפליקציה הארגונית ועוד. לצד זאת התהליך נוהל הכי קרוב לשטח, עם מפגשים פרונטאליים מרובים וגם כאן מבלי לוותר על ההיבט החווייתי.

    אז… DXC ישראל – כמה טוב שבאתם 🙂 עכשיו, כשאתם חלק מה-NESS, נמשיך להוביל את טכנולוגיות המידע והדיגיטל בישראל. או בקיצור: #BetterTogether