דוריות בנטפים – מודל הוליסטי של העסקת מבוגרים

נטפים, חברה גלובאלית מובילה בתחום החקלאות המדייקת השייכת לקבוצת אורביה העולמית, משלבת בתוכה 5 דורות פעילים– החל מגילאי 18+ ועד לעובדים ולעובדות מעל גיל פרישה. הגיוון וההכלה משולבים בכלל מעגלי החיים בחברה, והגיוון הגילאי הוביל אותנו לבחינת נושא רב הדוריות בחברה בכלל, והדור המבוגר בפרט, מתוך הצורך לשמר ידע ארגוני קריטי, להגביר חוסן ארגוני על ידי עידוד גיוון גילאי, לעודד שיח בנושא ניהול הגיל המבוגר ולעצב מחדש את הקשר עם פורשים כך שישקף את האופי הייחודי של החברה.

בתהליך מיפוי מעמיק שהיווה את הבסיס למודל העסקת מבוגרים בארגון ערכנו ראיונות עומק עם עובדים ומנהלים מכלל הגילאים, ביצענו סקר ארגוני, ניתחנו נתונים כמותיים, יישמנו בנצ'מארק מול חברות בארץ ובעולם ובחנו היבטים ארגוניים, חוקתיים וחברתיים שונים – זאת במטרה לבנות מודל העסקת מבוגרים שמיקודו בהנכחת השיח הרב דורי בכלל צמתי החיים בארגון, סטנדרטיזציה של תהליכים ושקיפות ביישומם, שילוב תהליכים ארגוניים ואישיים בעת בחינת העסקת מבוגרים, הכשרת מנהלים בנושא רב דוריות וגיל מבוגר, ניהול תהליכי מיפוי ושימור ידע, יצירת קהילות ושימור קשר עם פורשים

היישום החל בשנת 2021, והמודל יושם במלואו במהלך 2022. במסגרת זו – כלל המנהלים בארגון בישראל עברו הדרכה והכשרה הנוגעת לחשיבות המודעות והשיח בנוגע להעסקת מבוגרים ולמודל החדש בנטפים באספקט זה. בנוסף לכך, כל עובד מעל גיל 60 לוקח חלק ב- 2 תהליכים מקבילים – תהליך קבוצתי של הכשרות והדרכות בנוגע לשלב בחיים בו הוא נמצא, ותהליך אישי באחריות משותפת של העובד ושל המנהל, בו נעשית בחינה של שאיפות ויכולות העובד/ת, צרכי הארגון והאפשרויות השונות. בהיבט שימור הידע, נבנתה תוכנית מיפוי ידע והעברתו, המיושמת עבור כלל העובדים מגיל 65 ומעלה בשיתוף המנהל הישיר. תוכנית השיתוף בידע מיושמת על פני השנים, ומבוקרת בועדת בראשות מנכ"ל נטפים. בנוסף, וכצורך שעלה מהשטח, הקמנו קהילת פורשים במטרה לשמר את הקשר בין הפורשים לבין החברה ולמסד ערוצי שיתוף פעולה ואחריות חברתית בין הפורשים לחברה. בשיתוף יחידות שכר והטבות, פיתוח ארגוני ומשאבי אנוש – הותוו מסלולי המשך העסקה לאחר גיל הפרישה – בכפוף ליכולות העובד ורצונותיו, צרכי החברה וכן בהתחשב בתמונה כוללת של הצורך בתנועה ניהולית והתפתחות הדורות השונים בנטפים. ועדת פרישה בראשות מנכ"ל נטפים מתכנסת על מנת לדון בבקשות השונות להמשך העסקה, על בסיס קריטריונים של ידע, יכולות, תרומה לחברה, תקציב וצרכי החברה.

התוכנית פורצת דרך בדרך בה היא מטמיעה את משקפי רב הדוריות בכלל, והגיל המבוגר בפרט – בכלל תהליכי מעגל החיים הארגוני. לדוגמא – תהליך המשוב השנתי, בו קיבלו המנהלים כלי אשר פיתחנו בשיתוף מכון צפנת ואשר נוגע להבדלים בין הדורות השונים, לדרך בה הם מתבטאים, לשאיפות שלהם ולצרכים היחודיים להם. לאור מידע זה, הם ניהלו עימם שיחות משוב והתפתחות מותאמות-דור.

אנו פועלים ליצירת מערכת בה המבוגרים חשים בטחון פסיכולוגי להעלות צרכים ושאיפות, הארגון מקדם דרכים בהן יתרונות הגיל המבוגר יבואו לידי ביטוי – ולצד זאת דורות צעירים רוכשים ידע, מתפתחים ומתקדמים בתוך הארגון.