שגרירים של גיוון

קבוצת פיליפס הינה תאגיד רב לאומי, ומעסיק כ- 78 אלף עובדים במעל למאה מדינות בעולם. פיליפס חרתה על דגלה את נושא החדשנות המשמעותית בתחום הבריאות, לאורכו של כל הרצף הטיפולי. בישראל מועסקים כ- 1,400 עובדים באתריה השונים של החברה ועוסקים במחקר, פיתוח ויצור של מערכות וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות. חברת פיליפס חרתה על דגלה לפעול בצורה שוויונית בכל פעילויותיה, כחלק מערכיה המרכזיים. אנו מאמינים כי גיוון תעסוקתי אינו רק בעל ערך חברתי חשוב שיש לקדם ולשמר, אלא שיש בו גם תרומה ייחודית להגשמת יעדי החברה.  פיליפס ישראל כארגון עסקי הנמצא בהלך רוח תמידי של שיפור מתמשך וחתירה למצוינות החליט להתמקד בחברה הערבית כאחת מקבוצות הגיוון המרכזיות. בעקבות כך, התקבלה ההחלטה על מספר פעולות שמטרתן לגשר על הפערים ולפעול לקידום השילוב של עובדים ועובדות מהחברה הערבית בפיליפס. לשם כך, יצרנו תהליכים חדשים המגדילים את ההזדמנויות בחברה ומשפרים את תחושת השייכות של אוכלוסיות מגוונות לאורך תהליך הגיוס ואחריו. הפעולה הראשונה והמכרזית שבוצעה היא להקים בפיליפס ישראל קהילה לעובדים ולעובדות מהחברה הערבית. 

בין הפעולות המשמעותיות שבוצעו במסגרת מאמצים אלו; מאמצי גיוס נרחבים המביאים לידי ביטוי את ערך הגיוון כערך מרכזי בחברה. החל מפרסום משרות בשפה שמקדמת גיוון והכלה, נטוורקינג עם מועמדים מאוכלוסיות הגיוון, שת"פ עם עמותות, הכשרות עבור אוכלוסיות מגוונות, חינוך מנהלים ותוכנית מנטורינג למועמדים מהחברה הערבית. בנוסף לכך, ישנם מאמצים פנים ארגוניים המכוונים לכל הארגון לקידום הכללה, יצירת מודעות וקידום סובלנות והיכרות הנוגעות לכלל העובדים בארגון כדוגמאת ציון חגים ומועדים והרצאות מעשירות וכן מאמצים אשר מכוונים לקהילה הערבית כדוגמאת סקרים, מפגשים קהילתיים ופעילויות נוספות. העבודה עם קהילה פנימית תרמה רבות לעובדי החברה, אך עלתה התחושה כי לא די בכך, פעילות הקהילה הפנימית היוותה קרש קפיצה ופלטפורמה להשפעה בחברה הערבית הרחבה. מנקודה זו, החלו פעילויות בקהילה הערבית מחוץ לפיליפס שהפכו לנדבך חשוב ובלתי נפרד מפעילות הקהילה הכוללות תוכניות הכשרה ושיתופי פעולה רב מגזריים, סיורים, התנדבויות ופעילויות נוספות.

בפרק התוצאות ניתן לראות את יישום תפיסת הגיוון ההוליסטית של פיליפס הכוללת פעילויות להגברת הכלה של עובדים מאוכלוסיות מגוונות, חינוך ולימוד לגיוון וקבלה, ניתן לראות כי השימוש במגוון כלים של הכשרת צוותי הגיוס, מראיינים ומנטורים נשאו פרי והביאו לעליה במספר הגיוסים (7% מגויסים מהחברה הערבית) ובמגוון התפקידים אותם ממלאים העובדים מהחברה הערבית. עובדי החברה משתלבים בצורה טובה בארגון, ניתן לראות זאת בתוצאות הערכת העובדים הגבוהות שלהם ובצמיחה בתפקידי הניהול אותם ממלאים. כחברה שחרתה על דגלה את ערך החדשנות, ניתן לראות כיצד ערך זה מתבטא בפעילויות אלו; 

חדשנות בהכשרות מקצועיות אחד הגורמים העיקריים לשיעורי התעסוקה בחברה הערבית הוא רמת השכלה נמוכה. והחסם המרכזי עבור בוגרי האקדמיה הוא ההשתלבות בשוק העבודה בדגש על שער הכניסה לארגון ורכישת הניסיון התעסוקתי הראשון. ישנו פער בין הלימודים באקדמיה לבין דרישות שוק העבודה. על מנת לגשר על פער זה, יזמנו בפיליפס בשיתוף הרשות לחדשנות קורסים להכשרה מקצועית בתחומים מבוקשים בשוק העבודה – פיתוח תוכנה וקורס איכות ורגולציה. התוכנית נבנתה בשיתוף פעולה של הארגון העסקי ביחד עם מחלקת משאבי האנוש כאשר אחד הקורסים יועד לחברה הערבית בלבד וקורס שני שיועד לקהל הכללי נעשה דגש באיתור משתתפים מהקהילה הערבית כחלק מהחזון של יצירת כח העבודה של העתיד. 

תוכנית רב מערכתית לקידום השילוב של עובדים מהחברה הערבית בארגון ; כחלק מתהליך Problem Solving שבוצע בשיתוף זוהה קושי של מועמדים מהחברה הערבית לעבור ראיונות עבודה בהצלחה, במטרה להתמודד עם חסם זה בנינו תוכנית רב מערכתית שכללה; חינוך מנהלים והכשרות למראיינים לצמצום הטיות, ותוכנית מנטורינג בו ליווינו את המועמדים באמצעות מנטורים מהקהילה הערבית בפיליפס כבר השלב הגשת המועמדות למשרות בפיליפס. 

תרומה לקהילה היא נדבך משמעותי בזהות הארגונית של פיליפס הפועלת עם כלל קשת החברה הישראלית. עובדי פיליפס מכלל האוכלוסיות לוקחים חלק בפעילויות השונות, אך לפעילותם של עובדים מהחברה הערבית למול אוכלוסית המוצא שלהם ישנו ערך נוסף ומכפיל כוח. במסגרת הפעילות השוטפת של קהילת העובדים נערך סקר עמדות ושיח עם עובדים מהקהילה ומתוכו עלה רצון לתת חזרה לקהילה ממנה הגיעו ולקדם השכלה גבוהה והנדסית. כך, החלו פעילויות קהילה למען קהילה – פעילות עובדים למען הקהילה הערבית בישראל, יוזמה שצמחה מתוך הקהילה הערבית בפיליפס; הרצאות בשפה הערבית המותאמות לבתי ספר יסודיים ולתיכונים, סיורים של בתי ספר ואירוח בפיליפס, הרצאות, והתנדבויות בקהילה.