תכנית למידה פנימית מתמשכת בפורמט "קפסולות למידה"

"בית ספר לקניינים" הינו תכנית למידה שנתית, אשר פותחה והועברה במשאבים פנימיים בלבד בפורמט של "קפסולות למידה" דיגיטליות, של שעתיים בכל יום שלישי בשבוע לאורך שנת 2021, לכ-200 משתתפים בו זמנית, ביחידת הרכש של חברת רפאל. תכנית זו, אשר נגזרה מכורח אסטרטגית היחידה ומיפוי הפערים באותה העת, הייתה תכנית למידה שנתית מתמשכת אשר התמקדה בעולמות הרכש בדגש לתהליכים, מערכות, רגולציות, מיומנויות נדרשות, ייחודיות החברה ועוד. כידוע, מקצוע הרכש אינו נלמד באקדמיה, כלומר הידע אותם מחזיקים הקניינים ומנהלי ההתקשרויות ברפאל, הוא ידע נרכש המבוסס על ניסיון נצבר בתהליכי רכש ייחודיים ומורכבים, ברגולציות ובהכרה של רכיבים ומוצרים ייחודיים אותם רוכשים בחברה. כך שנדרשת מומחיות ייחודית אשר מי שמחזיק בה הוא זה אשר עוסק בה בפועל בחברה לאורך זמן.

מטרתה הראשית של תכנית "בית ספר לקניינים" הייתה חיזוק המקצוענות ביחידת הרכש באמצעות למידה אשר תוביל ליישור קו וריענון גורף. אולם התכנית גילמה בתוכה עוד מטרות משנה רבות מעבר לכך, ובינהן  יצירת בסיס ידע של מומחיות ומומחים; יצירת שיתופי פעולה וחיזוק הממשקים בתוך יחידת הרכש ומול ממשקים רלוונטים בחברה; חיזוק החיבור והעברת המסרים בין הנהלת היחידה ליחידה; העצמה, מחוברות והתפתחות וכן שימור ותיעוד הידע בספריית יידע. 

החידוש העיקרי בלמידה הינו באופן פיתוח והעברת התוכנית כקפסולות למידה מדויקות של שעתיים בכל שבוע למשך שנה, בכוחות פנימיים בלבד.  הרצון לאתר את דרכי הלמידה המתאימות עבור אוכלוסיית היעד וצו השעה הוא שהכריע את אופן הלמידה. יומם של המשתתפים מאופיין בקצב עבודה גבוה ובפניות מרובות ודחופות לאורך היום מכלל החברה, כך שהרצון היה להימנע מלפגוע בעבודה השוטפת; בנוסף הצורך לאתר דרכי למידה אחרות, חדשניות, כאלה המותאמות ל"עולם בהפרעה" ולקשב הנמוך בו אנו חיים – להצליח "לצוד" את הקשב של הלומדים בעולם מלא מיסוכים והסחים ב"הפוך על הפוך" (הלמידה מגיעה מהם ומנקודת מבטו של הצורך של הלומד); הרצון לאתר מתווה מתאים ללימוד של קבוצה מאוד גדולה של משתתפים, כאשר "כולם יחד עולים רמה"; הרצון להצליח לחזק את המקצוענות במסגרת משאבים מוגבלים; וכמובן שילוב דרכי למידה שיתאימו גם למטרות המשנה של יצירת שיתופי פעולה בתוך היחידה וחיבור הקשר עם ההנהלה לכדי אג'נדה אחת. וכן שימור ותיעוד הידע.

 התוכנית זכתה להערכה רבה אודות המיקוד בלמידה לצד העבודה השוטפת וכן אודות החשיבה שנעשתה לטובת תמהיל למידה חדשני, מדויק ומעצים עבור המשתתפים.