הטמעת מחוברות וחוסן – ממדידה לפעולה

ברפאל נושא שימור ההון האנושי מהווה אתגר אסטרטגי מהמעלה הראשונה, כמענה לצורך החיוני לשמירה ולהגברת כושר התחרות שלה. "עולם העבודה החדש" העצים אתגר זה ונדרשה תשומת לב ניהולית ממוקדת. פרויקט "הטמעת מחוברות וחוסן – ממדידה לפעולה", הינה מודל ליצירת עשייה ארגונית משמעותית, באמצעות הובלת תהליכים ייחודיים וחדשניים מעולמות הלמידה וההתפתחות, שיושמו ברפאל. הפעילות מביאה לידי ביטוי שיתוף פעולה בין מערך משאבי אנוש לבין השדרה הניהולית בארגון, ומהווה דוגמה בהטמעת מחוברות וחוסן.

האתגר המשמעותי עמו אנו מתמודדים היום ברפאל 'בעולם העבודה החדש', נוכח משבר הקורונה ובמיוחד ועל רקע "העזיבה הגדולה" (The Great Resignation), הינו אתגר שימור עובדים, בד בבד עם יצירה וחיזוק המחוברות (Engagement) שלהם לארגון. מדובר בתהליך מתמשך שכולנו בארגון מחויבים ושותפים לו. הארגון ומנהליו פועלים לשמר, לגייס ולפתח את כלל העובדים במגוון העיסוקים. המחויבות ליצירת מחוברות עובדים וחוסן ארגוני הינה אחריות הדרגים הניהוליים ומהווה מרכיב משמעותי בעשייה היומיומית של המנהלים. בעת הזו, יותר מתמיד, רפאל מתמודדת עם אתגרים הנובעים מניהול פרויקטים ארוכי-טווח, מוצרים רב-דיסציפלינריים, הדורשים התמחות ייחודית שנרכשת בארגון בתהליכי למידה ארוכים, יחסית. הצורך לעמוד בחזית הידע הטכנולוגי מחייב לתחרות על טאלנטים. כל אלה מתגברים ביתר שאת, מאחר וכארגון ממשלתי הגמישות מוגבלת בהיבט תנאי העסקה, לצד יכולת התאמה מהירה לשינויים בעולם העבודה.

פרויקט" הטמעת מחוברות וחוסן – ממדידה לפעולה", כלל אבני דרך להעלאת המודעות לנושא ורתימת המנהלים, הטמעת כלים ניהוליים ויצירת תשתיות חדשניות שיושמו לראשונה ברפאל. לפרויקט השלכות ברמת כלל הארגון, ליצירת ערך מוסף לשיפור חווית העובד, חווית העבודה וחווית הניהול הייחודיות ברפאל – אלה יבואו לידי ביטוי בחיזוק מחוברות העובדים לארגון. בנוסף, מינוף תהליכי סיקור ככלי לקבלת החלטות מבוססות נתונים, יחד עם יישום כלים ותהליכים בעולמות הלמידה והפיתוח הארגוני מהווה נדבך בהטמעת תרבות מחוברות וחוסן.

הפרויקט הינו הזדמנות לבחון תהליכים ניהוליים, ארגוניים ופרקטיקות משאבי אנוש, על מנת לייצר ידע ותובנות חדשות עבור רפאל ובמטרה לחזק ולשפר היבטי חוסן ומחוברות. תהליכי הסיקור הם חלק מהתרבות הארגונית הרפאלית והם ימשיכו להנכיח נושאים שחשוב לרפאל לקדם ומהווים עבורה צורך אסטרטגי מהמעלה הראשונה.

יישום פרויקט " הטמעת מחוברות וחוסן – ממדידה לפעולה", הינו הודות למהלך מערכתי ומובנה שהביא לשיתוף פעולה בין כלל דרגי הניהול לבין מערך משאבי אנוש בחטיבות, יחידת HRIS והיחידה ללמידה והתפתחות באגף משאבי אנוש. הפרויקט מהווה דוגמה לשיתוף פעולה בין גורמים שונים בארגון שהתגייסו להצלחתו. הסינרגיה העצימה את תרומת משאבי אנוש, כמוביל תהליכים להגברת כושר התחרות של הארגון בהתמודדות עם אתגרי שימור ההון האנושי בעת הזו.

תודות לכלל השותפים לפרויקט, המנהלים ברפאל, מערך משאבי אנוש בחטיבות, צוות אנליטיקה ביחידת חותם וצוות היחידה ללמידה והתפתחות, היועצים ב"לוטם סנסינג" וב"טופסולושנס" ובמיוחד, לאנשי רפאל המקצועיים והמסורים – #אנו_מקשיבים_לכם.