תפיסה חדשה בעולם משאבי אנוש – מערכת נתוני אמת

המערכת שלנו היא כלי עבודה חדש וייחודי המאפשר הנגשת מידע עדכני ומעובד בנושא משאבי אנוש. המערכת נתפסת כמערכת קריטית לקבלת החלטות מבוססות נתונים. המערכת הביאה להעלאת המודעות למדדים קריטיים בתהליכי העבודה והביאה לשיפור במשך זמן טיפול באמצעות נתונים מדויקים ובזמן אמת. המערכת מיועדת למנהלים וגופי מטה תוך תמיכה בהשגת יעדיה האסטרטגיים והעסקיים של רפאל ומשאבי אנוש. במסמך זה נציג את הדרך והמערכת לאמת ארגונית אחת!