פיתוח וניהול קריירה בתעשייה האווירית – צומחים הכי גבוה שאפשר

התעשייה האווירית לישראל היא מובילה עולמית בתעשייה הצבאית והאזרחית. החברה עוסקת בפיתוח, בייצור ובאספקה של טכנולוגיות ומערכות חדשניות, בתחומי אוויר, קרקע, ים, חלל, סייבר, ביטחון המולדת ו-ISR. מדובר בחברה בטחונית ממשלתית גדולה, המונה כחמישה עשר אלף עובדים, המועסקים באתרים שונים ברחבי הארץ (מהצפון ועד באר שבע). החברה נתפסת כמקום העסקה אטרקטיבי ומאתגר טכנולוגית ולכן מועסקים רבים, באופן מסורתי, עבדו בה בעבר עד לפרישתם לגמלאות. הדורות החדשים, שנכנסו לשוק העבודה ולחברה והמציאות החדשה בעולם העבודה, "שינו את כללי המשחק" והצריכו מאיתנו במערך ההון האנושי, חשיבה מחודשת על אסטרטגיית ניהול ההון האנושי בחברה, פיתוח ושימור של עובדים וטאלנטים בסוף תהליך גיבוש האסטרטגי הוחלט על הקמת פרקטיקה חדשה הממוקדת בניהול קריירה, אשר אמונה על טיפול מערכתי בנושא. התהלך כלל טיפול מערכתי מקצה לקצה – החל משלב גיבוש אסטרטגיה, תפיסות ומודלים ועד פיתוח והטמעה של כלים תומכים לעובדים ומנהלים. במהלכו גובשו תפיסות עקרוניות לניהול קריירה ופיתוח מקצועי. התחלנו בשימת דגש על האחריות המשותפת של הארגון, המנהלים והעובדים על פיתוח הקריירה של המועסקים בחברה. המשכנו בחשיבות הרבה של למידה מתמדת ומתמשכת ועידוד העובדים לרכישת התנסויות מקצועיות מגוונות, כדי לאפשר ורסטיליות ורב תחומיות, התורמות לחוסן של הפרט והארגון כולו. 

יצאנו "למסע" להטמעת תפיסת הקריירה, בפעילות מורחבת ובתחומים רבים שכללו: כלים ארגוניים כגון – הערכת הביצועים, סקרי מחוברות ואקלים ארגוני, פיתוח מנהיגות ועידוד ניוד פנימי. ההטמעה גם מתבצעת בעולמות הלמידה וההכשרות המקצועיות – בסדנאות הכשרה לעובדים ומנהלים, העברת האחריות ללמידה ולרישום לעובד ולממונה, הנגשת תכניות למידה, ניהול טרנספורמציה דיגיטלית בערוצי הלמידה ע"מ לעודד למידה עצמית ועצמאית ושדרוג פיזי של מרחבי הלמידה. כמו כן פעלנו לתקשור ושינוי השיח הארגוני בתחומי פיתוח עובדים, באמצעות הפצת ניוזלטר חודשי למנהלים ולאנשי מערך ההון האנושי וכן בהפקת הפנינג שבוע קריירה ולמידה לכלל הארגון, להעלאת המודעות לחשיבות הנושא, והקניית כלים קונקרטיים לעובדים לפיתוח ולניהול הקריירה שלהם. 

הטמעת תפיסת קריירה חדשה בארגון, הצריך מאיתנו לפתח תכנים חדשניים וחדשים עבור החברה. לראשונה התנסינו בלמידה מקוונת של מיומנויות רכות בתחומי פיתוח וניהול הקריירה, בעת שהלומדים שהו בבית, וגם במהלך סגרי הקורונה. שבוע קריירה אשר התקיים השנה לראשונה גם כן, ואפשר חשיפת המסרים והקניית מיומנויות חשובות לכלל ציבור העובדים. כמו כן הטמענו מערכת לרישום עצמי להכשרות מנהיגות, התומכת את תהליך העברת האחריות ללמידה לעובד ולמנהל. בנוסף, עד לסוף השנה הנוכחית,  יוגדרו יעדי פיתוח אישי לכלל המנהלים בארגון ע"מ לתמוך ביצירת אופק התפתחותי ושימור המנהלים בארגון. עוד תחת קטגוריית החדשנות ביססנו מתכונת לקיום בנצ'מרק מפרה בנושא כלים לפיתוח קריירה של עובדים, יחד עם יחידות פיתוח ארגוני ולמידה בחברות במגזר הבטחוני, הציבורי, הבנקאי ובחברות הייטק. הבנצ'מרק השוטף מייצר עבורנו קהילה לומדת של Best Practices  בתחום קריירה ושיפור העשייה בכל החברות, השותפות בו. החדשנות לדידנו לא מפסיקה כאן. בשנה הקרובה בכוונתנו לפרסם בשקיפות מלאה לכלל העובדים "קטלוג קריירה", שיאגד בתוכו את כל מרחב ההזדמנויות להתפתחות ולמידה הקיימות בארגון, כבסיס לשיח עם הממונה וכהשראה להתנסויות והרחבה בקריירה. כמו כן, תיבחן אפשרות לקליטת פלטפורמה למנטורינג מקצועי וניהולי, והאפשרות להנגשת ייעוץ קריירה –  לאוכלוסיות ייעודיות.

הישגי הטמעת תפיסת פיתוח הקריירה בארגון כוללים שילוב יעדי פיתוח בשיח המשוב ותהליך הערכת הביצועים. בנוסף, תוצאות סקר ה-Pulse  האחרון מעידים על שיפור ברמת שביעות הרצון של העובדים מהאופן שבו הם תופסים את התפתחותם ואת תפקידו של הממונה בליווי הקריירה שלהם, במיוחד בקרב אוכלוסיות שהוגדרו במיקוד (עובדים מצטיינים, עתודות ניהוליות). בהיבט של פיתוח מנהלים, בשנת 2021 נהושקו תכניות הכשרה חדשות,  בהן שולבו תכנים של פיתוח והעצמת עובדים, חניכה וליווי פיתוח הקריירה של עובדים. שתי הכשרות ייעודיות לנושא פותחו והושקו בשנה האחרונה: סדנת "ניהול קריירה למנהלים" וסדנת "מנהל מפתח". שתי הסדנאות הועברו בחברה בעשרות מחזורים וניתן לראות כי ישנ מדדים שונים, כמותיים ואיכותיים, אשר מעידים על אימפקט ארגוני. בנוסף לשיפור בשביעות הרצון של העובדים כפי שצוין לעיל, הרי שמדד הניוד מסך הקליטות לשנת 2021 עמד על 29% מכלל הגיוסים בארגון – שיפור משמעותי מהנתונים בשנים הקודמות. ולבסוף, באמצעות מערך המתנדבים הענף של הארגון הצלחנו לחשוף כ-350 בני נוער לנושאי חינוך טכנולוגי יחד עם תכני תפיסת קריירה ומסוגלות עצמית בקריירה. כך, שהעיסוק החשוב בתפיסות קריירה וכלים לפיתוח קריירה מועברים הלאה על ידי עובדינו גם לדורות הצעירים, שייכנסו בעתיד לשוק העבודה.