עבודה רב גילאית ככלל והעסקת מבוגרים בפרט

תנובה, חברת המזון הגדולה בישראל, נוסדה לפני קרוב למאה שנה ומעסיקה יותר מ- 6,000 עובדים בכ-30 אתרים, מקריית שמונה ועד אילת. גיוון והכלה, מהווים עקרון יסוד בתפיסת האחריות התאגידית ואסטרטגיית משאבי האנוש של תנובה. החברה מעודדת העסקת אוכלוסיות המתמודדות עם חסמים ותת ייצוג בשוק העבודה, בתפקידים ההולמים את כישוריהם. 

"העולם שייך לצעירים" היא אחת מסיסמאות השיווק הידועות ביותר והנתונים מצביעים על כך שהיא משקפת מציאות עגומה בשוק התעסוקה. על פי נתוני המכון הישראלי לדמוקרטיה, בעוד ששיעור המועסקים בישראל בגילאי 35-45 עומד על 85%, בקרב גילאי 55-64 הוא עומד על 69%, ובקרב בני 65 ומעלה על 22% בלבד. בעיית העסקת המבוגרים החריפה בעקבות משבר הקורונה. מחקרים רבים מצביעים על כך שמעסיקים נוטים להעדיף עובדים חדשים צעירים ולהציע תוכניות פרישה מוקדמת לעובדיהן המבוגרים. 

בדיוק בתקופה זו, בתנובה בחרו לפעול אחרת. בעולם של אתגרי גיוס ומחוברות עובדים, של מחסור בתפקידי ליבה בתעשייה, תנובה רואה בהעסקת עובדים מבוגרים הזדמנות פז. במשאבי האנוש של הקבוצה עוצבה תפיסה שהעובד המבוגר מהווה נכס וכי העלייה בתוחלת החיים והשיפור במערכות הבריאות, מהווים עבור החברה הזדמנות לפתרון בעיית המחסור בכוח אדם מיומן, מחויב, יציב ואיכותי. לפני כשלוש שנים, אוכלוסיית המבוגרים והמבוגרות הוגדרה כאוכלוסיית יעד במדיניות הגיוון וההכלה של תנובה, מטרות, יעדים ותוכנית מקיפה עוצבו והוטמעו בהתאם והתוצאות לא אחרו לבוא. מהלך עידוד העסקת מבוגרים ומבוגרות בתנובה מייצר שינוי מהותי ברמת הפרט, דרך הארגון, ושולח אדוות חיוביות עבור החברה הישראלית כולה.

תוכנית העבודה שנבנתה והוטמעה כוללת מספר רבדים:

 • הפרט –בניית מעטפת תעסוקתית מיטיבה הכוללת: גמישות, הסדרי העסקה ייעודיים וטיפול בשחיקה
 • הארגון – הפסקת עידוד פרישה מוקדמת, קידום תפיסת עולם רב גילי ושימור מבוגרות ומבוגרים 
 • החברה –"פורשים כנפיים" טיפול בפרישה וביום שאחריו, שמירה על קשר עמוק עם גמלאי החברה 

 

 היום לאחר שלוש שנים של עשייה ממוקדת, תנובה של 2023 :

 • היא חברה רב גילית עם התפלגות כמעט שוויונית בין הדורות השונים. 
 • 152 עובדות ועובדים מעל גיל הפרישה מועסקים בתפקידים מגוונים, מתוכם מעל 100 נשים.
 • 33 מתוכם מעל גיל 70, ו 7 מעל גיל 75.
 • 45% מכלל המועסקים בתנובה הם מעל גיל 45 , 30% מעל גיל 50, 20% מעל גיל 55.
 • הרוב המכריע של הנשים בתנובה בוחרות להמשיך לעבוד לאחר גיל 62, גיל הפרישה ע"פ חוק בישראל. 10 נשים בלבד בחרו לפרוש בשנת 2023 לעומת יותר מ 100 נשים שבחרו להמשיך לעבוד.
 • אוכלוסיית המבוגרות והמבוגרים משולבת במלואה ומיוצגת בתהליכים הארגוניים השונים.
 • אוכלוסיית בני 55 פלוס מיוצגת בתנובה באופן זהה להתפלגות שלהם באוכלוסייה בישראל – 20%. 
 • 15% מהנקלטים החדשים לתנובה השנה הם מעל גיל 50.

 

המשך העסקתם של עובדות ועובדים מבוגרים משפרת את איכות חייהם, איכות חיי משפחתם, פותרת בעיה עמוקה ויסודית שהולכת ומחריפה של חוסר במקצועות הליבה הקריטיים לתנובה, מייצרת שימור ידע דרך מהלכי חניכה ומחזקת את המחוברות וההערכה של עובדי תנובה לארגון. ברמה הלאומית העסקת עובדים מבוגרים משפרת את יכולת ההשתכרות שלהם מהרגע שהם פורשים ולכך יש השפעה על הפריון בישראל שסובל מנחיתות ביחס לנתוני ה OECD בעיקר בפריפריה. בהינתן שתנובה היא אחד המעסיקים הגדולים בפריפריה הישראלית והגדול ביותר בפריפריה הצפונית, להמשך העסקתם יש השפעה חיובית על הפריון.