בואו להגשים חלום – בית הספר להנדסאים של תנובה

בעולם של אתגרי גיוס ומחוברות מחד, ושל צורך במסלולי קריירה פנים ארגוניים, פיתוח אישי ובניית יכולות חדשות ומתקדמות של עובדים מאידך, פיתחנו תוכנית קריירה חדשנית ועתירת משאבים שהתמקדה בפריפריה הגאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל.

התוכנית חוללה שינוי עמוק ופריצת דרך בחייהם של המשתתפים, שספק אם היו יוצאים ללימודים אקדמאיים ומצליחים לבצע את קפיצת הדרך המקצועית בלעדיה.

"בית הספר להנדסאים" הוקם הודות לשילוב זרועות רב מגזרי יוצא דופן: המגזר העסקי (תנובה), המגזר החברתי (מעו"ז), הסקטור הממשלתי (התוכנית הלאומית להכשרת הנדסאים- מה"ט) והאקדמיה (המכללה הטכנולוגית להנדסאים- אורט בראודה).

במסגרת התוכנית הוזמנו עובדי תנובה, בעלי השכלה תיכונית, לרכוש מקצוע חדש והשכלה אקדמית כהנדסאי מכונות, ובכך לשדרג את הפוטנציאל התעסוקתי שלהם ולהגדיל משמעותית את כושר ההשתכרות שלהם. כל זאת במימון מלא של הארגון, תוך המשך העסקתם ושמירה על רמות השכר שלהם לאורך כל תקופת הלימודים, בליווי מעטפת ארגונית חנה ותומכת. 

 התוכנית מייצרת WIN -WIN-WIN לעובדים, לתנובה ולמדינה ולחברה הישראלית:

  • עבור העובדים – התוכנית היוותה הזדמנות ל- reskilling, פיתוח כישורים ויכולות ורכישת 

השכלה אקדמית, תוך שמירה על יציבות תעסוקתית, שדרוג משמעותי ברמות השכר והזדמנות למוביליות כלכלית וחברתית. 

  • לארגון– סגירת פערי גיוס מהותיים בתפקידי ליבה במערך האחזקה, בניית עתודות מקצועיות ויצירת יציבות ארגונית במערך קריטי להמשכיות הייצורית והעסקית.
  • למדינה ולחברה הישראלית– יצרנו שיתופי פעולה עם גופי אקדמיה ומגזר שלישי ואפשרנו להם להשיא ערך עסקי וחברתי משמעותי. הבאנו לעליה בפריון, ותרמנו לצמצום פערים חברתיים- כלכלים- תעסוקתיים- אקדמיים בפריפריה.

תוצאות המהלך

  • 16 מסיימים מתוך 17 עובדי תנובה שהתחילו את התוכנית והשתלבו במחלקות האחזקה. 
  • (בוגרי התוכנית בגיל ממוצע 41.2 ובותק ממוצע של 12.6 שנים בתנובה). 
  • 5 מסיימים בהצטיינות, מתוכם 2 בהצטיינות יתרה (שניהם מהחברה הערבית).
  • עמידה ב- 94% דיפלום בכיתת תנובה (מול 64% דיפלום במה"ט).
  • 36% שיפור ממוצע בשכר השעתי החדש של משתתפי התוכנית (ביחס לשכר בתפקיד הקודם). עליית שכר ממוצעת למשתתף בסיום התוכנית: כ 2700 ₪ לחודש. 
  • סגירת פערים ברמת המומחיות והידע בעולמות הטכנולוגיה, המיכון והרובוטיקה המתקדמים- ייצוב מערך האחזקה ההכרחי להמשכיות היצורית והעסקית.  
  • המהלך אפשר גידול באיוש משרות עובדי האחזקה ב-10% באתרי החברה בצפון, ביחס למצבת הקודמת.

לאור הצלחת המהלך, אנו נערכים בימים אלה לפתיחה של שתי כיתות חדשות של "בי"ס להנדסאים של תנובה" בפריפריה הצפונית והדרומית

בנוסף, מודל פיתוח הקריירה החדשני שפיתחנו כבר שוכפל בארגונים נוספים.

כמו כן , אנו מקדמים כעת את מידול התוכנית ברמת הלאומית ומעורבות הממשלה במימון עבור תנובה וארגונים נוספים, לאור התרומה הרבה שלה להעלאת הפריון.

אנחנו בטוחים שההשקעה האדירה של תנובה בעובדיה תמשיך להניב הזדמנויות אקדמיות ותעסוקתיות משמעותיות לעובדים בפריפריה, תקדם השפעות חברתיות מיטיבות על העובדים ועל סביבתם הקרובה, תסייע להמשכיות היצורית והעסקית בזכות ייצוב מערך קריטי לייצור ותהווה מודל לארגונים אחרים ותקדם פריון וצמצום פערים חברתיים בישראל.